แหล่งอ้างอิืง

 

 

 

http://press.web.cern.ch/Press/Releases00/PR01.00EQuarkGluonMatter.html
http://physics.science.cmu.ac.th/ps/ps2/ps2a4.htm
http://www.vcharkarn.com/include/vcafe/showkratoo.php?Pid=5612&page=1
http://www.jabchai.com/main/view_joke.php?id=9709
http://www.doodaw.com/article/index.php?topic=universe
http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/phayao/oraphin_s/darasat...
http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/science03/06/star/galaxy...
http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/science03/06/star/galaxy...
http://www.thaigoodview.com/library/sema/sukhothai/jantip_k/sec02p02.htm
http://hilight.kapook.com/view/19498
http://www.mc41.com/more/earth01.htm
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/4-5/no31-39/rabob...
http://www.school.net.th/library/create-web/10000/science/10000-11279.html
http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/phayao/oraphin_s/darasat...
http://www.rmutphysics.com/CHARUD/naturemystery/sci3/universe/universe1.htm
http://isiam.info/cosmos/andromeda.html
Lecture Note on Astrophysics by Prof. David Ruffolo
Lecture Note on Astrophysics by Assoc. Prof. Ruengsak Songsathaporn
Bradley W. Carroll and Dale A. Ostlie, “Modern Astrophysics”, Addeson-Wesley, 1996
http://www.daviddarling.info/encyclopedia/H/HRdiag.html
http://www.thaispaceweather.com/IHY/Stars/star.htm
http://edtech.kku.ac.th/~s48221275012/485050175-3/pp3.htm
ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
http://203.172.130.100/nfe_webkm/display_directory_view.php?direct=direc...
http://www.lesacd.in.th/3/nature_ligth/star_properties/star_properties.html
http://www.vcharkarn.com/vcafe/85219
http://www.rayongwit.ac.th/library/astro/star_sky/star01.html
http://blog.eduzones.com/montra/2849
http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/4-5/no31-39/taild...
http://www.rmutphysics.com/CHARUD/naturemystery/sci3/universe/blackhole.htm

สร้างโดย: 
อาจารย์สุกัญญา เพ็ชรประดับ และ นางสาว วิชุตา ธรรมยุทธสกุล

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์