การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล


                          
                ประโยชน์ของการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย หรือบัญชีครัวเรือน

                                  1. ทำให้ทราบถึงพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินที่ผ่าน ๆ มา
                                  2. เป็นเครื่องมือสำหรับการนำมาวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้จ่ายเงิน เพื่อนำข้อมูลที่ได้
                          มาใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายเงิน เช่น หากพบว่ารายจ่ายรายการใดที่เมื่อนำ
                          มาพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นรายจ่ายที่ไม่จำเป็น จะได้ตัดหรือลดการใช้จ่ายรายการนั้นลง
                                 3. เพิ่มโอกาสในการทำให้สามารถเก็บออมเงินได้ตามเป้าหมายมากขึ้น เนื่องจาก 
                          การจดบันทึกทำให้เราทราบพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินุกรายการของเราตลอดเวลา ทำให้มี
                          ความระมัดระวังการใช้จ่ายเงินมากขึ้น โอกาสในการเก็บออมเงินก็เพิ่มขึ้น
                                 4. ช่วยฝึกวินัยทางการเงินของบุคคล
                                 5. ทำให้มีการใช้จ่ายเงินรอบคอมมากขึ้น
                                 6. ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันทางการเงิน
                                 7. ช่วยป้องกัน และเป็นเครื่องมือที่สามารถนำมาใช้ในการแก้ปัญหาทางการเงินของ
                           บุคคลได้
                                 8. ช่วยทำให้บุคคลเกิดความคิดที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของตนเองให้
                           มีความระมัดระวังการใช้จ่ายเงินมากขึ้น

                         

สร้างโดย: 
ครูสุขใจ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน กำลังออนไลน์