งานประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552

รูปภาพของ virat

นักเรียน ม.3 ทกคนมีงานที่จะต้องปฏิบัติอยู่ 2  เรื่อง

  1.  สร้าง blog  1  เรื่อง มาที่ตนเองสนใจในเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นประโยชน์  เป็นงานรายบุคคลนะครับ

           กำหนดการประเมิน  มี  3  รอบ ตามวันและเวลาดังนี้

                       ครั้งที่  1   วันที่  29  ตุลาคม  ถึง   6 พฤศจิกายน  1  ครั้ง   10  คะแนน

                       ครั้งที่  2   วันที่  20  พฤศจิกายน  ถึง  30  พฤศจิกายน  1 ครั้ง   10  คะแนน

                       ครั้งที่  3    วันที่  1  มกราคม  ถึง  10  มกราคม 2553  1 ครั้ง  10 คะแนน

          รวม  30  คะแนน ครับ

  2.  นักเรียนรวมกลุ่มกัน จำนวนกลุ่มละ 5  คน ทำwebsite ของกลุ่ม ในเรื่องดังต่อไปนี้ 1  เรื่อง  100  คะแนน

              กำหนดส่ง วันที่  10  มกราคม 2553  เป็นอย่างช้า

              รายละเอียดของ website

               1.  หน้าชื่อเรื่อง

               2.  หน้าจุดประสงค์ของเรื่อง

               3.  หน้าแบบทดสอบก่อนเรียน อย่างน้อย  10ข้อ

               4.  หน้าเนื้อหา อย่างน้อย  5  - 10  หน้า แล้วแต่เนื้อเรื่อง

               5.  หน้าแบบทดสอบหลังเรียน  อย่างน้อย 10 ข้อ

               6.  หน้าเฉลยแบบทดสอบ

               7. หน้าผู้จัดทำและกิตติกรรมประกาศ

 

 

รูปภาพของ knw32312

ตรวจงานรอบ2ให้หน่อยครับรอตั้งนานแล้วครับ

http://www.thaigoodview.com/node/50386

รูปภาพของ knw32312

ตรวจงานรอบ2ให้หน่อยครับรอตั้งนานแล้วครับ

http://www.thaigoodview.com/node/50386

รูปภาพของ 32291knw

หนูทำบอล์กครั้งที่1 แล้วค่ะ อาจารย์ตรวจให้หนูหน่อยนะค่ะ ตอนนี้จนหนูทำบอล์กครั้งที่2เสร็จแล้วค่า  ขอบคุณค่า  15/12/52 http://www.thaigoodview.com/node/41251

รูปภาพของ 32291knw

หนูทำบอล์กครั้งที่1 แล้วค่ะ อาจารย์ตรวจให้หนูหน่อยนะค่ะ ตอนนี้จนหนูทำบอล์กครั้งที่2เสร็จแล้วค่า เสร็จตั้งแต่วันที่9/12/52 แล้วค่า ขอบคุณค่า  15/12/52 http://www.thaigoodview.com/node/41251

รูปภาพของ 32291knw

หนูทำบอล์กครั้งที่1 แล้วค่ะ อาจารย์ตรวจให้หนูหน่อยนะค่ะ ตอนนี้จนหนูทำบอล์กครั้งที่2เสร็จแล้วค่า เสร็จตั้งแต่วันที่9/12/52 แล้วค่า ขอบคุณค่า  15/12/52 http://www.thaigoodview.com/node/41251

รูปภาพของ 32291knw

หนูทำบอล์กครั้งที่1 แล้วค่ะ อาจารย์ตรวจให้หนูหน่อยนะค่ะ ตอนนี้จนหนูทำบอล์กครั้งที่2เสร็จแล้วค่า เสร็จตั้งแต่วันที่9/12/52 แล้วค่า ขอบคุณค่า  15/12/52 http://www.thaigoodview.com/node/41251

 

รูปภาพของ 32291knw

หนูทำบอล์กครั้งที่1 แล้วค่ะ อาจารย์ตรวจให้หนูหน่อยนะค่ะ ตอนนี้จนหนูทำบอล์กครั้งที่2เสร็จแล้วค่า เสร็จตั้งแต่วันที่9/12/52 แล้วค่า ขอบคุณค่า  15/12/52 http://www.thaigoodview.com/node/41251

รูปภาพของ 32291knw

หนูทำบอล์กครั้งที่1 แล้วค่ะ อาจารย์ตรวจให้หนูหน่อยนะค่ะ ตอนนี้จนหนูทำบอล์กครั้งที่2เสร็จแล้วค่า เสร็จตั้งแต่วันที่9/12/52 แล้วค่า ขอบคุณค่า  15/12/52 http://www.thaigoodview.com/node/41251

 

 

อาจารย์ผมทำเองแต่ผมฝากเขาส่งเมล์ให้อาจารย์เฉยๆอาจารย์มาตรวจให้ผมหน่อยนะครับทั้ง2รอบเลย

รูปภาพของ knw32312

ตรวจงานรอบ2ให้ผมหน่อยครับ

รูปภาพของ jaturong1

http://www.thaigoodview.com/node/41546

 

ตรวจรอบ 2 หน่อยนะครับเดี๋ยวไม่ได้คะแนน ขอบคุณครับ

รูปภาพของ knw32312

อาจารย์ครับไปตรวจให้ผมหน่อยครับ

http://www.thaigoodview.com/node/50386

ขอบคุณครับ

รูปภาพของ knw32321

ขอบคุณที่ตอบกลับเมลครับหายข้อสงสัยแล้วครับ

 เข้าไปตรวจของผมด้วยสิครับครั้งที่2

http://thaigoodview.com/node/41225

รูปภาพของ knw_32290

http://www.thaigoodview.com/node/41235

วิรัลพัชร ท่อคนดี ส่งครั้งที่ 2 ค่ะ

รูปภาพของ knw32305

อาจารย์ครับไปตรวจให้ผมหน่อยครับ

http://www.thaigoodview.com/node/41374

เดี๋ยวผมมั่ยดั้ยคะแนน

 

ขอบคุณครับ

รูปภาพของ knw32139

หวัดดีค่ะอ.

ไม่เห็นมาตรวจรอบสองเลยเค่อะYell

http://www.thaigoodview.com/node/41627

I'm Angle I Love ♥Super Junior Shinee Wonder Girls 2PM


อ.วิรัสจ๋า ไปตรวจให้หน่อยน่ะคะ

ทำลิ้งค์ข้างบนเลยค่า

น่ะๆ 

นายธีระพงษ์  เคนอินทร์ ม.3/ เลขที่ 11

เรื่อง กำเนิดสุริยะจักรวาล

รูปภาพของ knw32341

อ.วิรัชคะ

หนูได้ทำ blog เรื่อง ไฟฟ้าสถิต

http://www.thaigoodview.com/node/41660

เรียบร้อยแล้วค่ะ

อ.เข้ามาตรวจให้ด้วยนะคะ

ขอบคุณค่ะ

รูปภาพของ knw32349

อ.วิรัชคะ

หนูทำ Blog  เรื่อง  ไฟฟ้า

http://www.thaigoodview.com/node/41610

เข้ามาตรวจให้หนูหน่อยนะค่ะ

^_^

รูปภาพของ knw32350

อ.วิรัชคะ

หนูทำ blog เรื่อง กำเนิดดวงดาว

http://www.thaigoodview.com/node/41609

ให้อ. เข้ามาตรวจด้วยนะคะ

ขอบคุณค่ะ

รูปภาพของ knw32305

อาจารย์ครับผมได้ทำบล็อคแล้วนะครับเรื่องวัฎจักรของน้ำ

 

ผมนาย เกรียงไกร เลิศวิไล ชั้น ม.3/6 เลขที่ 3 นะครับ

 

ตรวจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ

รูปภาพของ knw32266

กันต์ตศักดิ์   สิงห์ยะบุตร 3/5 เขที่12

http://www.thaigoodview.com/node/41222

ตรวจคับ ??? เนบิวล่า เสร็จแล้ว ส่งเมลไปหลายวัน ยังไม่ตรวจให้เลย คับ *-*

 

รูปภาพของ knw32251

อาจารย์ค่ะ หนูทำบล็อกแล้วนะค่ะ

 

เสาวลักษณ์ หงษ์แสงไทย ม.๓/๔ เลขที่ ๔๔

รูปภาพของ knw32321

คุณครูครับช่วยมาตรวจด้วยครับ ทำไมผมส่งเมลไปตั้งนานแล้วยังไม่ได้รับการตรวจเลยครับช่วยมาตรวจทีครับ

 

ผม วรเมธ ไทยเมืองทอง ม.3/6 เลขที่17

http://www.thaigoodview.com/node/41225

รูปภาพของ knw32329

อาจารย์ครับ

 

ผมได้ทำบล็อกแล้วครับ

ผมชื่อ อัมรินทร์   แซ่โค้ว ม. 3/6 เลขที่ 25 นะคับ

รูปภาพของ knw32329

ครูคับ ตรวจของผมด้วยคับ

รูปภาพของ knw420274

อาจารย์คะ

ช่วยตรวจบลอกหนูด้วยนะคะ

http://www.thaigoodview.com/node/41648

อ.  หนูทำบล็อกเสร็จแล้วคะเรื่อง ความหมายของน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ เนื้อหาน่าสนใจมาก อ. ตรวจให้ด้วยคะ

http://www.thaigoodview.com/node/41514#comments

ขอบคุณคะ...

รูปภาพของ knw32294

อาจารย์ขาหนูทำแล้วค่ะ  ตรวจให้หนู่หน่อยๆๆ

 

 

^^~

 

 

ขอบคุณค่ะๆ

 

 

ด.ญ.ภัทรพร  ไทยอุดม เลขที่41 ม. 3/5

 

http://www.thaigoodview.com/node/41341

หนุทำบล็อกแล้วค่ะอาจารย์

เรื่องกำเนิดหินค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/41368

ตรวจให้หน่อยนะคะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 26 คน กำลังออนไลน์