ระบบหายใจ

ระบบหายใจ

การหายใจ คือ ขบวนการนำออกซิเจนเข้าไปในปอดซึมเข้าไปทั่วร่างกายพร้อมทั้งการนำคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นขับออกจากร่างกายทางปอด ระบบทางเดินลมหายใจประกอบด้วยปอด 1 คู่ และท่อทางผ่านอากาศขนาดใหญ่ ซึ่งต่อมาแตกแขนงลดลำดับขั้นเล็กลง จนปลายสุดให้เป็นถุงลม (alveolus) ผ่านเข้า-ออก ระหว่างช่องโพรงจมูกกับเนื้อปอด (Figure 105)
ระบบนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่อทางผ่านลมหายใจ (conductingportion) และส่วนที่มีการหายใจแลกเปลี่ยนก๊าซ O2 และ CO2 (respiratory portion)
อย่างไรก็ด ีมีท่อทางผ่านลมหายใจขนาดใหญ่อยู่นอกเนื้อปอด (extrapulmonarypart) ส่วนขนาดเล็กพบในเนื้อปอด(intrapulmonarypart)ส้นผ่าศูนย์กลางท่อนำอากาศหายใจขนาดยืดหดได้บ้างขึ้นอยู่กับจำนวนกล้ามเนื้อเรียบที่ล้อมรอบทางเดินอากาศส่วนนั้นๆ

สร้างโดย: 
ครูกรรณิกา เครือคำ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 39 คน กำลังออนไลน์