หลักการทำงานของเทอร์มอมิเตอร์

             หลักการทำงานของเทอร์มอมิเตอร์

       หลักการทำงานของเทอร์มอมิเตอร์  คือ เมื่อปลายกระเปาะของเทอร์มอมิเตอร์ไปสัมผัสหรือรับอุณหภูมิของสิ่งใด ความร้อนจากสิ่งนั้นจะถ่ายเท ทำให้ของเหลวที่บรรจุอยู่ภายในกระเปาะร้อนขึ้นแล้วขยายตัวขึ้นไปตามหลอดตรงกลาง การขยายตัวจะได้มากหรือน้อยจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับระดับของความร้อนที่เราวัด

               ในการสร้างมาตราส่วนหรือสเกล ของเทอร์มอมิเตอร์  เรากำหนดจุดหลักไว้ 2 จุด คือ

1.     จุดเยือกแข็ง (freezing point) คือ จุดที่อุณหภูมิของน้ำแข็งกำลังหลอมเหลวเป็นน้ำหรือจุดที่น้ำกำลังจะกลายเป็นน้ำแข็ง ที่ความดันระดับน้ำทะเล

2.     จุดเดือด (boiling point) คือ จุดที่อุณหภูมิของน้ำกำลังเดือดกลายเป็นไอหรือไอน้ำกำลังควบแน่เป็นน้ำที่ความดันระดับน้ำทะเล

 นักวิทยาศาสตร์ที่คิดวิธีการแบ่งมาตราส่วนหรือสเกลในหน่วยองศาเซลเซียสออกเป็นช่องย่อยๆเท่ากัน 100 ช่อง ช่องละ 1 องศา เป็นชาวสวีเดน ชื่อ แอนเดอร์ เซลเซียส

   

 

 

 

 

   เฉลย

สร้างโดย: 
จุฑารัตน์ เอื้อปัญจะศิลา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์