สารชีวโมเลกุล

  

 

 

      สารชีวโมเลกุล  หมายถึง สารอินทรีย์ที่พบในสิ่งมีชีวิต เช่น โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน-น้ำมัน กรดนิวคลีอิก

จัดเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย มีโมเลกุล ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่

มีธาตุไฮโดรเจน และคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลัก แต่ละชนิดมีโครงสร้าง สมบัติและปฏิกิริยาที่ต่างกัน 

ทำให้มีหน้าที่และประโยชน์ต่อร่างกายแตกต่างกันไป

          

       

       

 

สัญลักษณ์ที่ใช้

           หมายถึง กลับมายังหน้าแรก

    หมายถึง กลับไปยังหน้าหลักของเนื้อหานั้นๆ

 

 

สร้างโดย: 
คุณครูกุลรณี อารีมิตร และ นางสาวเกษร งามผล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 26 คน กำลังออนไลน์