เสมา1แจงทุ่ม2หมื่นล.ยก"การศึกษาใต้" [10 พ.ย. 52]

รูปภาพของ sss27177

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน ที่โรงแรมซี เอส ปัตตานี จ.ปัตตานี นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) แถลงนโยบายการบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีผู้บริหาร ศธ. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมรับฟังกว่า 1,000 คน ว่า ปัญหาหลักด้านการศึกษาในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จ.ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และ 4 อำเภอใน จ.สงขลา มีอยู่ 3 ประเด็น คือ ปัญหาคุณภาพ ปัญหาโอกาส และสวัสดิการและสวัสดิภาพของครู ศธ.จึงได้ตั้งคณะกรรมการบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีนายนิวัตร นาคะเวช รองปลัด ศธ.เป็นประธาน โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว เช่น ปัจจุบันพบว่าคะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ของนักเรียน 3 จังหวัดชายแดนใต้อยู่อันดับสุดท้ายของประเทศ และยังพบปัญหาผู้เรียนไม่ให้ความสำคัญกับวิชาสามัญและอาชีพ แต่มุ่งเน้นเรียนด้านศาสนาเพียงอย่างเดียว ซึ่งจะเป็นการตัดโอกาสทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้ รวมทั้งมีปัญหาครูขาดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

รัฐมนตรีว่าการ ศธ.กล่าวต่อว่า ขณะนี้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 19,185 ล้านบาท เพื่อนำมาใช้ดำเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างปีงบฯ 2553-2555 เช่น ยกระดับคะแนนโอเน็ตในปีการศึกษา 2553 ให้สูงขึ้นอย่างน้อย 2% ให้ครูได้สอนตรงตามวุฒิการศึกษา 500 คน นักเรียนชั้น ป.3 ต้องสามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้เพิ่มขึ้น 3% และเพิ่มสัดส่วนเด็กที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ภายในเวลา 3 ปี อย่างน้อย 70% โดย ศธ.มีแผนดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย อาทิ จัดโครงการ 5 ฟรี ได้แก่ เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ อุดหนุนเงินรายหัวโรงเรียนเอกชนเพิ่มขึ้นเป็น 70% จากเดิม 60% ซึ่งในปี 2553 รัฐบาลได้เตรียมงบฯ 30,000 ล้านบาทไว้แล้ว นอกจากนี้ ยังมีโครงการติวเตอร์แชนแนลเพื่อยกคุณภาพและขยายโอกาสของนักเรียน โครงการนมฟรี อาหารกลางวันฟรี รวมทั้งจัดให้ผู้พิการเรียนฟรี และที่สำคัญให้นักศึกษามุสลิมได้กู้เงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ผ่านทางธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยได้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้น

"ศธ.ยังมีนโยบายยกระดับคุณภาพโรงเรียนดี 3 ระดับ โดยตั้งเป้าให้เป็นโรงเรียนระดับชาติเทียบเท่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เตรียมอุดมศึกษา จำนวน 21 โรงเรียน โรงเรียนดีระดับอำเภอ 126 โรงเรียน และโรงเรียนดีระดับตำบล 351 โรงเรียน พร้อมทั้งยกระดับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (เอ็นที) และโอเน็ตในระดับต่ำ โดยใช้สื่อสอนทางไกลผ่านดาวเทียม นอกจากนี้ จะพัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุด 3 ดี เพิ่มสัดส่วนการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ต่อนักเรียน จากเดิม 1:40 เป็น 1:10 โดยเตรียมงบฯไว้แล้ว 250 ล้านบาท" นายจุรินทร์กล่าว และว่า ส่วนเรื่องการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครูนั้น ศธ.จะจัดสรรงบฯให้กับครูที่เสียชีวิตจำนวน 2 ล้านบาท และจัดทุนการศึกษาให้กับทายาทจนเรียนจบปริญญาตรี มีนโยบายบรรจุพนักงานราชการให้เป็นข้าราชการครู โดยจะบรรจุ 50% ส่วนอีก 50% ที่เหลือจะบรรจุจากผู้ที่สอบขึ้นบัญชีได้

สร้างโดย: 
น.ส.สุภาภรณ์ แร่เจริญ
แหล่งที่มา: 
http://matichon.co.th/matichon/view_news.php?newsid=01edu03101152&sectionid=0107&day=2009-11-10

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 19 คน กำลังออนไลน์