มข.รับโควต้าพิเศษปี"53 ป.ตรี "เภสัชฯ-สถาปัตย์" [17 พ.ย. 52]

รูปภาพของ sss27177

นายสุมนต์ สกลไชย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) เปิดเผยว่า มข.จะเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2553 ในโครงการพิเศษ 2 คณะวิชา ประกอบด้วย คณะเภสัชศาสตร์ รับ 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ผลิตเภสัชกรภาคสมทบ จำนวน 25 คน และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) 30 คน โดยผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่เรียนอยู่ชั้น ม.6 และมีผลการเรียนรวมเฉลี่ยในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนับถึงภาคต้นชั้น ม.6 ไม่ต่ำกว่า 3.50 ส่วนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษเฉลี่ยทุกรายวิชาไม่ต่ำกว่า 3.50 สนใจสมัครทางเว็บไซต์ http://pharm.kku.ac.th เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน-8 มกราคม 2553 ชำระเงินผ่านธนาคารภายในวันที่ 8 มกราคม โทร.0-4320-2378, 0-4320-2379

นายสุมนต์กล่าวต่อว่า อีกคณะคือ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต โดยวิธีพิเศษ (โครงการช้างเผือก) จำนวน 25 คน แบ่งเป็นสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 15 คน และสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 10 คน ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังเรียนอยู่ในชั้น ม.6 และต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับมัธยมปลาย 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00 และต้องผ่านการคัดเลือกจากสถานศึกษานั้นๆด้วย ผู้สนใจขอข้อมูลและรับใบสมัครได้ที่โรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ หรือที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มข. หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://arch.kku.ac.th และยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนที่กำลังเรียนอยู่ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน โทร.0-4320-2397 และ 0-4336-2046

สร้างโดย: 
น.ส.สุภาภรณ์ แร่เจริญ นักเรียนโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
แหล่งที่มา: 
http://matichon.co.th/matichon/view_news.php?newsid=01edu03171152&sectionid=0107&day=2009-11-17

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 16 คน กำลังออนไลน์