วธ.ขับเคลื่อน7โครงการ"ไทยเข้มแข็ง" [17 พ.ย. 52]

รูปภาพของ sss27177

เปิดศาสนสถาน600แห่งแหล่งเรียนรู้

นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยความคืบหน้าการขับเคลื่อนแผนงานพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของ วธ. 7 โครงการ โดยได้รับงบประมาณภายใต้โครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง (แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2) หรือ SP2 จำนวน 612 ล้านบาท ว่า การขับเคลื่อนแผนงานพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในส่วนของ วธ. ทั้ง 7 โครงการนั้น ขณะนี้โครงการต่างๆ ได้เริ่มดำเนินการแล้ว อาทิ โครงการลานบุญ ลานปัญญา ของกรมการศาสนา (ศน.) ซึ่งเป็นการเปิดพื้นที่ศาสนสถานของทุกศาสนา ทั้งศาสนาพุทธ อิสลาม คริสต์ พราหมณ์-ฮินดู และซิกข์ เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และทำกิจกรรมทางศาสนา ที่สำคัญใช้เป็นเวทีในการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยโครงการดังกล่าวจะนำร่องใน 75 จังหวัด จังหวัดละ 8 แห่ง รวมทั่วประเทศ 600 แห่ง โดยใช้งบฯ 75 ล้านบาท ส่วนโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูมรดกโลกอยุธยาในสภาวะเร่งด่วน, โครงการฟื้นฟูคูเมืองกำแพงเมืองสุโขทัย, โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร และโครงการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งอารยธรรมล้านนาเป็นมรดกโลก ของกรมศิลปากร ซึ่งใช้งบฯ 282 ล้านบาท ขณะนี้ได้เริ่มดำเนินการในบางส่วนไปแล้วเช่นกัน

นายธีระกล่าวต่อว่า สำหรับโครงการเทศกาลศิลปวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ ใช้งบฯ 55 ล้านบาท ของสำนักงานปลัด วธ. และโครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ ใช้งบฯ 200 ล้านบาท ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) อยู่ระหว่างดำเนินการวางแผนงาน อย่างไรก็ตาม ได้กำชับนายอภินันท์ โปษยานนท์ รองปลัด วธ. ในฐานะเป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรม ให้ตรวจสอบการดำเนินโครงการต่างๆ อย่างใกล้ชิด และจะต้องรายงานความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ทุกเดือน เพื่อป้องกันการทุจริต ซึ่งในเบื้องต้นมีรายงานว่ายังไม่พบมีปัญหาทุจริตหรือส่อเค้าว่าจะมีการทุจริตแต่อย่างใด

ด้านนายศรีศักร วัลลิโภดม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.) กล่าวว่า ตนเคยเสนอความคิดเห็นและแนวทางในการดำเนินการแผนงานพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของ วธ.ในที่ประชุม กวช.ไปแล้วว่า จากการดูโครงการต่างๆ ส่วนใหญ่ทำแค่ผิวเผิน จึงเสนอให้ดึงภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับแผนงานต่างๆ ดังกล่าวด้วย

สร้างโดย: 
น.ส.สุภาภรณ์ แร่เจริญ นักเรียนโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
แหล่งที่มา: 
http://matichon.co.th/matichon/view_news.php?newsid=01edu02171152&sectionid=0107&day=2009-11-17

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 22 คน กำลังออนไลน์