ประเมินคุณภาพการศึกษา"กศน." ใช้แบบทดสอบN-NETเริ่มปีหน้า [17 พ.ย. 52]

รูปภาพของ sss27177

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า จากที่ ศธ.มีนโยบายในการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หรือ N-NET ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ทุกแห่ง โดยขอความร่วมมือจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ในการจัดทำระบบการทดสอบนั้น เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีคุณภาพมาตรฐาน ตนจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ ประกอบด้วย 1.คณะกรรมการอำนวยการ มีนายชินภัทร ภูมิรัตน ปลัด ศธ. ว่าที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและให้คำปรึกษา ตลอดจนอำนวยความสะดวกแก่ศูนย์จัดสอบทุกแห่งทั่วประเทศ และ 2.คณะกรรมการดำเนินงาน มีนายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการ กศน. เป็นประธาน ทำหน้าที่จัดทำและพัฒนาแบบทดสอบ N-NET ให้มีคุณภาพตรงตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร รวมทั้งป้องกันการรั่วไหลของข้อสอบ นอกจากนี้ พัฒนาระบบบริหารการสอบโดยใช้ e-Exam และติดตามผลการดำเนินงาน

ด้านนายชินภัทรกล่าวว่า จะจัดส่งหลักสูตร กศน.ไปให้ สทศ.วิเคราะห์เพื่อสร้างข้อสอบ ซึ่งจะแตกต่างจากการศึกษาในระบบ เพราะผู้เรียนอยู่คนละวัย ดังนั้น จะเป็นข้อสอบเฉพาะที่วัดความรู้และทักษะในการทำงานควบคู่กัน คาดว่าจะเริ่มได้ในปีการศึกษา 2553 ซึ่งจะวัดครบทุกกลุ่มสาระวิชาในผู้เรียนที่กำลังจะเรียนจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และกำลังจะจบ ม.ปลาย ทั้งนี้ จะวางระบบการสอบที่มุ่งสู่การทดสอบด้วยระบบ e-Exam เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สอบ ไม่ต้องเดินทางมาสอบที่ศูนย์กลางการจัดสอบ ซึ่งอาจอยู่ห่างไกล

สร้างโดย: 
น.ส.สุภาภรณ์ แร่เจริญ นักเรียนโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
แหล่งที่มา: 
http://matichon.co.th/matichon/view_news.php?newsid=01edu04171152&sectionid=0107&day=2009-11-17

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 15 คน กำลังออนไลน์