ห้องเรียนครูหมัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552

รูปภาพของ bcskrumai

เปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้นอกห้องเรียน ด้วยการไปทัศนศึกษา เพิ่มคุณค่าแห่งการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4และ 5 อย่าลืมมารายงานตัวย

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1  บันทึกการเดินทาง

        งานชิ้นที่ 1  เล่าเรื่องเที่ยวไปหาความรู้ไปในนโยบายเรียนฟรี 15 ปี

       งานชิ้นที่  2 อ่านเรื่องการสื่อสารข้อมูลสรุปลงบล็อกแล้วรายงานตัวภายใน 22 ธ.ค. 52

       งานชิ้นที่  3  อ่านเรื่องอินเตอร์เน็ต  แล้วสรุปว่าได้องค์ความรู้อะไรบ้าง และสร้างผังความคิดเรื่องอินเตอร์เน็ต

       งานชิ้นที่  4  ออกแบบภาพกราฟิกแล้วอย่าลืมส่งนะ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2  บันทึกการเดินทาง

        งานชิ้นที่ 1  เล่าเรื่องเที่ยวไปหาความรู้ไปในนโยบายเรียนฟรี 15 ปี

       งานชิ้นที่  2 อ่านเรื่องการสื่อสารข้อมูลสรุปลงบล็อกแล้วรายงานตัวภายใน 22 ธ.ค. 52

       งานชิ้นที่  3  อ่านเรื่องอินเตอร์เน็ต  แล้วสรุปว่าได้องค์ความรู้อะไรบ้าง และสร้างผังความคิดเรื่องอินเตอร์เน็ต

        งานชิ้นที่  4  ออกแบบภาพกราฟิกแล้วอย่าลืมส่งนะ

  

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3  บันทึกการเดินทาง

        งานชิ้นที่ 1  เล่าเรื่องเที่ยวไปหาความรู้ไปในนโยบายเรียนฟรี 15 ปี

       งานชิ้นที่  2 อ่านเรื่องการสื่อสารข้อมูลสรุปลงบล็อกแล้วรายงานตัวภายใน 22 ธ.ค. 52

       งานชิ้นที่  3  อ่านเรื่องอินเตอร์เน็ต  แล้วสรุปว่าได้องค์ความรู้อะไรบ้าง และสร้างผังความคิดเรื่องอินเตอร์เน็ต

       งานชิ้นที่  4  ออกแบบภาพกราฟิกแล้วอย่าลืมส่งนะ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4  บันทึกการเดินทาง

        งานชิ้นที่ 1  เล่าเรื่องเที่ยวไปหาความรู้ไปในนโยบายเรียนฟรี 15 ปี

       งานชิ้นที่  2 อ่านเรื่องการสื่อสารข้อมูลสรุปลงบล็อกแล้วรายงานตัวภายใน 22 ธ.ค. 52

       งานชิ้นที่  3  อ่านเรื่องอินเตอร์เน็ต  แล้วสรุปว่าได้องค์ความรู้อะไรบ้าง และสร้างผังความคิดเรื่องอินเตอร์เน็ต

       งานชิ้นที่  4  ออกแบบภาพกราฟิกแล้วอย่าลืมส่งนะ  

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1  บันทึกการเดินทาง

                  งานครั้งที่  1 ส่งสื่อออนไลน์ประกวด

                   งานครั้งที่ 2  รายงานขั้นตอนการทำโครงงานของนักเรียนตามแบบโครงร่างการเขียนโครงงานทุกระยะ

                   งานครั้งที่ 3 ให้นักเรียนศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการข้อมูล และสรุปลักษณะข้อมูลและขั้นตอนและวิธีการจัดการข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2  บันทึกการเดินทาง

                   งานครั้งที่  1 ส่งสื่อออนไลน์ประกวด

                   งานครั้งที่ 2  รายงานขั้นตอนการทำโครงงานของนักเรียนตามแบบโครงร่างการเขียนโครงงานทุกระยะ

                   งานครั้งที่ 3 ให้นักเรียนศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการข้อมูล และสรุปลักษณะข้อมูลและขั้นตอนและวิธีการจัดการข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3  บันทึกการเดินทาง

                  งานครั้งที่  1 ส่งสื่อออนไลน์ประกวด

                    งานครั้งที่ 2  รายงานขั้นตอนการทำโครงงานของนักเรียนตามแบบโครงร่างการเขียนโครงงานทุกระยะ

                   งานครั้งที่ 3 ให้นักเรียนศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการข้อมูล และสรุปลักษณะข้อมูลและขั้นตอนและวิธีการจัดการข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4  บันทึกการเดินทาง

                 งานครั้งที่  1 ส่งสื่อออนไลน์ประกวด

                   งานครั้งที่ 2  รายงานขั้นตอนการทำโครงงานของนักเรียนตามแบบโครงร่างการเขียนโครงงานทุกระยะ

                   งานครั้งที่ 3 ให้นักเรียนศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการข้อมูล และสรุปลักษณะข้อมูลและขั้นตอนและวิธีการจัดการข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์

 

 

 

http://www.thaigoodview.com/node/41944

นายภาคภูมิ เภาพาน

รูปภาพของ pbs7603

http://www.thaigoodview.com/node/41942

ส่งงานค่ะ

นางสาว นถทัย  สกุลตา ม5/1 เลขที่ 20

รูปภาพของ pbs7596

http://www.thaigoodview.com/node/41938

กุลวดี แก้วประวัติ เลขที่ 17  มารายงานตัวแล้วนะค๊า

รูปภาพของ pbs7588

http://www.thaigoodview.com/node/41937           

พิตตินันท์ เลขที่ 5  ม. 5/1 มาแล้วครับ

รูปภาพของ pbs7588

http://www.thaigoodview.com/node/41937           พิตตินันท์ เลขที่ 5  ม. 5/1 มาแล้วครับ

รูปภาพของ pbs7548

http://www.thaigoodview.com/node/add/blog

ส่งความคิดเห็น

จักรรินทร์ ม5/1

http://www.thaigoodview.com/node/41934

 

มารายงานตัวแล้วค่ะ

รวิวรรณ วัฒนโชค ม.5/1 เลขที่ 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพของ pbs7578

http://www.thaigoodview.com/node/add/blog

น.ส.สำลี  5/1

รูปภาพของ pbs7600

http://www.thaigoodview.com/node/41933

ส่งงานคร่ะ...

นางสาว ชลลดา  ทองดี  ม 5/1 เลขที่ 19 ค่ะ

รูปภาพของ pbs7573

http://www.thaigoodview.com/node/add/blog

น.ส เพ็ญศรี 5/1

รูปภาพของ pbs7556

http://www.thaigoodview.com/node/add/blog

มารายงานตัวเเว้วครับ

นาย นวพล   เขียววิลัย  ม.5/1  เลขที่ 3

รูปภาพของ pbs7556

http://www.thaigoodview.com/node/add/blog

มารายงานตัวเเว้วครับ

รูปภาพของ pbs7619

http://www.thaigoodview.com/node/41932

มารายงานตัวเเล้วน่ะครับ...........................

นาย นัฐพล  มุนนี ม.5/1 เลขที่5

รูปภาพของ pbs7614

นางสาว อรุณี  ปัญญาแหลม ม. 5/1 เลขที่ 23 มารายงานตัวแล้วค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/41931

รูปภาพของ pbs8432

ผมมารายงานตัวแล้วครับ 089088038x อยากคุยโทรมานะครับ

รูปภาพของ pbs8433

นาย อภิวัฒน์  เบ้าทอง  ม.5/3 มารายงานตัวแล้วคับ

เด็กแว๊นมาแล้วสวัสวดีค่ะอาจารย์

 

รูปภาพของ pbs7535

อาจารย์ค่ะมารายงานตัวแล้วค่ะ

เปิดภาคเรียนนี้ วันวิสา มีสม ขอรายงานตัวค่ะ

รูปภาพของ pbs7608

น.ส.รวิภา ภูมิรัตน์ ม.5/3 เลขที่21 มารายงานตัวแล้วค่ะ

รูปภาพของ pbs8012

นายดุรงค์ฤทธิ์ มารายงานตัวเเล้วคับบบบบบบบบบCool

รูปภาพของ pbs7545

อาจารย์ค่ะมารายงานตัวแล้วค่ะ

กฤษดา  ปิ่ทอง

 

รายงานตัวคับ

รูปภาพของ pbs7632

อาจารย์ค่ะมาเรียนแล้วค่ะ Wink

รูปภาพของ pbs7517

ณรงค์ศักดิ์   บุญเทียม

มารายงานตัวเเล้วครับ

รูปภาพของ pbs7518

ศักดิสิทธิ์  ทองสาย   มาแล้วครับCool

รูปภาพของ pbs7551

อาจารยืครับผมมารายงานตัวครับLaughing

รูปภาพของ pbs7452

พนมเทียน  กลิ่นค้างพลู

 

มารายงานตัวแล้วครับ

รูปภาพของ pbs7513

กฤษฎา มาราย ย ย

 

งานตัวแล้วครับ บ บ บ บ บ บ บSmile

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 3 คน กำลังออนไลน์