บทคัดย่อโครงงานบูรณาการภาษาไทยในสิ่งประดิษฐ์

รูปภาพของ pch5323
บทคัดย่อโครงงานบูรณาการภาษาไทยในสิ่งประดิษฐ์
 
กาพย์เห่เรือ เป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนเสนาพิทักษ์ ซึ่งมีพระนามเดิมว่า เจ้าฟ้าธรรมธิเบศรไชยเชษฐสุริยวงศ์ หรือขานพระ
นามกันโดยทั่วไปว่า เจ้าฟ้ากุ้ง ประกอบด้วย กาพย์เห่ชมเรือ  กาพย์เห่ชมปลา กาพย์เห่ชมไม้ และกาพย์เห่ชมนก โดยกลุ่มสมาชิกได้มีโอกาศศึกษาและค้นคว้ากาพย์เห่ชมปลา และปลาแต่ละชนิดเพิ่มเติม จึงเกิดแนวคิดว่า ในวิชาภาษาไทยนั้นไม่ค่อยมีสื่อการเรียนรู้ที่สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องกาพย์เห่เรือ บทเห่ชมปลาโดยเฉพาะ  จึงร่วมกันประดิษฐ์โคมไฟภายใต้ชื่อ "มัจฉาพรายแสง" คือ นอกจากจะให้แสงสว่างทั่วไปแล้ว ยังให้แสงแห่งปัญญาและความรู้อีกด้วย โดยนำบัตรรูปปลาแต่ละชนิดมาเสียบลงแต่ละด้านแล้วอ่านตามใจชอบ ซึ่งสิ่งประดิษฐ์นี้ค่อนข้างคาดหวังว่าหลังจากที่ผู้เรียนได้ศึกษาแล้วจะทำให้เข้าใจบทเรียนมากขึ้น

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 58 คน กำลังออนไลน์