เทอร์มอมิเตอร์วัดไข้

 เทอร์มอมิเตอร์วัดไข้


เทอร์มอมิเตอร์วัดไข้ (Clinical Thermometer) จะมีลักษณะที่สำคัญ ดังนี้

1.     ของเหลวที่บรรจุภายใน มักจะเป็นปรอทเท่านั้น

2.     มีช่วงบอกค่าอุณหภูมิช่วงสั้น คือ ในช่วงระหว่าง 35-42 องศาเซลเซียน เท่านั้น ทั้งนี้ เพราะเทอร์มอมิเตอร์วัดไข้ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิของร่างกายและอุณหภูมิปกติของร่างกายมีค่าประมาณ 37 องสาเซลเซยน การที่ช่วงบอกค่าอุณหภูมิสั้น ทำให้ช่วงมาตราส่วนบอกอุณหภูมิขยายใหญ่ขึ้น  สามารถอ่านค่าได้ชัดเจน ละเอียด และมีความผิดพลาดน้อย

3.     เนื่องจากการวัดอุณหภูมิของร่างกาย มักใช้เทอร์มอมิเตอร์สอดไว้ใต้ลิ้น ใต้รักแร้ หรือรูทวารหนัก การอ่านค่าโดยยังให้กระเปาะสัมผัสกับร่างกายจึงไม่สะดวก จึงต้องเอาออกมาดูข้างนอก ดังนั้น ภายในหลอดแก้วตอนบนเหนือกระเปาะเล็กน้อยจึงทำให้มีลักษณะงอโค้งและมีรูตีบเล็กลง เพื่อป้องกันไม่ให้ปรอทไหลกลับสู่กระเปาะเร็วเกินไป ก่อนที่จะอ่านค่าอุณหภูมิได้ทัน ทำให้การอ่านค่าไม่ผิดพลาดไปนักหลังจากดึงออกจากตัวออกไข้

4.     มี ขีดแดง แสดง อุณหภูมิปกติของร่างกาย

 การใช้เทอร์มอมิเตอร์วัดไข้


1.     ก่อนใช้ควรจะล้างทำความสะอาดด้วยน้ำหรือเซ็ดฆ่าเชื้อโรคด้วยแอลกอฮอล์

2.     สลัดให้ปรอทไหลกลับลงไปในกระเปาะให้หมด

3.     สอดเทอร์มอมิเตอร์วัดไข้เข้าไปในส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย เช่น ใต้ลิ้น ใต้รักแร้ หรือ รูทราวหนัก

4.     ล้างทำความสะอาด โดยใช้แอลกอฮอล์ฆ่าเชื่อโรค แล้วเก็บไว้ในที่ปลอดภัย

 

 

 

 

 

   เฉลย

 

สร้างโดย: 
จุฑารัตน์ เอื้อปัญจะศิลา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์