โบ้ย"จุรินทร์"ทำบรรจุ"ครู-ผอ."สะดุด [02 พ.ย. 52]

รูปภาพของ sss27177

เสียสิทธิครบกำหนดขึ้นบัญชี2ปี เหตุตั้งอ.ก.ค.ศ.เขตชุดใหม่ล่าช้า

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้มีเสียงร้องเรียนการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2 เรื่องใหญ่ คือ การแต่งตั้งข้าราชการครูบรรจุใหม่ และการบรรจุแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาสายมัธยมศึกษา สำหรับผู้ที่สอบขึ้นบัญชีผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อรอบรรจุแต่งตั้ง โดยหลายบัญชีในหลายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ได้ครบกำหนดเวลาการขึ้นบัญชี 2 ปี และได้ยกเลิกบัญชีเหล่านี้ไปแล้ว และในอีกหลายบัญชีในหลาย สพท.กำลังใกล้จะครบกำหนดเวลาการขึ้นบัญชี อันเนื่องมาจากปัญหาความล่าช้าในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษาชุดใหม่ แทนชุดเดิมที่หมดวาระไปตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแล้ว และยังไม่มีความชัดเจนว่าจะล่าช้าไปอีกถึงเมื่อใด เพราะขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ก็ยังไม่อาจกำหนดวันเลือกตั้งผู้แทนครูใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯที่ชัดเจนได้ เพราะยังรอกฤษฎีกาอยู่ ทำให้ในหลาย สพท.ไม่กล้าเรียกประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯชุดรักษาการ มาพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการครูบรรจุใหม่ จนทำให้ผู้ที่สอบขึ้นบัญชีได้แล้วต้องเสียสิทธิบรรจุแต่งตั้งไป เพราะบัญชีครบกำหนดเวลา 2 ปีไปแล้ว ทั้งที่ใน สพท.นั้นๆ มีอัตราว่างให้เรียกบรรจุแต่งตั้งได้ ดังนั้น จึงอาจจะมีปัญหาการฟ้องร้องศาลปกครองตามมา เนื่องจากไม่ใช่ความผิดของผู้ที่สอบขึ้นบัญชีได้ แต่เป็นความล่าช้าของราชการเอง

แหล่งข่าวใน สพฐ.กล่าวว่า ในส่วนของการบรรจุแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาสายมัธยมศึกษา และสายประถมศึกษา ของผู้ที่สอบขึ้นบัญชีได้ก็ประสบปัญหาในลักษณะเดียวกัน โดยเฉพาะในสายมัธยมศึกษายังมีความล่าช้ามาก ทั้งในส่วนของการดำเนินการของศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา และการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสายมัธยมศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาตามที่คณะกรรมการ ก.ค.ศ.กำหนดใหม่ ทำให้ สพท.ต่างๆ ไม่อาจดำเนินการเสนอ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯเพื่อออกคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งผู้ขึ้นบัญชีลงตำแหน่งผู้อำนวยการในสถานศึกษาที่ว่างได้ จนทำให้บัญชีครบกำหนด 2 ปี และถูกยกเลิกไป โดยไม่สามารถขอขยายเวลาประกาศขึ้นบัญชีออกไปได้ เนื่องจาก สพฐ.ได้มีการประกาศขึ้นบัญชีการคัดเลือกใหม่ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการโรงเรียน ภาค ก ไปแล้วเมื่อวันที่ 25 สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งที่ผ่านมามีผู้ที่สอบขึ้นบัญชีผู้อำนวยการโรงเรียนได้ร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯเพื่อขอความเป็นธรรมในหลายเขตพื้นที่ฯ เช่น กรณีของนายธนิต ทองธัญญะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก และนายสมชาย ตั้งประพฤติดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2 ได้ร้องทุกข์ต่อประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯกรุงเทพมหานคร เขต 2 เนื่องจากบัญชีที่สอบขึ้นได้ไว้ครบกำหนด 2 ปี ไปเมื่อวันที่ 10 ตุลาคมที่ผ่านมา ทั้งที่มีตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพท.กรุงเทพฯ เขต 2 ว่างอยู่ถึง 7 ตำแหน่ง ซึ่งสามารถถึงลำดับที่จะบรรจุได้ แต่ก็ต้องเสียสิทธิไปอย่างไม่เป็นธรรม อันเนื่องจากปัญหาความล่าช้าดังกล่าว

"มีเสียงร้องเรียนด้วยว่า ในบาง สพท.อาศัยปัญหาความล่าช้าดังกล่าวไปหาผลประโยชน์ โดยหากผู้ที่สอบขึ้นบัญชีรายใด ไม่ว่าจะเป็นกรณีการแต่งตั้งข้าราชการครูบรรจุใหม่ หรือการบรรจุแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา สายประถมศึกษา ต้องการจะได้รับการบรรจุและเสนอเงินตอบแทนให้ หรือมีเส้นสายดี ผู้อำนวยการ สพท.นั้นๆ ก็จะเรียกประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯชุดรักษาการเพื่อมาพิจารณาบรรจุแต่งตั้งให้ นอกจากนี้ มีหลาย สพท.ที่ไม่มีการดำเนินการเรียกประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตฯเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว จะให้คำตอบกับผู้สอบขึ้นบัญชีเหล่านี้ว่า เป็นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่ยังไม่ให้มีการบรรจุแต่งตั้ง เหมือนเป็นการโบ้ยคำตอบให้พ้นตัว ดังนั้น อยากเรียกร้องให้นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการ ศธ. ได้ลงมาแก้ปัญหานี้โดยด่วน ก่อนที่จะลุกลามใหญ่โต เพราะทราบมาว่าผู้สอบขึ้นบัญชีที่ต้องเสียสิทธิเหล่านี้จะทยอยยื่นฟ้องศาลปกครอง" แหล่งข่าวคนเดิมกล่าว

สร้างโดย: 
น.ส.สุภาภรณ์ แร่เจริญ
แหล่งที่มา: 
http://www.matichon.co.th/matichon/view_news.php?newsid=01edu01021152&sectionid=0107&day=2009-11-02

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 20 คน กำลังออนไลน์