อารมณ์และความเครียดสำคัญไฉน?

ผลกระทบของอารมณ์
          ผลกระทบของการเกิดอารมณ์ที่เห็นได้ชัด  คือ  
          1.  ด้านการคิด  การทำงานของความคิดในขณะที่สภาวะจิตใจเต็มไปด้วยอารมณ์ ประสิทธิภาพในการคิด
จะลดลง ไม่ว่าจะเป็นความคิดด้วยเหตุผล หรือการใช้ความสามารถของสมองเพื่อความคิดในด้านต่างๆ  
เช่น  คำนวณ  ความจำ  เป็นต้น

          จะสังเกตว่าในสภาพที่มีอารมณ์  การรับรู้ข้อมูลต่างๆ จะแย่ลง  เป็นลักษณะของการขาดสมาธิ อันเป็นผลจากประสิทธิภาพการทำงานของสมองลดลง

          2.  ด้านร่างกาย  จะกระทบต่อระบบการทำงานของอวัยวะอื่นๆ โดยเฉพาะอวัยวะที่อยู่ภายใต้การทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติ  เช่น  ระบบหัวใจและหลอดเลือด  ระบบทางเดินอาหาร  แต่ถ้าตกอยู่ภายใต้ภาวะอารมณ์ที่กดดันเป็นเวลานานจะส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย โดยจะทำให้ร่างกายอ่อนแอลง  มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย

          3.  ด้านจิตใจและพฤติกรรม เมื่อเกิดอารมณ์ทางลบ ทำให้สภาพจิตใจของคนคนนั้นไม่แจ่มใส ไม่เบิกบาน ส่งผลต่อวิธีคิดและการแสดงออกทางพฤติกรรมตามมา  เช่น ในคนที่มีความโกรธแค้นอย่างมาก อาจแสดงพฤติกรรมรุนแรง  โดยไม่สามารถพิจารณาไตร่ตรองให้รอบคอบได้

          4.  กระทบต่ออารมณ์ของผู้อื่น การที่สภาวะอารมณ์เป็นบวกหรือเป็นลบ  จะส่งผลต่อบุคคลที่อยู่รอบข้างโดยเฉพาะอารมณ์ทางลบ มีผลต่อความสัมพันธ์ของบุคคล เนื่องจากอารมณ์เป็นเครื่องมือในการสื่อสารติดต่อกับผู้อื่นผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจเกิดกับบุคคลใกล้ชิด บุคคลในครอบครัว และบุคคลอื่นๆ ที่มีความสัมพันธ์ทางสังคม เช่น   การสื่อสารระหว่างแม่และทารก  อารมณ์จะเป็นองค์ประกอบสำคัญของการสื่อสาร ซึ่งนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีหรือไม่ดีได้

  

 

 

 

สร้างโดย: 
nuntanut

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์