บล็อก(Blog) เครื่องมือสำหรับครูยุคใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552

รูปภาพของ ssspoonsak

บล็อก(Blog) เครื่องมือสำหรับครูยุคใหม่

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552

เริ่ม 11 ตุลาคม 2552 - 31 มีนาคม 2553

  • ครูเครือข่าย สสวท. กิจกรรม "บล็อก(Blog) เครื่องมือสำหรับครูยุคใหม่"
  • คุณครูที่ต้องการใช้บล็อก (Blog) ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แล้วไม่รู้จะทำอย่างไร อ่านที่นี่ครับ
  • นักเรียน-ครู ที่ต้องการแก้ไข username ให้ถูกต้องตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอน กรุณาแจ้งที่นี่

 

คุณครูที่ต้องการให้ลิ้งไปที่หน้าแรกของท่าน สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 กรุณาแจ้งมาด้วยครับ หรือจะโพสต์ที่แสดงความคิดเห็นข้างล่างก็ได้ครับ แล้วผมจะทำให้ตามต้องการครับ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

ครูปรีชา จันทร์เปล่ง โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี
ครูปวีณา หรั่งมา โรงเรียนบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ครูพิสมัย ศุภพงษ์ โรงเรียนปิยะบุตร์ จังหวัดลพบุรี
ครูบลรัตน์ พิศดำขำ โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดนครนายก

 

ครูอุไรวรรณ ศรีสุระ โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดนครนายก
ครูวัชรี กมลเสรีรัตน์ โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ กรุงเทพมหานคร
ครูสมโภชน์ ผ่องใส โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
ครูสุจินต์ เนาวเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลปง จังหวัดพะเยา
ครูวิรัช คุ้มโภคา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
ครูสุจิวรรณ ศิริคำวงศ์ โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร จังหวัดน่าน
ครูรุ่งทิพย์ เทพประสิทธิ์ โรงเรียนสา จังหวัดน่าน
ครูนภัสสร วงศรีคุณถาวร โรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน
ครูสมบูรณ์  อาจหาญ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
ครูชลภิรัตน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน
 

ครูขวัญจิตร สุวรรณวงศ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง

 ครูศรีสกูล จิรรัตน์สกุล โรงเรียนสองแคววิทยาคม  จ.เชียงใหม่

sbpsupawan

ครูสุภาวรรณ เทพจันทึก โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ กรุงเทพฯ


ckkkruon

ครูอรอุมา พงค์ธัญญะดิลก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

ครูพยนต์ อ่อนเป็ง โรงเรียนนันทบุรีวิทยาจังหวัดน่าน

 
utwparichat

ครูปาริชาติ เภสัชชา  โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี

  รูปภาพของ sassopin
sassopin

ครูโสภิณ อมรรัตน์ โรงเรียนสา จังหวัดน่าน

รูปภาพของ abpsiripen
abpsiripen

ครูศิริเพ็ญ เนาวเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลปง จังหวัดพะเยา
ครูเกศริน ขจรคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน (บ้านป่าเห็วอภิวงศ์ประชานุกูล)
   
 
ที่ว่างสำหรับครูหัวใจไอที

ที่ว่างสำหรับครูหัวใจไอที
 
ที่ว่างสำหรับครูหัวใจไอที
 
ที่ว่างสำหรับครูหัวใจไอที

 

รูปภาพของ sasrungtip

 

ครูรุ่งทิพย์ เทพประสิทธิ์

http://www.thaigoodview.com/node/48784

ใช้ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 ใช้วันจันทร์ที่ 30 พ.ย.52 นี้ค่ะ

รูปภาพของ swnsujiwan

ส่งงานนักเรียน ของครูสุจิวรรณ  ศิริคำวงศ์ 

โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร   ( swnsujiwan )

เปลี่ยนเป็น  http://www.thaigoodview.com/node/47225

ขอบคุณค่ะ

รูปภาพของ virat

blog ครูวิรัช  ภาคเรียนที่ 2 ปี 2552

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น 

สำหรับนักเรียน  ม. 3

http://www.thaigoodview.com/node/41701

รูปภาพของ nwkuraiwan

ลิงค์ที่  http://www.thaigoodview.com/node/21207    ด้วยนะคะ

รูปภาพของ blmkrupaweena

สร้างlink ม.6ให้ด้วยจ้า

http://www.thaigoodview.com/node/40495

 

ขอบคุณจ้า

ครูปวีณา

รูปภาพของ bcskrumai

สร้างลิงค์ให้ด้วยนะคะ

http://www.thaigoodview.com/node/41232

ขอบคุณคะ

รูปภาพของ nwkuraiwan

ต้องการให้ลิ้งไปที่หน้าแรกสำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 ค่ะ

รูปภาพของ supatkul

ช่วยแจ้ง url ที่จะให้ link ไปด้วยค่ะ
ขอบคุณค่ะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์