สมศ.ได้6มหา"ลัยนำร่องประเมินรอบ3 [03 พ.ย. 52]

รูปภาพของ sss27177

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน นายสมหวัง พิธิยานุวัฒน์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เปิดเผยความคืบหน้าการนำร่องกรอบการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบ 3 (พ.ศ.2553-2558) ว่า ขณะนี้ได้รายชื่อมหาวิทยาลัยที่จะนำร่องการใช้กรอบการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบ 3 จำนวน 6 แห่ง เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) พระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) เชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ซึ่งจะนำร่องในเดือนมกราคม 2553 เป็นเวลา 1 เดือน จากนั้น จะสรุปผลเสนอคณะกรรมการบริหาร สมศ.พิจารณาว่า กรณีที่ศูนย์การจัดการศึกษานอกที่ตั้งไม่ผ่านการประเมินภายนอก ในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่สมควรจะต้องถูกตัดสินให้ไม่ผ่านการประเมินด้วยหรือไม่ รวมทั้งจะพิจารณาระบบตัวชี้วัด ข้อมูล การให้คะแนน ตลอดจนกระบวนการประเมิน เพื่อสร้างเป็นบรรทัดฐานก่อนที่จะนำไปใช้ประเมินจริงต่อไป

ด้าน นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า เรื่องกรอบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 มองได้เป็น 2 มุมมอง คือในมุมของมหาวิทยาลัย และ สมศ. โดยในมุมของมหาวิทยาลัยมองว่า มหาวิทยาลัยที่จัดตั้งวิทยาเขต เพื่อสนองปณิธานที่จะให้บริการสังคม ซึ่งต้องใช้งบประมาณและทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเองในการบริหารจัดการ อาจทำให้ควบคุมดูแลไม่ทั่วถึงบ้าง ซึ่งเป็นจุดที่น่าเห็นใจ แต่สำหรับมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งศูนย์การจัดการศึกษานอกที่ตั้ง เพื่อมุ่งแสวงหารายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จนส่งผลให้การควบคุมดูแลหย่อนยาน กระทั่งกระทบต่อมาตรฐานคุณภาพ ก็จะต้องมีมาตรการควบคุมดูแลมหาวิทยาลัยนั้นๆ แต่ในแง่ สมศ. ซึ่งเป็นผู้ประเมิน คงมองเรื่องความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยแม่ที่ควรเข้าไปควบคุมดูแล เพื่อให้ได้มาตรฐาน ฉะนั้น ตนมองว่าควรต้องหารือร่วมกันทั้งสองฝ่ายเพื่อให้เกิดความลงตัว

"ในเบื้องต้นเรื่องนี้ ที่ประชุม ทปอ.ได้หยิบยกมาหารือแล้ว ได้ให้ความเห็นว่าตัวบ่งชี้บางตัวที่ใช้มาระยะหนึ่งแล้วสมควรต้องปรับปรุง พร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้เลขาธิการ ทปอ. สรุปความเห็นทั้งหมดนำเสนอ สมศ.แล้ว" นพ.ภิรมย์กล่าว

สร้างโดย: 
น.ส.สุภาภรณ์ แร่เจริญ
แหล่งที่มา: 
http://www.matichon.co.th/matichon/view_news.php?newsid=01edu05031152&sectionid=0107&day=2009-11-03

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์