บล็อก(Blog) เครื่องมือสำหรับครูยุคใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552

รูปภาพของ ssspoonsak

บล็อก(Blog) เครื่องมือสำหรับครูยุคใหม่

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552

เริ่ม 11 ตุลาคม 2552 - 31 มีนาคม 2553

  • ครูเครือข่าย สสวท. กิจกรรม "บล็อก(Blog) เครื่องมือสำหรับครูยุคใหม่"
  • คุณครูที่ต้องการใช้บล็อก (Blog) ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แล้วไม่รู้จะทำอย่างไร อ่านที่นี่ครับ
  • นักเรียน-ครู ที่ต้องการแก้ไข username ให้ถูกต้องตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอน กรุณาแจ้งที่นี่

 

คุณครูที่ต้องการให้ลิ้งไปที่หน้าแรกของท่าน สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 กรุณาแจ้งมาด้วยครับ หรือจะโพสต์ที่แสดงความคิดเห็นข้างล่างก็ได้ครับ แล้วผมจะทำให้ตามต้องการครับ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

ครูปรีชา จันทร์เปล่ง โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี
ครูปวีณา หรั่งมา โรงเรียนบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ครูพิสมัย ศุภพงษ์ โรงเรียนปิยะบุตร์ จังหวัดลพบุรี
ครูบลรัตน์ พิศดำขำ โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดนครนายก

 

ครูอุไรวรรณ ศรีสุระ โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดนครนายก
ครูวัชรี กมลเสรีรัตน์ โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ กรุงเทพมหานคร
ครูสมโภชน์ ผ่องใส โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
ครูสุจินต์ เนาวเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลปง จังหวัดพะเยา
ครูวิรัช คุ้มโภคา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
ครูสุจิวรรณ ศิริคำวงศ์ โรงเรียนสารธรรมวิทยาคาร จังหวัดน่าน
ครูรุ่งทิพย์ เทพประสิทธิ์ โรงเรียนสา จังหวัดน่าน
ครูนภัสสร วงศรีคุณถาวร โรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน
ครูสมบูรณ์  อาจหาญ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
ครูชลภิรัตน์ โรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน
 

ครูขวัญจิตร สุวรรณวงศ์ โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง

 ครูศรีสกูล จิรรัตน์สกุล โรงเรียนสองแคววิทยาคม  จ.เชียงใหม่

sbpsupawan

ครูสุภาวรรณ เทพจันทึก โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ กรุงเทพฯ


ckkkruon

ครูอรอุมา พงค์ธัญญะดิลก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน