ร้องคำสั่งย้าย64ผอ.อาชีวะเป็นโมฆะ [16 พ.ย. 52]

รูปภาพของ sss27177

นาย ธีรพัฒน์ คำคูบอน อุปนายกสมาคมครูอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย ในฐานะอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ให้สัมภาษณ์กรณีนายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ว่าที่ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามในคำสั่ง สอศ. ที่ 1994/2552 เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายนที่ผ่านมา แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย จำนวน 64 ราย โดยเป็นการออกคำสั่งใหม่แทนคำสั่ง สอศ.ที่ 1992/2552 ซึ่งลงนามโดยนายสุนันท์ เทพศรี รองเลขาธิการ กอศ. ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน เช่นกัน โดยให้เหตุผลว่าคำสั่งที่ 1992/2552 มีความคาดเคลื่อนในจำนวนผู้ได้รับการพิจารณาให้ย้าย และรายละเอียดคำสั่งไม่ตรงกับมติและครั้งที่ของการประชุม อ.ก.ค.ศ.สอศ. จึงให้ยกเลิกคำสั่งดังกล่าวแล้ว ใช้คำสั่งที่ 1994/2552 แทน ว่า ผลจากคำสั่งใหม่ดังกล่าวได้มีผู้อำนวยการวิทยาลัยที่ได้รับผลกระทบจากการ แต่งตั้งในครั้งนี้ร้องเรียนมายังตน และนายพรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา ว่าที่เลขาธิการ กอศ.คนใหม่ว่า เป็นการกระทำที่ผิดจากมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ตามหนังสือสำนักเลขาธิการ ครม. ด่วนมากที่ นร 0205/ว (ร)126 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2544 เกี่ยวกับการออกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการไว้ล่วงหน้าว่า ผู้มีอำนาจแต่งตั้งซึ่งจะต้องพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ราชการไม่สมควรออกคำสั่ง แต่งตั้งข้าราชการไว้ล่วงหน้า โดยให้คำสั่งมีผลบังคับใช้ เมื่อผู้ออกคำสั่งได้พ้นจากตำแหน่งหน้าที่นั้นไปแล้ว ควรรอไว้ให้เป็นดุลยพินิจของผู้มีอำนาจแต่งตั้งคนใหม่มาดำเนินการต่อไป

"ใน การประชุม อ.ก.ค.ศ.สอศ.ในวันดังกล่าว นายเฉลียวได้พูดในที่ประชุมว่า ไม่มีอำนาจลงนาม หากลงนามจะถือว่าเป็นโมฆะ แสดงว่านายเฉลียวรู้มติ ครม.ดังกล่าวดี แล้วทำไมจึงมาลงนามคำสั่งทิ้งทวนทั้งที่รู้ว่า ต้องเป็นโมฆะ" นายธีรพัฒน์กล่าว

สร้างโดย: 
น.ส.สุภาภรณ์ แร่เจริญ นักเรียนโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
แหล่งที่มา: 
http://matichon.co.th/matichon/view_news.php?newsid=01edu02161152&sectionid=0107&day=2009-11-16

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์