การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล


                             การจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย เป็นการจดบันทึกรายรับและรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริงของบุคคล
                         ที่สามารถทำได้ง่าย ๆ ด้วยตนเอง ในขณะที่บุคคลสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการวางแผน
                         ทางการเงินได้เป็นอย่างดี ซึ่งในการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายมีข้อ มีข้อแนะนำบางประการที่
                        สามารถนำไปปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงิน ดังนี้
                                1. การจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย เป็นการจดบันทึกรายรับรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง โดยมี
                         วัตถุประสงค์สำคัยก็คือ การบันทึกเพื่อให้ทราบพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินที่แท้จริงของเรา
                          ดังนั้น หากสามารถจดบันทึกได้ละเอียดมากเท่าใดก็จะยิ่งทำให้สามารถนำข้อมูลที่จดไว้
                          มาทำการวิเคราะห์หรือพิจารณาเพื่อตัดทอนรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกได้   
                                2. หากนำบัญชีรายรับรายจ่ายที่จัดทำไว้ มาใช้ควบคู่กับการจัดทำงบประมาณส่วน
                          บุคคล ก็จะช่วยให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนทางการเงินได้มากขึ้น ด้วยการ
                          นำไปเปรียบเทียบกับแผนการที่ได้ประมาณการไว้ในงบประมาณส่วนบุคคล ว่าแตกต่าง
                          จากที่ได้ประมาณการไว้อย่างไร มากน้อยเพียงใด ควรต้องปรับปรุงแผนทางการเงินที่
                          จัดทำไว้เดิมหรือไม่
                               3. การจดบันทึกควรทำสม่ำเสมอ และเป็นปัจจุบันเพื่อป้องกันการลืม และการบันทึกข้อมูล
                          ที่ผิดพลาด ไม่ตรงตามความเป็นจริง
                             
   

สร้างโดย: 
ครูสุขใจ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์