ห้องเรียนของนักเรียนชั้น ม.6 ห้อง 12 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี(ครั้งที่ 1)

รูปภาพของ pnppreecha
 • งานครั้งที่ 1 ขอให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/12 ทุกคนทำกิจกรรมดังต่อไปนี้ คะแนนเต็ม 10 คะแนน


  - สมัครสมาชิกใน thaigoodview.com โดยใช้ Username เป็น pnp แล้วตามด้วยเลขประจำตัวนักเรียน เช่น pnp34308 แล้วupload รูปตนเองหรือรูปอื่นๆที่เหมาะสมใส่ลงไปขนาด 85*85 พิกเซล

  - สร้าง blog ของตนเอง 1 ชิ้น โดยเขียนข้อความแนะนำตัว ความยาว อย่างน้อย 10 บรรทัด พร้อมภาพประกอบอย่างน้อย 1 ภาพ เมื่อสร้างเสร็จแล้วให้คลิกที่ "ยืนยัน" จะทราบว่างานของนักเรียนเป็น node ที่เท่าไร ซึ่งจะปรากฎที่ URL ด้านบน

  - แจ้งส่งที่ตรงแสดงความคิดเห็นว่าอยู่ที่ URL อะไร เช่น http://www.thaigoodview.com/node/21511

 • ให้นักเรียนศึกษาวิธีการที่นี่  http://www.thaigoodview.com/node/20850

  - ส่งงานภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2552 เวลา 23.30 น.

 • รูปภาพของ pnp33659

  http://www.thaigoodview.com/node/57060

  ส่งงานชิ้นที่ 1 ครับอาจารย์

  นายพรหมมาตร์  คล้ายคลึง

  ม.6/12เลขที่  21 ครับ

  นายณัฐพงศ์ แสงสุริยา 

  เลขที่ 1   ม .6/12

  http://thaigoodview.com/node/54620

  รูปภาพของ pnp33660

  http://www.thaigoodview.com/node/54220

   

  งานครั้งที่1ครับ

  ต้องขอโทษอาจารย์ด้วยนะครับ พอดีผมเพิ่งทราบตอนที่ผมกำลังจะทำงานชิ้นที่2 ว่า ของเก่าผมทำผิด คือ ผมส่งผิดที่น่ะครับ

  ผมเลยทำใหม่เป็นลิ๊งค์ด้านบน

  รบกวนอาจารย์ช่วยให้โอกาสผมหน่อยนะครับ

  ขอบคุณครับ

  รูปภาพของ pnp31269

  นางสาว สุจิตรา   ดิษฐ์ประดับ

  เลขที่ 30   ม.6/12

   

  http://www.thaigoodview.com/node/44145

  ขอโทษนะค่ะที่ส่งช้า

  รูปภาพของ pnp33656

  http://www.thaigoodview.com/node/43390

   ส่งงานชิ้นที่ 1

  นายดุลยพินิจ ชาติกานนท์ เลขที่ 18 ม.6/12

  อาจารย์ครับ ขอโทษจริง ๆ ที่ส่งช้า

  เนื่องจาก ไม่สามารถเข้า เว็บไซท์ได้ครับ !

  http://www.thaigoodview.com/node/43965grape

  ส่งงานชิ้นที่ 1

  นางสาวอรพรรณ  ปุยทอง

  ชั้นม.6/12 เลขที่ 41

  รูปภาพของ pnp31525

  http://www.thaigoodview.com/node/43961milk

  ส่งงานชิ้นที่ 1

  นางสาวอุไรลักษณ์ เวชสิทธิ์

  ชั้นม.6/12 เลขที่ 42

  รูปภาพของ pnp31144

  http://www.thaigoodview.com/node/43875

  ส่งงานชิ้นที่ 1 ครับ 

  นายพงศ์ธนิก พรหมเมือง เลขที่ 2 ม.6/12


   

  รูปภาพของ pnp31517

   http://thaigoodview.com/node/43769

  สุชาณี ใจบรรเจิดกุล ม.6/12 เลขที่ 39

  ส่งงานชิ้นเเรกฮับ

  รูปภาพของ pnp31217

  http://www.thaigoodview.com/node/43787

   

  ส่งงานชิ้นที่ 1 ค่ะ 

  ของ นางสาวสุธิดา  พงษ์สวัสดิ์  เลขที่ 28 ม.6/12

  รูปภาพของ pnp31446

  http://www.thaigoodview.com/node/43781

  ส่งงานชิ้นที่1ค่ะ

  ชื่อน.ส. วิภาวี ตั้งธรรม ม.6/12เลขที่33

   

  รูปภาพของ pnp31329

  ส่งงานชิ้นที่1 ค๊าบบ บ

  ชื่อ  ฉัตรพล  กาญจนา ม.6/12 เลขที่9

  http://www.thaigoodview.com/node/43767

   

  รูปภาพของ pnp33668

  http://thaigoodview.com/node/43756

  ส่งงานชิ้นที่ 1 คะ

  นางสาวปรีชยา ชูเงิน เลขที่ 46 ม.6/12

  รูปภาพของ pnp31471

  http://thaigoodview.com/node/43752

  ส่งงานชิ้นที่ 1 คะ

  นางสาวพรเพ็ญ  เจียมขำ เลขที่ 34 ม.6/12

   

  รูปภาพของ pnp31471

  http://thaigoodview.com/node/43752

  ส่งงานชิ้นที่ 1 คะ

  นางสาวพรเพ็ญ  เจียมขำ เลขที่ 34 ม.6/12

   

  รูปภาพของ pnp31168

  http://thaigoodview.com/node/43745

  ส่งงานชิ้นที่ 1 คะ

  นางสาวสโรชา เจริญยิ่ง เลขที่ 27 ม.6/12

   

  รูปภาพของ pnp33667

  http://www.thaigoodview.com/node/43730bill

  ส่งงานชิ้นที่ 1

  นางสาวทวิพร โพธิ์ทอง

  ชั้นม 6/12

  http://www.thaigoodview.com/node/43725tae

  ส่งงานชิ้นที่ 1

  นายณัฐพงศ์ แสงสุริยา

  ชั้นม.6/12 เลขที่ 1

  รูปภาพของ pnp33658

  http://www.thaigoodview.com/node/43668

  ส่งงานชิ้นที่1 ชื่อนายธนพล ฤทธิ์บัว ม.6/12 เลขที่20

  รูปภาพของ pnp31501

    ส่งงานชิ้นที่1  ของนายอรรถพงค์ รักมิตร  ม.6/12 เลขที่12 ครับ

  http://www.thaigoodview.com/node/43442

  http://www.thaigoodview.com/node/43466

  ส่งงานชิ้นที่ 1

  ศราวุฒิ บุศยจิตต์ เลขที่10 ม.6/12

  รูปภาพของ pnp33671

  http://www.thaigoodview.com/node/43486

  ส่งงานชิ้นที่1 ค่ะ

  นางสาวศรีมาลา ตันอยู่

  ม.6/12 เลขที่ 49

  รูปภาพของ pnp32300

  http://www.thaigoodview.com/node/43405

  ส่งงานชิ้นที่ 1

  ชื่อ ภาสวิชญ์  สุขแสน ม. 6/12 เลขที่ 15

   

  รูปภาพของ pnp33661

  http://www.thaigoodview.com/node/43187

  งานชิ้นที่1ครับ

   

  นายรณชัย  เชื้อชาติ  ม.6/12  เลขที่23

  รูปภาพของ pnp31148

  http://www.thaigoodview.com/node/43184

   ส่งงานชิ้นที่1ครับ

    

  นายวัชรินทร์  กลิ่นพุดตาล  เลขที่ 3   ม.6/12

  รูปภาพของ pnp33670

  http://www.thaigoodview.com/node/43175

  ส่งงานชิ้นที่ 1 ค่ะ

   

  นางสาววิรษฐา มาประเสริฐ   เลขที่48   ม.6/12

  รูปภาพของ pnp31315

  http://www.thaigoodview.com/node/43137

   ส่งงานชิ้นที่1ค่ะ

   นางสาวพรทิพย์ คลับคล้าย เลขที่32 ม.6/12

  รูปภาพของ pnp31502

  http://www.thaigoodview.com/node/43115kung

  ส่งงานชิ้นที่ 1

  นางสาวกิตติพร  เทียมเพชรชั้นม.6/12

  เลขที่ 35

   

  รูปภาพของ pnp31264

  ส่งงานชิ้นที่1ค่ะ

   http://www.thaigoodview.com/node/43109

   นางสาวรุ่งศิริ   สนพลาย  เลขที่ 29 ม.6/12 ค่ะ

  รูปภาพของ pnp31235

  http://www.thaigoodview.com/node/43099

   

  ส่งงานชิ้นที่ 1 ตามลิ้งค์ข้างบนครับ

   

  นายธนิตชัย จิตรผดุงวณิชย์ ม.6/12 เลขที่ 5

  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
   

   ช่วยด้วยครับ
  นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
  คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
  ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
  หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
  ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
  มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

  ช่วยกันนะครับ 
  ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
  ไม่ถูกปิดเสียก่อน

  ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

  อ่านรายละเอียด

  ด่วน...... ขณะนี้
  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
  มีผลบังคับใช้แล้ว 
  ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
  เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
  ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
  อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

   

  สมาชิกที่ออนไลน์

  ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์