"เฉลียว"สานเงินกู้ช.พ.ค.ต้องเป็นธรรมกับครู [16 พ.ย. 52]

รูปภาพของ sss27177

นาย เฉลียว อยู่สีมารักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในฐานะว่าที่ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ให้สัมภาษณ์ว่า งานที่ตนจะต้องเข้ามาดูแลในหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัด ศธ.จะเป็นไปตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการ ศธ. โดยเฉพาะการเดินหน้างานที่ค้างอยู่ก่อนหน้านี้ ซึ่งทุกเรื่องต้องเดินหน้าเต็มที่ เช่น ในสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ ศึกษา (สกสค.) ต้องเข้าไปดูแลโครงการสวัสดิการเงินกู้กองทุนการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อน ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.) โครงการ 5 ซึ่งจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องและเกิดความเป็นธรรมกับข้าราชการครูที่ส่วน ใหญ่เป็นสมาชิก ช.พ.ค. โดยเฉพาะประเด็นปัญหาที่ผ่านมาจะต้องหาทางแก้ไข และไม่ให้เกิดปัญหาอะไรขึ้นอีก ส่วนงานของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) จะต้องเร่งรัดเรื่องการเลือกตั้งผู้แทนในคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ.ส่วนราชการอื่น จะต้องช่วยกันดูแลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และต้องเร่งให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว นอกจากนี้ จะต้องแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบริหารงานบุคคลใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา โดยต้องนำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ ซึ่งเบื้องต้นตนคิดว่าอาจจะมีบางเขตพื้นที่การศึกษาเท่านั้นที่เป็นปัญหา บางเขตฯที่ทำงานดีก็ต้องชมเชย

"ส่วนเรื่องการประเมินวิทยฐานะตามหลัก เกณฑ์ใหม่ ผมต้องขอดูรายละเอียดอีกครั้ง แต่ในเบื้องต้นคิดว่าจะต้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูทุกคนได้เข้าใจ ในเกณฑ์วิทยฐานะใหม่นี้ โดยเฉพาะการทำวิทยฐานะเพื่อให้เกิดผลต่อการเรียนการสอนมากขึ้น" ว่าที่ปลัด ศธ.กล่าว และว่า สำหรับงานการศึกษาเอกชน เท่าที่ทราบมีปัญหาบ้างบางส่วนที่จะต้องเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิด เช่น การเข้าไปช่วยอบรมให้ความรู้แก่ครู ศึกษานิเทศก์ รวมทั้งจัดเวทีให้โรงเรียนเอกชนได้มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนกันมากขึ้น เพื่อให้รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในด้านต่างๆ

สร้างโดย: 
น.ส.สุภาภรณ์ แร่เจริญ นักเรียนโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
แหล่งที่มา: 
http://matichon.co.th/matichon/view_news.php?newsid=01edu03161152&sectionid=0107&day=2009-11-16

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์