ประติมากรรม(งานเเกะสลักไม้)

รูปภาพของ suwimon

       

                                                                                 


          ในสมัยก่อนมีการแกะสลักที่มีความประณีต และคงความงดงาม ความอ่อนช้อยไว้มาก ยกตัวอย่างศิลปกรรมไทยแต่โบราณ เช่น ช่อฟ้า ใบระกา บานประตูแสดงให้เห็นถึงความสามารถของไทยที่เกิดจากการเรียนรู้ การถ่ายทอด และวิวัฒนาการฝีมือในการประดิษฐ์ ศิลปกรรมอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบทอดกันมาหลายร้อยปี และถือว่าเป็นศิลปะประจำชาติของไทย วัสดุที่นิยมใช้ในการแกะสลักคือ ไม้สัก


ประเภทของงานแกะสลัก 


1.  ภาพลายเส้น (Engraving) มีลักษณะสำคัญก็คือความเส้นมีความหนักเบาเท่ากันทุกเส้น ทั้งนี้ยังรวมไปถึงลักษณะของ "การจาร" ด้วย

 

ที่มา http://www.thaigoodview.com/files/u18520/1_30.jpg


2.  ภาพนูนต่ำ (Bas reliefe)   หรือที่เรียกกันว่า “ภาพหน้าจันทร์” คือ ภาพที่มองเห็นเฉพาะหน้าตรงเท่านั้น เพราะภาพจะนูนขึ้นมาเพียงเล็กน้อย


3. ภาพนูนต่ำ (Bas reliefe)   มีลักษณะนูนออกมาจากพื้นด้านหลังหรือพื้นผิวเดิม บ้างเล็กน้อย และอาจจะแกะสลักลึกลงไปในพื้นผิววัสดุ หรือเป็นที่เรียกว่า " ประติมากรรมร่องลึก" ความงามของประติมากรรมชนิดนี้จะสามารถมองเห็นเด่นชัด ลักษณะสำคัญจะเน้นเส้นที่มั่นคงแน่นอนของฝีมือผู้สร้างสรรค์


4. แบบภาพนูนสูง (Hight reliefe) หรือภาพครึ่งซีก เป็นภาพที่มองเห็นเพียงครึ่งเดียวจากภาพเต็มตัว


5. แบบภาพลอยตัว (Rounf reliefe)   เป็นการสร้างสรรค์ของช่างจึงต้องให้มีความงามทุกด้าน และจัดตั้งให้มีการทรงตัวที่ดี เช่น พระพุทธรูปยืน พระพุทธรูปนั่ง รูปปั้นบุคคลสำคัญ รูปปั้นอนุสาวรีย์ต่างๆ รูปปั้นอนุสรณ์สถาน รูปปั้นคน และสัตว์ต่างๆ เป็นต้น

 

  

สร้างโดย: 
ครูพีรทิำพย์ สุคันธเมศวร์เเละนางสาวสุวิมล ภัคโชค โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 24 คน กำลังออนไลน์