ธ.โลกแนะลดช่องว่าง"เมือง-ชนบท" [16 พ.ย. 52]

รูปภาพของ sss27177

เปลี่ยนระบบศึกษา-ปรับวิธีสอนของครู สสวท.แจงเด็กไทยด้อยเหตุมุ่งกวดวิชา

นาย พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวในการจัดการประชุมปฏิบัติการในหัวข้อ "การพัฒนาความเสมอภาค และคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยจากมุมมองของนานาชาติ" จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับธนาคารโลก (WORLD BANK) และองค์การยูเนสโก (UNESCO) ว่า แนวทางการจัดการศึกษาของไทยนั้น นักเรียนมีโอกาสที่ดีขึ้นในการเข้าถึงสถาบัน และการบริการทางการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา หรือสถาบันอุดมศึกษา เพียงแต่การเข้าถึงมีคุณภาพมาตรฐานต่างกันของสถาบัน นักเรียนจึงเลือกเรียนในสถานศึกษาที่มีคุณภาพดีกว่า ส่วนคุณภาพการเรียนการสอนนั้น ผลลัพธ์ยังไม่ดีเท่าที่ควร เห็นได้จากที่บางสถานศึกษายังมีนักเรียนที่เรียนไม่จบ รวมถึง การจัดการการศึกษาของไทยนั้น รัฐบาลยังเป็นผู้ผูกขาด ภาคเอกชน และภาคอื่นๆ มีส่วนร่วมน้อย ทำให้การพัฒนาไม่ก้าวหน้า เนื่องจากขาดการแข่งขันเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนา

"การปรับปรุงคุณภาพ การศึกษาควรมองที่กระบวนการต่างๆ ต้องหลากหลาย แต่ต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด โรงเรียนไม่ควรคัดแต่เด็กเก่งเข้ามาเรียนเพียงอย่างเดียว ด้านการเรียนการสอนนั้น ผู้บริหาร และครูต้องมีความรู้ความสามารถสอนนักเรียนได้ทุกระดับ โดยการสอนนั้น ต้องเน้นให้ได้ความรู้ สร้างสรรค์ นำความรู้มาบูรณาการ และประยุกต์ใช้จริงได้ รัฐบาลควรระดมทรัพยากร จัดสรรอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ ในโรงเรียน เพื่อตอบสนองความต้องการแนวใหม่ทางการศึกษา" นายพฤทธิ์กล่าว

นางสุ นีย์ คล้ายนิล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ผู้จัดการโครงการ PISA ประเทศไทย กล่าวว่า เด็กไทยไม่สามารถแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ในการแข่งขันระดับชาติได้ เพราะหลายสาเหตุ ทั้งด้านระบบการจัดการภายในโรงเรียน หรือด้านทรัพยากรต่างๆ สาเหตุมาจากนักเรียนออกไปเรียนกวดวิชาเพิ่มเติม ตามผลการประเมินของ PISA ชี้ว่า ไม่ทำให้นักเรียนได้คะแนนดีขึ้น หรือได้ความรู้เพิ่มเติม เนื่องจากสถาบันกวดวิชาไม่สอนกระบวนการคิด วิเคราะห์ แต่สอนเทคนิคการจำ โดยที่ไม่ได้อธิบายที่มาที่ไป หรือเหตุผลของคำตอบนั้นๆ นอกจากนี้ ยังทำให้นักเรียนที่เรียนกวดวิชาขาดความสามารถที่จะคิด หรือบูรณาการสิ่งที่เรียนได้ การแก้ปัญหานั้น ควรให้โรงเรียนมีอำนาจในการตัดสินใจว่าสิ่งใดที่เหมาะกับโรงเรียน เพราะจะทำให้การเรียนรู้ของนักเรียนดีขึ้น โดยนักเรียนจำเป็นต้องรู้จริงในเรื่อง หรือสาขาที่เรียน

นายแฮรี่ เอ แม็คโดนัลด์ ผู้แทนจากธนาคารโลก กล่าวว่า ไทยควรลดช่องว่างทางการศึกษาระหว่างเด็กในชนบท และในเมือง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เท่าเทียมกัน ต้องเปลี่ยนแปลงระบบทางการศึกษาใหม่ รวมถึง ปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการสอนของครูอาจารย์ เพื่อสร้างคุณภาพให้กับการศึกษาไทย

สร้างโดย: 
น.ส.สุภาภรณ์ แร่เจริญ นักเรียนโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
แหล่งที่มา: 
http://matichon.co.th/matichon/view_news.php?newsid=01edu06161152&sectionid=0107&day=2009-11-16

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 26 คน กำลังออนไลน์