สิ่งแวดล้อมดี ชีวีมีสุข

      สิ่งแวดล้อมดี ชีวีมีสุข    ความเจริญก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอุตสาหกรรมและการเพิ่มขึ้นของประชากร ส่งผลให้สิ่งแวดล้อมที่สำคัญรอบๆตัวเรา เช่น อากาศ น้ำ ดิน เป็นต้น ได้สูญเสียความเป็นปกติไป เกิดการเน่าเสีย ก่อให้เกิดพิษภัยต่อสุขภาพของประชาชน นอกจากนี้ยังมีการปล่อยสิ่งปฏิกูล ขยะมูลฝอย สารเคมีต่างๆ ที่เป็นอันตรายออกมาเร่งทำลายสิ่งแวดล้อมอีก จึงก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศ เราจึงจำเป็นต้องร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหานี้ต่อไป     

   

                                 มลพิษทางอากาศ     

      

                                       มลพิษทางน้ำ  

 

    มลพิษทางเสียง   

                                   มลพิษทางดิน   

        

                                                                          ถัดไป >

 

           

 

สร้างโดย: 
nin19noon33 6.2

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์