ห้องเรียนครูหมัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552

รูปภาพของ bcskrumai

เปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้นอกห้องเรียน ด้วยการไปทัศนศึกษา เพิ่มคุณค่าแห่งการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4และ 5 อย่าลืมมารายงานตัวย

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1  บันทึกการเดินทาง

        งานชิ้นที่ 1  เล่าเรื่องเที่ยวไปหาความรู้ไปในนโยบายเรียนฟรี 15 ปี

       งานชิ้นที่  2 อ่านเรื่องการสื่อสารข้อมูลสรุปลงบล็อกแล้วรายงานตัวภายใน 22 ธ.ค. 52

       งานชิ้นที่  3  อ่านเรื่องอินเตอร์เน็ต  แล้วสรุปว่าได้องค์ความรู้อะไรบ้าง และสร้างผังความคิดเรื่องอินเตอร์เน็ต

       งานชิ้นที่  4  ออกแบบภาพกราฟิกแล้วอย่าลืมส่งนะ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2  บันทึกการเดินทาง

        งานชิ้นที่ 1  เล่าเรื่องเที่ยวไปหาความรู้ไปในนโยบายเรียนฟรี 15 ปี

       งานชิ้นที่  2 อ่านเรื่องการสื่อสารข้อมูลสรุปลงบล็อกแล้วรายงานตัวภายใน 22 ธ.ค. 52

       งานชิ้นที่  3  อ่านเรื่องอินเตอร์เน็ต  แล้วสรุปว่าได้องค์ความรู้อะไรบ้าง และสร้างผังความคิดเรื่องอินเตอร์เน็ต

        งานชิ้นที่  4  ออกแบบภาพกราฟิกแล้วอย่าลืมส่งนะ

  

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3  บันทึกการเดินทาง

        งานชิ้นที่ 1  เล่าเรื่องเที่ยวไปหาความรู้ไปในนโยบายเรียนฟรี 15 ปี

       งานชิ้นที่  2 อ่านเรื่องการสื่อสารข้อมูลสรุปลงบล็อกแล้วรายงานตัวภายใน 22 ธ.ค. 52

       งานชิ้นที่  3  อ่านเรื่องอินเตอร์เน็ต  แล้วสรุปว่าได้องค์ความรู้อะไรบ้าง และสร้างผังความคิดเรื่องอินเตอร์เน็ต

       งานชิ้นที่  4  ออกแบบภาพกราฟิกแล้วอย่าลืมส่งนะ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4  บันทึกการเดินทาง

        งานชิ้นที่ 1  เล่าเรื่องเที่ยวไปหาความรู้ไปในนโยบายเรียนฟรี 15 ปี

       งานชิ้นที่  2 อ่านเรื่องการสื่อสารข้อมูลสรุปลงบล็อกแล้วรายงานตัวภายใน 22 ธ.ค. 52

       งานชิ้นที่  3  อ่านเรื่องอินเตอร์เน็ต  แล้วสรุปว่าได้องค์ความรู้อะไรบ้าง และสร้างผังความคิดเรื่องอินเตอร์เน็ต

       งานชิ้นที่  4  ออกแบบภาพกราฟิกแล้วอย่าลืมส่งนะ  

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1  บันทึกการเดินทาง

                  งานครั้งที่  1 ส่งสื่อออนไลน์ประกวด

                   งานครั้งที่ 2  รายงานขั้นตอนการทำโครงงานของนักเรียนตามแบบโครงร่างการเขียนโครงงานทุกระยะ

                   งานครั้งที่ 3 ให้นักเรียนศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการข้อมูล และสรุปลักษณะข้อมูลและขั้นตอนและวิธีการจัดการข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2  บันทึกการเดินทาง

                   งานครั้งที่  1 ส่งสื่อออนไลน์ประกวด

                   งานครั้งที่ 2  รายงานขั้นตอนการทำโครงงานของนักเรียนตามแบบโครงร่างการเขียนโครงงานทุกระยะ

                   งานครั้งที่ 3 ให้นักเรียนศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการข้อมูล และสรุปลักษณะข้อมูลและขั้นตอนและวิธีการจัดการข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3  บันทึกการเดินทาง

                  งานครั้งที่  1 ส่งสื่อออนไลน์ประกวด

                    งานครั้งที่ 2  รายงานขั้นตอนการทำโครงงานของนักเรียนตามแบบโครงร่างการเขียนโครงงานทุกระยะ

                   งานครั้งที่ 3 ให้นักเรียนศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการข้อมูล และสรุปลักษณะข้อมูลและขั้นตอนและวิธีการจัดการข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4  บันทึกการเดินทาง

                 งานครั้งที่  1 ส่งสื่อออนไลน์ประกวด

                   งานครั้งที่ 2  รายงานขั้นตอนการทำโครงงานของนักเรียนตามแบบโครงร่างการเขียนโครงงานทุกระยะ

                   งานครั้งที่ 3 ให้นักเรียนศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการข้อมูล และสรุปลักษณะข้อมูลและขั้นตอนและวิธีการจัดการข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์

 

 

 

รูปภาพของ pbs7543

http://www.thaigoodview.com/node/59584

ส่งงานค่ะ...พิสมัย

กุก..กุก...กู๋...

สวัสดีครับ กระผมได้นำงานที่ได้พิถีพิถันสร้างมาเป็นเวลาแรมเดือนแรมปี มาส่งแล้วครับ...

http://www.thaigoodview.com/node/54753

ส่งช้าแต่ก็ยังส่ง  อย่าลืมพิจารณาให้คะแนนหนูด้วยนะคร้า...Wink

 

http://www.thaigoodview.com/node/57673

รูปภาพของ pbs7928

           

Cool  อย่าลืมตรวจรูปให้หนูนะค่ะ สร้างบล็อกใหม่แล้วค่ะ Cool

      http://www.thaigoodview.com/node/55420

รูปภาพของ pbs8877

   
            ตรวจงานให้ด้วยนะคราฟฟฟ   Cool
จาก  Mr. อุกฤษฏ์    นันอุมาลี  ม. 4/1  เลขที่1 

http://www.thaigoodview.com/node/53416

รูปภาพของ pbs7928

       นางสาว  จิราพร  พูลผกา รายงานตัวแล้วค่ะ
      SealedCool อย่าลืม
ตรวจงานให้ด้วยนะค่ะ  CoolSealed

1.http://www.thaigoodview.com/node/53600 2.http://www.thaigoodview.com/node/53418

 

รูปภาพของ pbs7941

รายงานตัว ค่ะ

รูปภาพของ pbs7939

  Smileรายงานตัวคร้าๆๆๆๆๆๆ

รูปภาพของ pbs7928

  จิราพร   รายงานตัวแล้วค่ะTongue out

การเล่นกรีฑาในประเทศไทย ริเริ่มโดยครูชาวอังกฤษนำมาสอนให้นักเรียนไทย ได้ฝึกเล่นในโรงเรียนพระตำหนักวังสวนกุหลาบ ในสมัยรัชกาลที่ 5 แล้วค่อยเจริญแพร่หลายขึ้น เมื่อ กระทรวงธรรมการเริ่มดำเนินการเกี่ยวกับการพลศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2480 เป็นต้นมา

กรีฑาในประเทศไทยเริ่มจัดให้มีการแข่งขันครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2440 ที่บริเวณ ท้องสนามหลวง เป็นงานมหกรรมต้อนรับการเสด็จนิวัติพระนคร คณะกรรมการได้กราบบังคมทูลเชิญ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธาน และทอดพระเนตรการแข่งขัน นับตั้งแต่นั้นมากระทรวงธรรมการ ได้พยายามจัดให้มีการแข่งขันกรีฑาเป็นประจำปีตลอดมา

ใน พ.ศ. 2476 รัฐบาลได้ตั้งกรมพลศึกษาขึ้น มีนโยบายส่งเสริมการกีฬาและการกรีฑาของชาติให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น สนับสนุนให้มีการแข่งขันหลายประเภท เช่น การแข่งขันระหว่างโรงเรียน มหาวิทยาลัย และระหว่างประชาชนควบคู่กันไปภายใต้การดำเนินงานของกรมพลศึกษา

สมาคมกรีฑาสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2494 โดยมีพระยาจินดารักษ์ เป็น นายกสมาคมคนแรก และในปีเดียวกันก็ได้เข้ามาเป็นสมาชิกของสหพันธ์กรีฑานานาชาติ (IAAF)

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2508 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับสมาคมกรีฑาสมัครเล่นแห่งประเทศไทยอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์

ปัจจุบัน การแข่งขันกรีฑาถือเป็นกีฬาหลักที่จะต้องบรรจุเข้าอยู่ในการแข่งขันรายการสำคัญๆ ทุกครั้ง และนักกรีฑาของไทยหลายคน ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในการแข่งขันระหว่างชาติหลายครั้งแล้วแต่ส่วนมากจะเป็นการวิ่งผลัด

สวัสดีครับ มาแล้วนะครับๆๆๆๆ

รูปภาพของ pbs7589

คำว่ารักจากใจนั้นมีค่า คำว่าลาจากกันมองไม่เห็น คำว่าเพื่อนอยากได้แสนยากเย็น คำว่าแฟนอยากเป้นกิ๊ฟให้เบียรN

เทอม2ครับ

 สวัสดีครับ เปิดเทอมแล้ว จะทำอะรัยดีน๊าๆๆๆๆ

นาย โสภณ วิวัฒน์อุฬาร ม.5/2 เลขที่ 3

รูปภาพของ pbs07484

อาจารย์ผมมาแล้วครับ

รูปภาพของ pbs7560

นาย ศุภลักษณ์ ลอยลม สวัสดีครับ รายงานตัวครับเปิดเทิมครับดีใจมากครับSealed

สมคิดมารายงานตัวแล้วครับ

 

รูปภาพของ prs8438

     Kissน.ส. เสาวรส น้ำนวล มารายงานตัวแล้วค่ะๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆTongue out

รูปภาพของ prs8438

   Kissมารายงานตัวแล้วค่ะๆๆๆๆๆๆๆๆLaughing

รูปภาพของ pbs8440

นางสาวศศิธร  ทองเเก้ว  มารายงานตัวเเล้วค่ะ     Smile

รูปภาพของ pbs8459

น.ส บานเย็น  เมืองกลาง  มารายงานตัวแล้วค่ะSmile

รูปภาพของ pbs7620

สวัสดีครับผมมารายงานตัวแล้วครับ

รูปภาพของ pbs7487

สวัสดีครับเปิดภาคเรียนที่2แล้วครับ

รูปภาพของ pbs8416

สวัสดีคร๊า  ปิดเทอมใหม่เเล้วนะคร๊า

รูปภาพของ pbs7574

*o*  ดีเปิดเทอมใหม่แล้ว  0o0

น.ส.เยาวพา นาน้ำเชี่ยว ม.5/2 เลขที่11

รูปภาพของ pbs7606

เพ็ญนภา โรคน้อย ม.5/2 (*-*)หวาดดีค่ะ มารายงานตัวแล้วนะค่ะ

รูปภาพของ pbs7543

พิสมัย  ชัยสงคราม ม.5/2 เลขที่ 10 มารายงานตัวแล้วนะคร๊าบTongue outSmile

รูปภาพของ pbs7468

*******ทักทายค่ะ************

..........ยามเปิดเทอม.....................

นางสาว พรทิพย์  แย้มเรือง 5/2 คร๊ะ

รูปภาพของ lalita2727

สะวีดัด ลลิตามาแล้วคับครู

http://www.thaigoodview.com/node/41950

นายสุริยะ  ฉายพงษ์

รูปภาพของ pbs 7570

http://www.thaigoodview.com/node/41948

***นุชนารถ มารายงานตัวแล้วค่ะ***

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์