ทุ่ม2.3พันล.ยก"ร.ร.ดีระดับสากล" [29 ต.ค. 52]

รูปภาพของ sss27177

500แห่งใน3ปี-เร่งกำหนดคุณลักษณะน.ร. มุ่ง"เป็นเลิศทางวิชาการ-มีบริหารจัดการที่ดี"

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือร่วมกับตัวแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และคณะผู้บริหารโรงเรียน 22 แห่ง ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบในการยกระดับโรงเรียนทั่วประเทศ 500 แห่ง ขึ้นเป็นโรงเรียนดีระดับสากล ตามนโยบายโรงเรียนดี 3 ระดับ คือ ระดับสากล ระดับอำเภอ และระดับตำบล ว่า ที่ประชุมได้กำหนดแนวทางในการยกระดับโรงเรียน 500 แห่งขึ้นเป็นโรงเรียนดีระดับสากล โดยตั้งเป้าหมายว่าต้องมุ่งเน้นด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ การบริหารจัดการที่ดี รวมถึง การพัฒนาผู้บริหารและครูผู้สอน และด้านปัจจัยพื้นฐาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของ ศธ.ที่ต้องการให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข ภาคภูมิใจในความเป็นไทย และก้าวสู่ระดับสากล โดยที่ประชุมได้มอบให้คณะทำงานไปจัดทำกรอบกรอบมาตรฐานคุณภาพ หรือ TQF ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อกำหนดคุณลักษณะของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าควรเป็นอย่างไร อย่างน้อยโรงเรียนเหล่านี้ต้องเป็นผู้นำในการสอนให้เด็กคิดวิเคราะห์มากขึ้นกว่าการท่องจำ โดยจะใช้การท่องจำเท่าที่จำเป็น และต้องมีการเรียนการสอนนอกห้องเรียนอย่างสร้างสรรค์มากขึ้น นอกจากนี้ คณะทำงานจะไปปรับเนื้อหาในหลักสูตรที่มีความซ้ำซ้อน เพื่อลดภาระของนักเรียน และมีเวลาเรียนนอกห้องเรียนมากขึ้น

"คณะทำงานต้องกำหนดมาตรฐานว่าโรงเรียนดีระดับสากล ต้องมีองค์ประกอบใดบ้าง กำหนดรายละเอียดให้ชัดเจนในการจัดทำเครือข่ายโรงเรียนคู่พัฒนา หรือร่วมพัฒนา เพื่อให้โรงเรียนดีระดับสากล สามารถยกระดับมาตรฐานขึ้นได้ภายในเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ ให้จัดทำระบบการคัดเลือกผู้บริหารที่จะเข้ามาบริหารโรงเรียนดีในระดับสากล ว่าควรจะมีกระบวนการพิเศษในการคัดเลือก หรือจะใช้กระบวนการตามปกติ รวมทั้ง ระบบการคัดเลือกนักเรียน และระบบการติดตามประเมินผลแบบเข้มว่าควรจะมีลักษณะใด ทั้งนี้ ให้นำกลับมาเสนอต่อที่ประชุมอีกครั้งภายใน 2 สัปดาห์" นายจุรินทร์กล่าว

นายจุรินทร์กล่าวว่า การดำเนินโครงการดังกล่าวจะใช้งบประมาณปกติในปีงบฯ 2553 จำนวนหนึ่ง และใช้งบฯ จากโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง หรือเอสพี 2 ปี 2553-2555 รวม 2,358 ล้านบาท โดยในปี 2553 ใช้งบฯ 1,515 ล้านบาท ปี 2554 ใช้งบฯ 583 ล้านบาท และปี 2555 ใช้งบฯ 259 ล้านบาท ฉะนั้น โรงเรียนดังกล่าวจะได้รับงบฯ มากกว่าโรงเรียนทั่วไป เพื่อยกมาตรฐานไปถึงเป้าหมายที่วางไว้

สร้างโดย: 
น.ส.สุภาภรณ์ แร่เจริญ
แหล่งที่มา: 
http://www.matichon.co.th/matichon/view_news.php?newsid=01edu01291052&sectionid=0107&day=2009-10-29

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 15 คน กำลังออนไลน์