มลพิษทางน้ำ (Water Pollution)

มลพิษทางน้ำ(Water Pollution)

น้ำเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิตมนุษย์
นอกเหนือจากการอุปโภคบริโภค

ในชีวิตประจำวันแล้ว
น้ำยังมีบทบาทสูงในการรังสรรค์อารยะธรรมความมั่น

คงและมั่งคั่งของสังคม มนุษย์ชาติได้ประโยชน์มหาศาลจากทรัพยากรน้ำมา
โดยตลอด แต่ในปัจจุบันปัญหาการขาดแคลนน้ำ
และการเกิดมลพิษทางน้ำ
ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะ เนื่องจากผู้ใช้น้ำส่วนใหญ่ขาดความรับรู้และ
จิตสำนึกรับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้สถานการณ์ของ
ทรัพยากรน้ำอาจเกิดปัญหาใหญ่ถึงขั้นวิกฤติ โดยเฉพาะในด้านการขาด
แคลนน้ำทั้งนี้เนื่องจาก
- แนวโน้มที่จะเกิดภัยแล้งมากขึ้น

- น้ำในแหล่งน้ำต่าง ๆ มีคุณภาพลดลง

- การใช้น้ำฟุ่มเฟือยในกิจการต่าง ๆ
อันได้แก่ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม

พาณิชยกรรม การใช้น้ำในครัวเรือนและธุรกิจ บริการต่าง ๆ


กลับไปหน้าหลัก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์