กรด เบส น่ารู้ ^___^

             การคำนวณหาค่า Ka, Kb ของกรดแก่และเบสแก่ 

                                  เนื่องจากกรดแก่และเบสแก่แตกตัวได้ 100% จึงคำนวณหาค่า Ka และ Kb ไม่ได้

               ลองทำดู
                                 1. HCl เข้มข้น 0.01 mol/L แตกตัวได้ 100% จงหาค่า K

                                 วิธีทำ              HCl       ---------->     H+         +        Cl-

                                            เริ่มต้น           0.01  mol/L           0.00 mol/L          0.00 mol/L

                                 เปลี่ยนไป       0.01  mol/L           0.01  mol/L         0.01  mol/L 

                                 สมดุล            0.00  mol/L           0.01  mol/L         0.01  mol/L 

                                 ดังนั้น            K        =         [H+][Cl-]/[HCl]      

                                                             =         [0.01][0.01]/[0]

                                                             =         หาค่าไม่ได้

                                 ดังนั้น หากกรดหรือเบสแตกตัวได้ 100% จะหาค่าคงที่สมดุล (K) ไม่ได้

               หาค่าของ Ka, Kb ของกรดอ่อนและเบสอ่อน

                               เนื่องจากกรดอ่อนและเบสอ่อนแตกตัวได้น้อยมาก จึงสามารถคำนวณหาค่า Ka และ Kb

               ได้ดังนี้

                                  2. กรด HA เข้มข้น N mol/dm3 มีค่า K = Ka จงหาความเข้มข้นของ H+

                                  วิธีทำ              

                                  เริ่มต้น                 N                          0                     0

                                  เปลี่ยนไป             X                          X                      X

                                  สมดุล                  N-X                       X                     X

                                  ดังนั้น                  Ka          =           X2/N-X

                                  เนื่องจาก HA เป็นกรดอ่อนแตกตัวน้อยมาก ดังนั้น  N >> X

                                  จึงอนุโลมว่า        N-X             =           N

                                                           Ka            =          X2/N

                                  และ  X  ในที่นี้คือ ความเข้มข้นของ [H+] 

                                                       

                                       (โดยทั่วไปจะตัด X ทิ้งก็ต่อเมื่อกรดแตกตัว < 5% หรือ K มีค่า < 1 x 10-4 )

                                       ใช้สูตร ดังนี้

                     

  

 

 โจทย์เสริมประสบการณ์

               ข้อ 1 จงคำนวณหาร้อยละการแตกตัวของสารละลาย NH3 เข้มข้น 0.2 mol/dm3

               ..................................................................................................................................

               ..................................................................................................................................

               .................................................................................................................................. 

               ..................................................................................................................................  

               ..................................................................................................................................

               ข้อ 2  จงหาความเข้มข้นของ OH-, NH4+ และ NH3 และร้อยละของการแตกตัว

                       กำหนดค่า Kb ของสารละลาย NH3 = 1.8 x 10-5

               ..................................................................................................................................

               ..................................................................................................................................

               .................................................................................................................................. 

               ..................................................................................................................................  

               ..................................................................................................................................

               ข้อ 3 กรดแอสคอบิกแตกตัวได้ 6 % มีความเข้มข้น 0.1 mol/dm3

                               จงหา [H3O+] (Ka = 1 x 10 –5)

               ..................................................................................................................................

               ..................................................................................................................................

               .................................................................................................................................. 

               ..................................................................................................................................  

               ..................................................................................................................................

               

 

 

 

  

สร้างโดย: 
krusuphan011

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 41 คน กำลังออนไลน์