ห้องเรียนครูปรีชา จันทร์เปล่ง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

รูปภาพของ pnppreecha

สวัสดีนักเรียนที่รักทุกคน สำหรัในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 นี้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะต้องเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ กับครูจำนวน 2 ห้อง คือ ห้อง 11 และ ห้อง 12 รูปแบบการเรียนรู้จะเป็นแบบตามอัธยาศัย คือ นักเรียนจะต้องทำกิจกรรมตามที่ครูกำหนด แต่นักเรียนสามารถทำกิจกรรมนั้นที่ไหนก็ได้ เวลาใดก็ได้ตามที่นักเรียนสะดวก แต่นักเรียนจะต้องส่งงานภายในเวลาที่ครูกำหนดในแต่ละงาน และงานที่ส่งนั้นต้องใช้คำสุภาพ ไม่ลอกผลงานของผู้อื่น ถ้านำผลงานของผู้อื่นมาใช้ประกอบงานของนักเรียน นักเรียนจะต้องอ้างอิงแหล่งที่มาให้ชัดเจน  เริ่มต้นขอให้นักเรียนเข้าไปดูกิจกรรมที่ต้องทำโดยให้นักเรียน คลิกเข้าไปดูตามห้องเรียนของนักเรียน

  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 11

         -   งานครั้งที่ 1  ส่งภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2552 เวลา 23:30 น.

         -   งานครั้งที่ 2  ส่งภายในวันที่ 31  ธันวาคม 2552 เวลา 23:30 น.

         -   งานครั้งที่ 3  ส่งภายในวันที่ 21  กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 23.30 น. 

  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 12

         -   งานครั้งที่ 1   ส่งภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2552 เวลา 23:30 น.

         -   งานครั้งที่ 2   ส่งภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2552 เวลา 23:30 น.

         -   งานครั้งที่ 3  ส่งภายในวันที่ 21  กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 23.30 น.

 

นาย ปริญญากร ทองน้อย ม6/11 เลขที่11 31239

รูปภาพของ pnp31476

http://www.thaigoodview.com/node/43894

 ส่งงานคร้าบ

นาย กฤติกานต์ นงนุช

ม.6/11 เลขที่ 19

^@^~~~

รูปภาพของ pnp31446

http://www.thaigoodview.com/node/43781

ส่งงานชิ้นที่1ค่ะ

ชื่อ น.ส.วิภาวี  ตั้งธรรม ชั้นม.6/12 เลขที่33

:]]

รูปภาพของ pnp33673

http://thaigoodview.com/node/42742

ส่งงานชิ้นที่ 1 คร้า

นางสาวอุไรรัตน์ แตงกวาเลขที่ 51 ม.6/12

บายๆ ^-^

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน กำลังออนไลน์