กิจกรรมและแบบฝึกหัด

รูปภาพของ ssspoonsak

 กิจกรรมและแบบฝึกหัด

กิจกรรมท้ายบท
Dowaload แบบฝึกหัด

  • ให้นักเรียนสรุปวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ในแต่ละยุค  

แบบฝึกหัด (อย่าลืมทำแบบฝึกหัดส่งครู)  

จงเติมข้อความในแต่ละข้อให้สมบูรณ์โดยใช้คำที่กำหนดให้ต่อไปนี้   

ยุคประวัติศาสตร์   ยุคหลอดสุญญากาศ   ยุคทรานซิสเตอร์   ยุควงจรรวม   ยุควีแอลเอสไอ   ยุคเครือข่าย   

 1. ไมโครคอมพิวเตอร์เป็นคอมพิวเตอร์ที่ผลิตในยุค…………………… 
 
 2. ยุค……………….คอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงเรียกว่ามินิคอมพิวเตอร์ 
 
 3. คอมพิวเตอร์ยุค…………….สามารถทำงานพร้อมกันหลายคนและสามารถติดต่อถึงกันระหว่างคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ที่อยู่ต่างที่กัน 
 
 4. อินิแอคซึ่งเป็นเครื่องคำนวณในยุค…………..จึงเป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปเครื่องแรกของโลก 
 
 5. ลูกคิดถือว่าเป็นเครื่องคำนวณในยุค………………………. 
 
 6. มีการพัฒนาการสร้างคอมพิวเตอร์โดยทำทรานซิสเตอร์ให้มีขนาดเล็กมาก จนสามารถบรรจุทรานซิสเตอร์จำนวนมากลงบนแผ่น
    ซิลิกอนขนาดเล็กในยุค………………….. 
 
 7. ในยุค……………………….มีผู้พยายามสร้างเครื่องคำนวณในรูปไม้บรรทัด 
 
 8. คอมพิวเตอร์ในยุค………………….ถือได้ว่าเป็นรากฐานการพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์จนถึงปัจจุบัน 
 
 9. การทำงานของคอมพิวเตอร์ในยุค……………….ใช้วิธีการควบคุมการไหลของกระแสอิเล็กตรอนที่วิ่งผ่านแผ่นตาราง  
 
 10. เครื่องคำนวณของปาสคาลซึ่งเป็นเครื่องคำนวณในยุค……………..เป็นเครื่องที่บวกและลบด้วยกลไกเฟืองที่ขบต่อกัน  
 

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 34 คน กำลังออนไลน์