ความชื้นของอากาศ

ความชื้นของอากาศ
                 ไอน้ำ  เป็นส่วนประกอบของบรรยายที่มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆ อย่างมากแม้ว่าจะมีอยู่เพียงเล็กน้อยก็ตาม ไอน้ำในอากาศเกิดจาก การระเหย  ของน้ำจากแหล่งน้ำต่างๆบนพื้นโลก จากการคายน้ำของพืช และผลพลอยได้จากระเหยของน้ำคือ ทำให้อุณหภูมิของบรรยากาศลดลง
                      อากาศอิ่มตัวด้วยไอน้ำ คือ อากาศที่มีไอน้ำหรือความชื้นสูงสุด ณ อุณหภูมิหนึ่งไม่สามารถรับไอน้ำที่ระเหย ขึ้นมาอีก และถ้าไอน้ำเกินระดับอิ่มตัวนี้ ไอน้ำก็จะควบแน่นกลายเป็นหยดน้ำ
หมายเหตุ   เมื่ออุณหภูมิของอากาศเปลี่ยนแปลงไปด้วย โดยเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น อากาศจะรับไอน้ำได้เพิ่มขึ้นหรือจะมีระดับความชื้นสูงสุดได้สูงขึ้น
             ความชื้นสัมบูรณ์(Absoluye Humidity)  หรือ  ควาหนาแน่นของไอน้ำในอากาศ คือ มวลของไอน้ำที่มีอยู่จริงๆใน 1 หน่วยปริมาตรของอากาศ มีหน่วยเป็นกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
              ความชื้นสัมบูรณ์ =  มวลของไอน้ำที่มีอยู่จริงๆ ในอากาศ
                                                ปริมาตรของอากาศ
         ความชื้นสัมพันธ์ ( Relative Humidity )  คือ อัตราส่วนระหว่างมวลของไอน้ำที่มีอยู้จริงในอากาศกับมวลของไอน้ำอิ่มตัวในอากาศที่อุณหภูมิและปริมาตรเดียวกัน ซึ่งนิยมคิดเป็นเปอร์เซนต์
                ความชื้นสัมพันธ์ =  มวลของไอน้ำที่มีอยู่จริงๆในอากาศ  .   100 %
                                       มวลของไอน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิและปริมาตรเดียวกัน
               ความชื้นในอากาศพอเหมาะ  ความชื้นสัมพันธ์ 60% เป็นความชื้นในอากาศพอเหมาะที่จะทำให้เรารู้สึกสบาย ถ้าความชื้นมากกว่านี้จะทำให้เรารู้สึกอึดอัด ตัวเหนียวเหนอะหนะ เพราะเหงื่อระเหยไม่ได้ดี แต่ถ้าความชื้นน้อยกว่านี้ อากาศจะแห้งมาก เหงื่อที่ตัวเราจะระเหยสู่อากาศได้มาก ทำให้เรารู้สึกเย็น จนบางครั้งทำให้ผิวหนังแห้งหรือแตก เป็นต้น

 

 

 

 

 

 

สร้างโดย: 
จุฑารัตน์ เอื้อปัญจะศิลา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 42 คน กำลังออนไลน์