สิ่งแวดล้อมช่วยชีวิต ให้มีสุข

World Environment

สิ่งแวดล้อมช่วยชีวิต ให้มีสุข

ความเจริญก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอุตสาหกรรมและการเพิ่มขึ้นของประชากร ส่งผลให้สิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเรา เช่น อากาศ ดิน น้ำ เป็นต้น ได้สูญเสียความเป็นปกติไปเกิดการเน่าเสีย ก่อให้เกิดพิษภัยต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตบนโลก ไม่ว่าจะเป็นการปล่อยของเน่าเสียออกมา เพื่อทำลายสิ่งแวดล้อม เราจึงจำเป็นต้องป้องกันและแก้ปัญหานี้ต่อไป

ปัญหาสิ่งแวดล้อม หน้าที่ความรับผิดชอบในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญขงประเทศ ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญขงประเทศในปัจจุบัน จำแนกได้ดังนี้


มลพิษทางอากาศ (Air Pollution)

มลพิษทางน้ำ (Water Pollution)

มลพิษทางดิน (Soil Pollution or Land Pollution)

ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (Refuse and Contaminate) มลพิษทางเสียง (Noise Pollution)

สร้างโดย: 
นักเรียน ม.6/2 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 80 คน กำลังออนไลน์