บล็อก(Blog) เครื่องมือสำหรับครูยุคใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552

รูปภาพของ ssspoonsak

บล็อก(Blog) เครื่องมือสำหรับครูยุคใหม่

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552

เริ่ม 11 ตุลาคม 2552 - 31 มีนาคม 2553

  • ครูเครือข่าย สสวท. กิจกรรม "บล็อก(Blog) เครื่องมือสำหรับครูยุคใหม่"
  • คุณครูที่ต้องการใช้บล็อก (Blog) ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แล้วไม่รู้จะทำอย่างไร อ่านที่นี่ครับ
  • นักเรียน-ครู ที่ต้องการแก้ไข username ให้ถูกต้องตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอน กรุณาแจ้งที่นี่

 

คุณครูที่ต้องการให้ลิ้งไปที่หน้าแรกของท่าน สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 กรุณาแจ้งมาด้วยครับ หรือจะโพสต์ที่แสดงความคิดเห็นข้างล่างก็ได้ครับ แล้วผมจะทำให้ตามต้องการครับ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

ครูปรีชา จันทร์เปล่ง โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี
ครูปวีณา หรั่งมา โรงเรียนบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ครูพิสมัย ศุภพงษ์ โรงเรียนปิยะบุตร์ จังหวัดลพบุรี
ครูบลรัตน์ พิศดำขำ โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดนครนายก

 

ครูอุไรวรรณ ศรีสุระ โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดนครนายก
ครูวัชรี กมลเสรีรัตน์ โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ กรุงเทพมหานคร
ครูสมโภชน์ ผ่องใส โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
ครูสุจินต์ เนาวเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลปง จังหวัดพะเยา
ครูวิรัช คุ้มโภคา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
ครูสุจิวรรณ ศิริคำวงศ์ โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร จังหวัดน่าน
ครูรุ่งทิพย์ เทพประสิทธิ์ โรงเรียนสา จังหวัดน่าน
ครูนภัสสร วงศรีคุณถาวร โรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน
ครูสมบูรณ์  อาจหาญ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
ครูชลภิรัตน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน
 

ครูขวัญจิตร สุวรรณวงศ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง

 ครูศรีสกูล จิรรัตน์สกุล โรงเรียนสองแคววิทยาคม  จ.เชียงใหม่

sbpsupawan

ครูสุภาวรรณ เทพจันทึก โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ กรุงเทพฯ


ckkkruon

ครูอรอุมา พงค์ธัญญะดิลก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

ครูพยนต์ อ่อนเป็ง โรงเรียนนันทบุรีวิทยาจังหวัดน่าน

 
utwparichat

ครูปาริชาติ เภสัชชา  โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี

  รูปภาพของ sassopin
sassopin

ครูโสภิณ อมรรัตน์ โรงเรียนสา จังหวัดน่าน

รูปภาพของ abpsiripen
abpsiripen

ครูศิริเพ็ญ เนาวเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลปง จังหวัดพะเยา
ครูเกศริน ขจรคำ โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน (บ้านป่าเห็วอภิวงศ์ประชานุกูล)
   
 
ที่ว่างสำหรับครูหัวใจไอที

ที่ว่างสำหรับครูหัวใจไอที
 
ที่ว่างสำหรับครูหัวใจไอที
 
ที่ว่างสำหรับครูหัวใจไอที

 

รูปภาพของ skksrisakul

เรียน ครูพูนศักดิ์ ค่ะ  ต้องขอรบกวนฝากห้องเรียน 1/2553 ของครูศรีสกูล จิรรัตน์สกุล โรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/62623

ขอบคุณค่ะ

รูปภาพของ asks_anusuang

ครู...อนุศรวง สวนสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี  

ตกลงปลงใจ

ใช้ node ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553ครับ

http://www.thaigoodview.com/node/59171

เป็นโต๊ะครูครับ

รูปภาพของ abpThreenuch

 ขอฝาก node โรงเรียนอนุบาลปง คะ

  http://www.thaigoodview.com/node/58633

รูปภาพของ abpwaraporn

ขอฝาก node โรงเรียนอนุบาลปง ค่ะ

http://thaigoodview.com/node/58624

รูปภาพของ amlketsarin

เรียนอาจารย์พูนศักดิ์ที่เคารพ

   ดิฉันขอแจ้ง node  ที่จะใช้ในภาคเรียนที่ 2  ให้ด้วยค่ะ  จะทดลองใช้กับนักเรียนที่โรงเรียนค่ะ 
http://www.thaigoodview.com/node/48771

ขอบพระคุณมากค่ะ

 

ธิดา    เจดีย์นันท์   เลขที่  27  14876  1/2

รูปภาพของ skksrisakul

รับทราบแล้วค่ะอาจารย์  ขอบคุณมากค่ะ

ครูศรีสกูล

รูปภาพของ skksrisakul

เรียน อ.พูนศักดิ์เจ้า

หลังจากที่แจ้งให้ อ.พูนศักดิ์ เรื่องสร้างสื่อการสอน เรื่องการเขียนโปรแกรม HTML แล้ว จะให้นักเรียนเข้าไปดูศึกษาดู จากเมนูไหนค่ะอาจารย์ขา

ขอบคุณค่ะ 

 

 

รูปภาพของ ssspoonsak

1. เรื่อง การใช้โปรแกรม Photoshop อยู่ที่
http://www.thaigoodview.com/node/53745

2. เรื่อง การเขียนโปรแกรม HTML อยู่ที่
http://www.thaigoodview.com/node/48022

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ skksrisakul

เรียน อ.พูนศักดิ์ คนเก่งค่ะ

ขออนุญาต แจ้ง node ของสื่อการเรียนเรื่อง การเขียนเว็บเพ็จ ของครูศรีสกูล รร.สองแคววิทยาคม รบกวนฝากอาจารย์พิจารณาด้วยนะค่ะ

http://www.thaigoodview.com/node/49805

 ขอบคุณค่ะ

รูปภาพของ ssspoonsak

เรียบร้อยครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

เจตน์สฤษฎ์  อินทร์จันทร์

http://www.thaigoodview.com/node/52443

รูปภาพของ thm1007

ส่งงานครับ

 

http://www.thaigoodview.com/node/52651

ส่งผิดที่แล้วครับ

รูปภาพของ abcpatchara

1.หลังจากอบรมที่ลำปางแล้ว  ใช้เวลาศึกษามาพอสมควรในสัปดาห์ที่ผ่านมา จะปรับปรุงงานและใช้สอนกับนักเรียนให้เข้ามาใช้งานในภาคเรียนที่ 2แล้ว กรุณาลิ้ง ให้ด้วยนะคะ  ขอบคุณค่ะ

2.มีสมาชิกครูที่สนใจจะใช้บล็อก ในการเผยแพร่สื่อกับนักเรียนได้ลองให้เขาศึกษาและสมัครเป็นสมาชิกแล้วตามที่เรียน ทำอย่างไรจึงจะทราบว่าการสอนของเราสำเร็จแล้วคะ

                                          พัชรา จันทรา

                                  อนุบาลเชียงใหม่

รูปภาพของ abcpatchara

http://www.thaigoodview.com/user/21348

รูปภาพของ supatkul

อาจารย์ช่วยบอก url ด้วยค่ะ

รูปภาพของ sbpsupawan

 พูนศักดิ์ ค๊ะ ขอแจ้ง node ภาคเรียนที่ 2 คะ
อ.สุภาวรรณ  เทพจันทึก

ร.ร.เศรษฐบุตรบำเพ็ญ

 

http://www.thaigoodview.com/node/29734

 

 

 

รูปภาพของ abpsiripen


ท่าน พูนศักดิ์ ค๊ะ ป้าขออนุญาต แจ้ง node ภาคเรียนที่ 2 คะ
           http://www.thaigoodview.com/node/52200

รูปภาพของ abpsujin

 

 

ท่าน พูนศักดิ์ ครับ ผมขออนุญาต แจ้ง node ภาคเรียนที่ 2 ครับ
             http://www.thaigoodview.com/node/52128

รูปภาพของ sassopin

ครูโสภิณ  อมรรัตน์ โรงเรียนสา จังหวัดน่าน

http://www.thaigoodview.com/node/48752

 

รูปภาพของ utwparichat

ครูปาริชาติ เภสัชชา  โรงเรียนอุทัยวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

http://www.thaigoodview.com/node/48790

รูปภาพของ nvspayon

ครูพยนต์  อ่อนเป็ง

โรงเรียนนันทบุรีวิทยาจังหวัดน่าน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552

http://thaigoodview.com/node/48762

รูปภาพของ ckkkruon

blog ครูอรอุมา  พงค์ธัญญะดิลก

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

http://www.thaigoodview.com/node/48779

รูปภาพของ skksrisakul

blog ครูศรีสกูล จิรรัตน์สกุล  ภาคเรียนที่ 2 ปี 2552

โรงเรียนสองแคววิทยาคม  อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 

สำหรับนักเรียน  ม.4-6

http://www.thaigoodview.com/node/48763

 ชื่อ น.ส เครือวัลย์ วงค์มูล

ชั้น 4/3 เลขที่ 23

รูปภาพของ lkskwanjit

Interactive web

ครูขวัญจิตร สุวรรณวงศ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง

http://www.thaigoodview.com/node/49776

รูปภาพของ wknsomboon

blog ครูสมบูรณ์  อาจหาญ ภาคเรียนที่ 2 ปี 2552

โรงเรียนวิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์

http://www.thaigoodview.com/node/48782

รูปภาพของ ckkkrumoo

blog ครูชลภิรัตน์  ภาคเรียนที่ 2 ปี 2552

โรงเรียนจักรคำคณาทร

http://www.thaigoodview.com/node/48842

รูปภาพของ ckknaphat

 

Blog ครูนภัสสร วงศรีคุณถาวร โรงเรียนจักรคำคณาทร อ.เมือง จ.ลำพูน ภาคเรียนที่ 2

http://www.thaigoodview.com/node/48796

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 48 คน กำลังออนไลน์