มลพิษทางน้ำ (Water Pollution)


หลักการป้องกันมลพิษทางน้ำ

 

เราสามารถมีส่วนร่วมในการรักษาสภาพที่ดีของแหล่งน้ำได้โดย
" ไม่ทิ้งของเสียลงสู่แหล่งน้ำ และทางระบายน้ำสาธารณะ

" บำบัดน้ำเสียขั้นต้น
ก่อนระบายลงแหล่งน้ำหรือท่อระบายน้ำ

" ช่วยกันลดปริมาณการใช้น้ำ และลดปริมาณขยะในบ้านเรือน

" ลดหรือหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี ปุ๋ย สารกำจัดศัตรูพืชในกิจกรรม
ทางเกษตรหรือสารเคมีที่ใช้ในบ้านเรือน
" ควรนำน้ำเสียกลับมาใช้ประโยชน์
" สำรวจเพื่อลดปริมาณน้ำเสีย ของแต่ละขั้นตอนการผลิตใน
โรงงานอุตสาหกรรม
" สร้างจิตสำนึกของประชาชนในตระหนักถึงความสำคัญของ
การรักษาคุณภาพแหล่งน้ำและประหยัดการใช้น้ำ

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 5 คน กำลังออนไลน์