มสด.เล็งตั้ง"ร.ร.เฉพาะ"แบบ"ฮาร์วาร์ด" [17 พ.ย. 52]

รูปภาพของ sss27177

ยุบรวมหลักสูตร-ปรับลดคณะเล็กลง รองรับการประเมิน-เริ่มปีการศึกษา"53

นายศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มสด.) เปิดเผยถึงแนวทางการบริหาร มสด.ในปีงบประมาณ 2553 ว่า จะเน้นไปที่การดำเนินการตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของการประกันคุณภาพ ซึ่งเป็นหัวใจหลักในการบริหาร และนำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ ตลอดจนรองรับการประเมินจากหน่วยงานภายนอก ทั้งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) การประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ประเมินคุณภาพในการจัดการศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในการประเมินเพื่อรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษา นอกจากนี้ จะเน้นในสิ่งที่ มสด.มีความเก่งและเชี่ยวชาญ เพื่อง่ายต่อการพัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้น

"ด้านการรับนักศึกษา มสด.มีนโยบายประกาศลดจำนวนรับนักศึกษาเพื่อเน้นคุณภาพ และให้ความสำคัญกับหลักสูตรที่เป็นอัตลักษณ์ของ มสด. 4 ด้านหลักด้วยกัน คือ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมบริการ การศึกษาปฐมวัย และพยาบาล โดยจะปรับโครงสร้างของคณะให้เล็กลง เพื่อความคล่องตัวในการบริหาร โดยรวมหลักสูตรบางหลักสูตรที่มีความคล้ายกัน แล้วแยกออกจากคณะ จัดตั้งเป็นโรงเรียน ซึ่งจะมีรูปแบบเหมือนของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ซึ่งปัจจุบัน มสด.มีการจัดตั้งเป็นโรงเรียนอยู่แล้ว คือ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ให้ดูแลเกี่ยวกับการเรียนการสอนทั้งในระดับอนุบาล ประถม และปริญญาตรีสาขาปฐมวัย และโรงเรียนการอาหารนานาชาติ ก็จะรวมหลักสูตรที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร คหกรรมศาสตร์ จัดตั้งเป็นโรงเรียนการอาหารนานาชาติ สอนและอบรมต่างๆ เกี่ยวกับอาหารอย่างครบวงจร ส่วนด้านหลักสูตรที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและบริการ ธุรกิจการโรงแรม ธุรกิจการบิน จะจัดตั้งเป็นโรงเรียนการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ซึ่งจะจัดตั้งขึ้นที่ศูนย์การศึกษาสุพรรณบุรี คาดว่าจะดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในปี 2553" นายศิโรจน์กล่าว

สร้างโดย: 
น.ส.สุภาภรณ์ แร่เจริญ นักเรียนโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
แหล่งที่มา: 
http://matichon.co.th/matichon/view_news.php?newsid=01edu20171152&sectionid=0107&day=2009-11-17

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน กำลังออนไลน์