ความหมายของกรด-เบส(1)

รูปภาพของ e_chi_zen_ryoma

forward : ความหมายของกรด-เบส(2)

 กรด

          กรด (acid) หมายถึง สารที่มีรสเปรี้ยว ซึ่งสามารถทำปฏิกิริยากับโลหะและคาร์บอเนต แล้วสามารถเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีน้ำเงินให้เป็นสีแดงได้  กรด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ กรดอินทรีย์ และกรดอนินทรีย์ ส่วนชื่อเรียกของกรดนั้นจะมี 2 ชื่อ คือ กรดไฮโดร (Hydro) กับกรดออกซี่ (Oxy)

 

 สมบัติโดยทั่วไปของสารละลายกรด

          1. มีรสเปรี้ยว โดยเปลี่ยนกระดาษลิตมัสจากสีน้ำเงินเป็นสีแดง

          2. เป็นสารละลายอิเล็กโตรไลท์ (Electrolyte) คือ นำไฟฟ้าได้

          3. มีค่า pH (Power Of Hydrogen Ion) น้อยกว่า 7

          4. ทำปฏิกิริยากับโลหะบางชนิดได้ผลิตภัณฑ์เป็นก๊าซไฮโดรเจน

 

          5. ทำปฏิกิริยากับโลหะออกไซด์ ได้ผลิตภัณฑ์เป็นเกลือกับน้ำ

 

          6. ทำปฏิกิริยากับสารประกอบคาร์บอเนตได้ผลิตภัณฑ์เป็นเกลือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และน้ำ

 

          7. ทำปฏิกิริยากับเบสได้ผลิตภัณฑ์เป็นเกลือ และน้ำ

 

          8. กัดกร่อนโลหะ พลาสติก และสารอินทรีย์ทุกชนิด


 

สร้างโดย: 
อ.กุลรณี อารีมิตร และ น.ส.ชลฤดี ชัยณรงค์ศิริพร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์