งานประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552

รูปภาพของ virat

นักเรียน ม.3 ทกคนมีงานที่จะต้องปฏิบัติอยู่ 2  เรื่อง

  1.  สร้าง blog  1  เรื่อง มาที่ตนเองสนใจในเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นประโยชน์  เป็นงานรายบุคคลนะครับ

           กำหนดการประเมิน  มี  3  รอบ ตามวันและเวลาดังนี้

                       ครั้งที่  1   วันที่  29  ตุลาคม  ถึง   6 พฤศจิกายน  1  ครั้ง   10  คะแนน

                       ครั้งที่  2   วันที่  20  พฤศจิกายน  ถึง  30  พฤศจิกายน  1 ครั้ง   10  คะแนน

                       ครั้งที่  3    วันที่  1  มกราคม  ถึง  10  มกราคม 2553  1 ครั้ง  10 คะแนน

          รวม  30  คะแนน ครับ

  2.  นักเรียนรวมกลุ่มกัน จำนวนกลุ่มละ 5  คน ทำwebsite ของกลุ่ม ในเรื่องดังต่อไปนี้ 1  เรื่อง  100  คะแนน

              กำหนดส่ง วันที่  10  มกราคม 2553  เป็นอย่างช้า

              รายละเอียดของ website

               1.  หน้าชื่อเรื่อง

               2.  หน้าจุดประสงค์ของเรื่อง

               3.  หน้าแบบทดสอบก่อนเรียน อย่างน้อย  10ข้อ

               4.  หน้าเนื้อหา อย่างน้อย  5  - 10  หน้า แล้วแต่เนื้อเรื่อง

               5.  หน้าแบบทดสอบหลังเรียน  อย่างน้อย 10 ข้อ

               6.  หน้าเฉลยแบบทดสอบ

               7. หน้าผู้จัดทำและกิตติกรรมประกาศ

 

 

รูปภาพของ knw32350

ขอบคุณนะคะอาจารย์ๆๆ

 ที่มาช่วยตรวจให้ๆๆ

ขอบคุณมากๆๆค่ะ

รูปภาพของ knw32312

อ.ครับเข้ามาตรวจงานให้หน่อยครับ

http://www.thaigoodview.com/node/54805

รูปภาพของ knw32352

อาจาร์ยคะ

 

หนูแก้ไขแล้วแต่ไม่รู้

จะถูกมั๊ยช่วยดูให้หน่อยนะคะ

ขอบคุณคะ

รูปภาพของ knw32348

ขอบคุณล่วงหน้าค๊ะ !!

v

v

v

รูปภาพของ knw32348

อาจารย์วิรัชค๊ะ !!

 

 ( ตรวจงานให้หนูด๊วยค๊ะ ๆ ๆ

 

นางสาววันวิสาข์  ที่รัก ม. 3/6 เลขที่43

รูปภาพของ knw32333

http://thaigoodview.com/node/55074

 

อ.วิรัช คะ

หนูแก้ไขแล้ว ค่ะ

ตรวจงานให้หนูด้วยนะคะ

ส่งบล็อกค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/41022

ฝากตรวจด้วยนะคะ

รูปภาพของ virat

ครูวิรัช ตรวจแล้ว

รูปภาพของ knw32067

อาจารย์ครับผมมาส่งเว็บให้เพื่อนครับ

http://mygene.siam2web.com/

ฝากตรวจด้วยครับ

รูปภาพของ virat

ครูวิรัช ตรวจแล้ว

รูปภาพของ knw32067

 อาจารย์ครับผมมาส่งเว็บครับ

http://phakawan15.siam2web.com

ฝากตรวจด้วยครับ ขอบคุณครับ

 

 

รูปภาพของ knw_32290

ส่งครั้งที่ 3 ย้อนหลัง ค่ะ

 

 

http://www.thaigoodview.com/node/41235

รูปภาพของ knw32067

อาจารย์ขอโทษครับผมหลง

นี่ครับครั้งที่ 3 อยู่ด้านล่างครับ เพิ่มเติมเรื่องเนบิวล่า

 

http://www.thaigoodview.com/node/40893 

 

ขอบคุณครับ

รูปภาพของ virat

ครูวิรัช แม้ไม่อาจเทียบ 1 ใน ล้าน ลูกขอตั้งปณิธาน สานสิ่งที่พ่อสร้างไว้ จะขอเดินตามรอยเท้าพ่อไป ไม่มีวันท้อ

 เข้าไปตรวจให้แล้วนะ

รูปภาพของ knw32305

คุณครูวิรัช ครับ

 

ตรวจงานให้ผมด้วนนะครับครั้งที่3แล้วนะครับ

 

นายเกรียงไกร  เลิศวิไล ชั้น ม.3/6 เลขที่3

 

ลิ้งครับ  http://www.thaigoodview.com/node/55092

รูปภาพของ knw32324

ผมทำบล็อกรอบ 3 แล้วครับ

 นี่ครับลิ้ง http://www.thaigoodview.com/node/54873

 

ผมชื่อ นาย วิศรุต ล่ามมบัติ ม.3/6 เลขที่ 20

 

ไปตรวจให้ผมด้วยนะครับ

รูปภาพของ knw32333

http://thaigoodview.com/node/55074

 

อ.วิรัชคะ ตรวจงานให้หนูด้วย

ครั้งที่ 3 แล้วค่ะ

รูปภาพของ knw32352

อาจาร์ยยังไม่ตรวจให้หนูซักครั้งเลยคะ

 

หนูทำครั้งที่ 3แล้ว

หนูชื่อ นางสาว เสาวลักษณ์  วรรณศรี 3/6 เลขที่ 47

รูปภาพของ knw32352

อ. วิรัชคะ หนูทำบล็อกแล้ว

อาจาร์ยไปตรวจให้หนูหน่อยนะคะ

 

ขอบคุณคะ

http://www.thaigoodview.com/blog/13134

รูปภาพของ knw32333

http://thaigoodview.com/node/53458

 

อ.วิรัช คะ

ตรวจงานให้หนูด้วยนะคะ

ครั้งที่ 2 ค่ะ

 ทำบล็อกครั้งที่ 3 แล้วนะค่ะ

 

ตรวจให้ด้วยค่ะ 

 

http://www.thaigoodview.com/node/55048

 

นส.จารุวรรณ  ศรีจองแสง  3/6  เลขที่  27 

รูปภาพของ knw32321

ช่วยตรวจบล็อกครั้งที่3ให้ด้วยครับ อาจารย์

 

http://thaigoodview.com/node/55042

รูปภาพของ knw32067

 บล็อกครั้งที่ 3 ส่งเมลล์ไปนานแล้วครับ อาจารย์ยังไม่ตรวจเลย

รบกวนตรวจให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ

http://www.thaigoodview.com/node/40893

 

รูปภาพของ knw32312

ตรวจงาน Blog 3 ให้ผมหน่อยครับ

http://www.thaigoodview.com/node/54805

รูปภาพของ knw32324

 ผมทำบล็อกรอบ 3 แล้วครับ

 นี่ครับลิ้ง http://www.thaigoodview.com/node/54873

 

ผมชื่อ นาย วิศรุต ล่ามมบัติ ม.3/6 เลขที่ 20

 

ไปตรวจให้ผมด้วยนะครับ

อาจารย์ตรวจบล๊อกครั้งที่2ให้หนูหน่อยนะคะ

ลิ้งบล๊อก www.thaigoodview.com/node/41147

ดิฉันเด็กหญิงธริรตา  บุญทะวะรัง ชั้นม.3/11  เลขที่ 18

รูปภาพของ knw32345

สวัสดีค่ะ

หนูนางสาว รสริน เบี้ยวจันทร์ ม.3/6 เลขที่ 41

หนูทำ Blogs3  แร้วนะคะ

Blogs1 แล้วก็ Blogs2 ก็ทำแล้วค่ะ ส่งไปบอกอาจารย์ทางเมลล์แล้ว แต่อาจารย์ ยังไม่ตรวจให้เลยค่ะ

ตรวจให้หนูหน่อยนะคะ

http://www.thaigoodview.com/node/41621 Blogs1

http://www.thaigoodview.com/node/54802 Blogs2

http://www.thaigoodview.com/node/54804 Blogs3

 

ขอบคุณค่ะ

รูปภาพของ knw32272

สวัสดีครับ

เด็กชาย สหรัฐ  อุลหัส เลขที่19 ม.3/5

ผมส่งblog3

http://www.thaigoodview.com/node/54748

รูปภาพของ knw32266

http://www.thaigoodview.com/node/41222

 

ส่งครั้งที่3

นายกันต์ตศํกดิ์    สิงห์ยะบุตร ม.3/5 เลขที่12

รูปภาพของ knw32272

ตรวจให้หน่อยครับ

นาย ฉัตรชัย ปักษีเลิศ ม3/5 เลขที่3

blog 1-3

http://www.thaigoodview.com/node/54746 ครั้ง 3

http://www.thaigoodview.com/node/52401 ครัง 2

http://www.thaigoodview.com/node/41557 ครั้ง 1

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 33 คน กำลังออนไลน์