สูตรที่ใช้คำนวน

 1. สูตรที่ใช้คำนวณ
  1. 1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิในแต่ละหน่วย
   C =  F-32 = R =  K-273 =  X-A
   100     180     80     100         B-A
      C =  F-32  =  R  = K-273
      5        9          4          5
       K= 273+C หรือ C = K-273
   2. ความสัมพันธ์ระหว่างความดันของอากาศกับความสูงหรือความลึกของสถานที่และจุดเดือดของน้ำ
   - เมื่อความดันของอากาศเปลี่ยนแปลงไป 27 mm.Hg
   จุดเดือดของน้ำจะเปลี่ยนแปลงไป 1 C
         -     เมื่อความดันของอากาศลดลง  27 mm.Hg จุดเดือดของน้ำจะต่ำลง 1 C
   - เมื่อความดันของอากาศเพิ่มขึ้น 27 mm.Hg  จุดเดือดของน้ำจะเพิ่มขึ้น 1 C
   - ความดันของอากาศจะลดลง 1mm.Hg ทุกระยะทางที่สูงขึ้นไป 11 เมตร
   3. หน่วยของปริมาณความร้อน
   1000 cal = 1 kcal
   1 Btu = 252 cal
   1 N.m = 1 J
   4.2 J = 1 cal
   4200 J = 1 kcal
         4.  ความจุความร้อนจำเพาะ
                 S =   Q 
                    M        t  หรือ Q = ms         t
         5. ความจุความร้อน
                 C = ms
         6. อุณหภูมิผสม
                  ปริมาณความร้อนลดในวัตถุที่มีอุณหภูมิสูง = ปริมาณความร้อนเพิ่มในวัตถุที่มีอุณหภูมิต่ำ
                   หรือ Q ลด =Q เพิ่ม
   7. ความร้อนแฝงจำเพาะ
   L = Q    หรือ  Q = mL
          M
    ความร้อนแฝงจำเพของการหลอมเหลวและการแข็งตัวของน้ำ
      = 80 cal/g = 80 kcal/kg = 335 kJ/kg
    ความร้อนแฝงจำเพาะของการกลายเป็นไอและการกลั่นตัวของน้ำ
     = 540 cal/g = 540 kcal/kg = 2.26 MJ/kg
  2. 8. ค่าความร้อนเชื้อเพลิง
   H = Q     (สำหรับเชื้อเพลิงที่เป้ฯของเหลวและของแข็ง)
          M
  3. H = Q     (สำหรับเชื้อเพลิงที่เป้นก๊าซ) 
          V
   9. ความชื้นสัมบูรณ์
   ความชื้นสัมบูรณ์ = มวลของไอน้ำที่มีอยู่จริงๆในอากาศ
                                           ปริมาตรของอากาศ
   10. ความชื้นสัมพันธ์
   ความชื้นสัมพันธ์ = มวลของไอน้ำที่มีจริงๆในอากาศ  คูณ 100%
                             มวลของไอน้ำอิ่มตัวที่อุณหภูมิและปริมาตรเดียวกัน
                         = ความชื้นสัมบูรณ์  คูณ 100%
                            มวลของไอน้ำอิ่มตัว

   

   

   

   

   

   

 2.    เฉลย

สร้างโดย: 
หนังสือวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 40 คน กำลังออนไลน์