โลกและการเปลี่ยนแปลง

รูปภาพของ sss27401

โลกและการเปลี่ยนแปลง

วัตถุประสงค์

1. .เพื่อให้ผู้เรียนรู้ถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลก

2. เพื่อให้ผู้เรียนทราบสภาพภูมิประเทศของไทยที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของโลกเนื้อหา       เนื้อหา       
1.ปรากฎการณ์ทางธรณีวิทยา ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของโลก คือ
แผ่นดินไหว

 

  • แผ่นดินไหวเกิดจาก
  • ขนาดและความรุนแรง


    • ลักษณะและประเภทของแผ่นดินไหว

  • แหล่งกำเนิดแผ่นดินไหว
  • มาตรการป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหว 
  • ภัยที่เกิดจากแผ่นดินไหว
  • ระหว่างเกิดแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิด

          

        


                     2.สาเหตุที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของโลก กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลกเกิดจากแรงกระทำ 2 ส่วนได้แก่           2.1แรงกระทำจากภายในเปลือกโลก เกิดการเคลื่อนตัวของของเหลวภายในเปลือกโลก การหดหรือขยายตัวของของเหลวร้อนภายใต้เปลือกโลกทำให้เกิดแรงดันและปริมาณ ความร้อนมหาศาลที่กระทำต่อเปลือกโลก

 

         


           2.2แรงกระทำจากภายนอกเปลือกโลก เป็นผลเนื่องจากพลังงานของดวงอาทิตย์ที่ผ่านทางตัวกระทำต่างๆ เช่น อากาศ ลม น้ำ หิมะและธารน้ำแข็ง ซึ่งทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีและทางกายภาพ ตลอดจนการกระทำของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเปลือกโลก

 

            


        การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจามนุษย์ที่มีผลกระทบคือ ระเบิดนิวเคลียร์ เป็นการระเบิดที่มุ่งหวังให้เกิดแสงและความร้อน การทำลายด้วยคลื่นความดันและการแพร่กระจายของวัสดุกัมมันตรังสีที่สามารถปน เปื้อนในอากาศ น้ำ และผิวดิน ลักษณะการแพร่กระจายขึ้นอยู่กับขนาดของอุปกรณ์ ความสูงเหนือพื้นดิน ธรรมชาติของพื้นผิวภายใต้การระเบิด สภาพของอุตุนิยมวิทยาในขณะนั้น ความเร็วและทิศทางของลม
          3. รอยเลื่อนที่สำคัญในประเทศไทย           ภูมิภาคเอเชียอาคเนย์เป็นย่านแผ่นดินไหวที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก โดยมีแผ่นเปลือกโลกใกล้เคียงกันรวม 4 แผ่น ได้แก่ แผ่นยูเรเซีย แผ่นแปซิฟิก แผ่นออสเตรเลียและแผ่นฟิลิปปินส์ ยังบรรจบกันของแนวแผ่นดินไหว 2 แนว คือ แนวล้อมมหาสมุทรแปซิฟิกและแนวแอลป์หิมาลัย จึงทำให้เกิดแผ่นดินไหวจำนวนมาก  ส่วนประเทศไทยตั้งอยู่บนแผ่นยูเรเซีย ใกล้รอยต่อระหว่างแผ่นยูเรเซียกับแผ่นอินเดียและแผ่นออสเตรเลีย มีรอยเลื่อนอยู่ทางภาคตะวันตกและภาคเหนือ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตประเทศพม่าและทะเลอันดามัน รอยเลื่อนในประเทศไทยที่สำคัญมีดังนี้

 

 

สร้างโดย: 
น.ส. อาริศรา จตุเทน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 53 คน กำลังออนไลน์