กิจกรรมในชั้นเรียน

รูปภาพของ ssspoonsak

 กิจกรรมในชั้นเรียน

ขั้นตอนการทำกิจกรรม

 1. ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม 6 กลุ่ม

2. ให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมาจับสลากในหัวข้อต่อไปนี้

  • เครื่องคอมพิวเตอร์ในยุคประวัติศาสตร์
  • เครื่องคอมพิวเตอร์ในยุคหลอดสุญญากาศ
  • เครื่องคอมพิวเตอร์ในยุค·รานซิสเตอร์
  • เครื่องคอมพิวเตอร์ในยุควงจรรวม
  • เครื่องคอมพิวเตอร์ในยุควีแอลเอสไอ
  • เครื่องคอมพิวเตอร์ในยุคเครือข่าย 

 3. ให้แต่ละกลุ่มศึกษาตามหัวข้อที่ได้  พร้อมกับส่งตัวแทนมา นำเสนอหน้าชั้นเรียน

 4. ทำใบงานส่งอาจารย์ในชั้นเรียน  
 
     
  chiclet Download ใบงานเรื่องพัฒนาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสื่อประสม 

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 39 คน กำลังออนไลน์