Eukaryotic Cell

 

http://ez002.k12.sd.us/04-05A-AnimalCell-L.jpg 

 

     เป็นเซลล์ของสิ่งมีชีวิตพวกโปรโตซัว ,สาหร่าย ,พืช และ สัตว์ ดังนั้นจึงเป็นเซลล์ชนิดที่นิวเคลียสมีเยื่อหุ้ม ซึ่งทำให้นิวเคลียส

แยกออกเป็นสัดส่วนจากออร์แกเนลล์ต่างๆ ที่อยู่ภายในเซลล์และจะเรียกส่วนที่ล้อมรอบที่มีลักษณะกึ่งแข็งกึ่งเหลวว่า ไซโทพลาสม

..

ลักษณะสำคัญ


     1) มีเยื่อหุ้มเซลล์ชัดเจนและเยื่อหุ้มนิวเครียสเป็นชนิดยูนิตเมมเบรน มีนิวคลีโอลัสอยู่ภายใต้นิวเครียส ทำให้เห็นลักษณะของเซลล์

         มีนิวเครียสที่แท้จริงอยู่ภายใน

     2) มีโครโมโซมหลายอัน และมักพบว่ามี ฮิสโทนปนอยู่ มีการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส พบบว่ามีท่อขนาดเล็กและสายใยสปินเดิล

         ช่วยดึงแยกโครโมโซม การเจริญ เพิ่มจำนวนขของเซลล์มีได้ทั้งแบบไมโทซิสและไมโอซิส ถ้าหากเป็นสิ่งมีชีวิตที่ประกอบด้วย

         เซลล์พวกยูคาริโอต จะมีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ ซึ่งเซลล์สืบพันธุ์มีการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสอาจมีการเปลี่ยนแปลง

         โครโมโซมทั้งอันได้

     3) ปกติจะมีสารรพวกสเตียรอลเป็นส่วนประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์

     4) ปกติเยื่อหุ้มของโครงสร้างต่างๆ ภายในไซโทพลาสมิกเรติคิวลัม

     5) มีไรโบรโซมที่มีขนาดใหญ่กว่า

     6) มีพวกออร์แกเนลล์ต่างๆ ที่มีเยื่อหุ้มแบบง่ายๆภายในไซโทพลาซึม

     7) ระบบหายใจที่ใช้ออกชิเจนจะเกิดในไมโทคอนเดรีย

     8) เซลล์บางชนิดที่สังเคราะห์แสงได้นั้น ส่วนที่ช่วยสังเคราะห์แสงจะอยู่ในคลอโรพลาสต์

     9) โครงสร้างที่ช่วยในการเคลื่อนไหวของเซลล์ที่เคลื่อนไหวได้ มีทั้งแบบแฟลเจลลัมและซีเลีย ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าของ

         พวกโปรคาริโอต

    10) ปกติเซลล์มีขนาดใหญ่ ตั้งแต่ 2 ไมครอนขึ้นไปถึงใหญ่กว่า 100 ไมครอน

    11) ผนังของเซลล์มีหลายแบบ ถ้าเป็นราส่วนใหญ่มีไคทิน พืชส่วนใหญ่มีเซลลูโลส ส่วนสัตว์ไม่มี

 

การจำแนก Organelle ของ Eukaryotic Cell

     1)  จำแนกตามจำนวนชั้นของเยื่อหุ้ม

     2)  จำแนกตามหน้าที่การทำงาน

 

 

สร้างโดย: 
อาจารย์กวิสรา ชาลาภคำ และ นางสาวกมลวรรณ ไชยศรีษะ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 24 คน กำลังออนไลน์