สำนวนไทย

สำนวนไทย


ความหมายของสำนวน


           สำนวน คือ  หมู่คําที่ไพเราะคมคาย เป็นคำพูดสั้น ๆ แต่มีความหมายกว้างขว้างลึกซึ้ง ชวนให้คิด เป็นถ้อยคำที่เรียบเรียง,โวหาร,บางที่ใช้คําว่าสำนวนโวหาร, เป็นถ้อยคำที่ไม่ถูกไวยากรณ์ แต่ใช้เป็นภาษาที่ถูกต้อง การแสดงถ้อยคำออกมาจะเป็นขอความพิเศษเฉพาะของแต่ละภาษา แต่ ทุกถ้อยคำก็ไพเราะ

           สำนวน หมายถึง สำนวนหรือถ้อยคำที่เรียบเรียงขึ้นเป็นโวหาร บางที่ก็ใช้ว่า สำนวน โวหาร คําพูดของมนุษย์เราไม่ว่าจะชาติใดหรอภาษาใด แยกออกได้กว้างๆ เป็น ๒ อย่าง อย่างหนึ่ง พูดตรงไปตรงมาตามภาษาธรรมดา พอพูดออกมากเข้าใจกันได้ทันที อีกอย่างหนึ่งพูดเป็นชั้นเชิงไม่ ตรงไปตรงมา แต่ให้มีความหมายในคำพูดนั้นๆ ผู้ฟังอาจเข้าใจความหมายทันที หรออาจจะไม่เข้า ใจความหมายโดยทันที ตองคิดจงจะเข้าใจ หรอบางทีคิดแล้วเข้าใจอย่างอันก็ได้ หรอไม่เข้าใจเลย ก็ได้ คําพูดเป็นชั้นเชิงนี้เราเรียกกันว่าสำนวน คือ คําพูดเป็นสำนวน ชาวบ้านจะเรียกว่าพูดสำบดสำนวน


 -  ความเป็นมาของสำนวนไทย 

 -  สาเหตุที่เกิดสำนวน

 -  ลักษณะของสำนวนไทย

 ประโยชนที่ได้รับจากสำนวนไทย

 -  สำนวนหมวดอักษร ก

 -  สำนวนหมวดอักษร ข

 -  สำนวนหมวดอักษร ค

 -  สำนวนหมวดอักษร ง

 -  สำนวนหมวดอักษร จ

 -  สำนวนหมวดอักษร ช

 -  สำนวนหมวดอักษร ด

 -  สำนวนหมวดอักษร ต

 -  สำนวนหมวดอักษร น

 -  สำนวนหมวดอักษร ป

 -  สำนวนหมวดอักษร ม

 -  สำนวนหมวดอักษร ร

 -  สำนวนหมวดอักษร ล

 -  สำนวนหมวดอักษร ว

 -  สำนวนหมวดอักษร ส

 -  สำนวนหมวดอักษร ห

 -  สำนวนหมวดอักษร อ

สร้างโดย: 
น.ส.ชนิกา องอาจ ม.6/2 เลขที่ 24

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์