ใครอยากเป็นครูไปสอนตามโรงเรียน เชิญสมัครที่นี่ครับ ห้ามโพสต์ที่นี่ครับ แยกตามกลุ่มให้แล้วครับ

รูปภาพของ admin

ห้ามโพสต์ที่นี่ครับ แยกตามกลุ่มให้แล้วครับ 

บอกรายละเอียดให้มากที่สุด เพื่อเป็นข้อมูลให้โรงเรียนที่สนใจ จะได้ติดไปไงครับ
 
ขอให้ได้งานเร็ว ๆ นะครับ
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

ชื่อนางสาว สุชญา พันทวี เรียนจบคณะวิทยาศาสตร์ สาขา ฟิสิกส์ จาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีประสงค์สนใจอยากจะเป็นครูสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายหรือจะเป็นสอนพิเศษก็ได้ ความสามารถในการสอนคือ วิชา ฟิสิกส์ และ วิชา วิทยาศาสตร์ทั่วไปหรือเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ และดิฉันมีความถนัดเป็นพิเศษ ในเรื่องเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ และ โปรแกรมในเชิงฟิสิกส์หรือฟิสิกส์คำนวณ ตัวอย่างเช่น MatLab หรือ
Mathematica และโปรแกรม LabVIEW เป็นต้น โดยปัจจุบันทำงานเป็นพนักงานบริษัทเกี่ยวกับ Lab. ทดลองงาน
สามารถติดต่อดิฉันมาได้ที่ s.suchaya@windowslive.com
ขอบพระคุณคะ

สมัครเป็นครูอัตราจ้างวิชาคณิตหรือฟิสิกส์ จบมหาลัยขอนแก่น เคยสอนที่โรงเรียนมารีย์วิทยา โคราช 2 ปี และโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย2 อีก 2ปี

ผมต้องการสมัครเป็นครูพลศึกษา
ผมจบจาก สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ปีการศึกษา 2551
เกรดเฉลี่ย 3.28
เอกพลศึกษา โทสุขศึกษา
ถนัดสอนวิชา ฟุตบอล ฟุตซอล กรีฑา ตะกร้อ ว่ายน้ำ กระบี่กระบอง ยืดหยุ่น มวยไทย กิจกรรมออกกำลังกายของเด็กเล็ก สุขศึกษา
สามารถตัดสินและฝึกสอน ฟุตบอล ฟุตซอล กรีฑา ตะกร้อ ว่ายน้ำ กระบี่กระบอง
มีใบประกอบวิชาชีพครู
สนใจติดต่อกลับนะครับ 084-4902588

รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกฟิสิกส์
โรงเรียนไหนที่ต้องการเอกฟิสิกส์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือครูทุกสาขาวิชา ก็แนะนำด้วยนะครับ

ความสามารถโดยตรง สามารถสอนฟิสิกส์ + วิทยาศาสตร์ และอื่นๆ ได้
ความสามารถพิเศษ สามารถสร้างเว็บไซต์ ได้ดีมาก และโปรแกรมออฟฟิส
สื่อการเรียนการสอน Elearnning และอื่นๆทั่วไปดีมาก

หากมีข้อมูลดังกล่าว ขอความกรุณา ติดต่อมาที่เมลดังกล่าวนะครับ

pooh_physics@hotmail.com
082-1312129

084-4714186

ขอบพระคุณอย่างสูง

ผมต้องการสมัครเป็นครูพลศึกษา
ผมจบจาก สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2551
เกรดเฉลี่ย 3.07
เอกพลศึกษา โทสุขศึกษา
ถนัดสอนวิชา ฟุตบอล ฟุตซอล กรีฑาทุกประเภท ยืดหยุ่น มวยไทย กิจกรรมออกกำลังกายของเด็กเล็ก สุขศึกษา
สามารถตัดสินและฝึกสอน ฟุตบอล ฟุตซอล กรีฑาได้
มีใบประกอบวิชาชีพครู
สนใจติดต่อกลับนะครับ 084-6681172

น.ส. เยาวภา เเสงดาว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะอักษรศาสตร์บัณฑิต เอกเอเชียศึกษา(สังคมศาสตร์) โท ภาษาญี่ปุ่น มีความสนใจในด้านการสอนภาษาญี่ปุ่น เเละวิชาทางด้านสังคมศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 3.08 ผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นระดับ3 กรุณาติดต่อกลับ เยาวภา เเสงดาว 089-1472648 หรือyaowapha1810@hotmail.com

ขอบคุณค่ะ

ดิฉัน นางสาวสุกัญญา สยุมพร

จบ ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต วิชาเอกภาษาอังกฤษ จาก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตร 5 ปี เกรดเฉลี่ย 3.10
อายุ 23 ปี อยากเป็นครูสอนภาษาอังกฤษค่ะ sukanya_fern@hotmail.com หรือ 089-5844002

ดิฉัน นันทิยา สิทธิศร จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
คณะครุศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี) ในปีการศึกษา 2551 เกรดเฉลี่ย 3.40
ต้องการสมัครเป็นครูอัตราจ้างวิชาภาษาอังกฤษ ติดต่อได้ที่ 089-7761282

กระผมชื่อ นายเอกลักษณ์ มระศิริ
สำเร็จการศึกษาจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ครูพันธ์ใหม่ หลักสูตร 5 ปี
คณะศิลปศึกษา สาขาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา เกรดเฉลี่ย 3.08
ความสามารถ เล่นดนตรีได้หลายประเภท เช่น ดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน(วงโปงลาง)
ดนตรีสากล เป็นต้น
ถ้าโรงเรียนไหนต้องการให้ผมไปช่วยพัฒนาโรงเรียนของท่านทางด้านดนตรีติดต่อกระผมได้ที่
โทร 0875049788 0837782696
email eakalak_2007@hotmail.com
กระผมต้องการงานในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเท่านั้นนะครับ ขอบคุณครับ

ดิฉัน นางสาวกาหลง คำภีระ
อายุ 25 ปี
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์
ปัจจุบัน กำลังศึกษาใบประกาศนียบัตรวิชาชีพครู สาขาปบมวัย ณ มหาลัยราชภัฎสวนดุสิต
ขณะนี้กำลังจะจบการศึกษา และมีความประสงค์ที่จะเป็นครูอนุบาลที่ดี
ยากทำงานจังหวัดชลบุรีหรือใกล้เคียงคะ
สนใจติดต่อ maw_rariinn@hotmail.com

สวัสดีคะ ดิฉันนางสาวกิตติยาพร วัฒนวิไลกุล อายุ 23 ปี
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ศศบ. จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศึกษาศาสตร์ (5 ปี)
สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น เกรดเฉลี่ย 3.53
รางวัลที่เคยได้ คือ รางวัลนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาดีเด่น ในด้านงานวิจัย
และเคยได้รับทุนไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น จากองค์กรเจแปนฟาวเดชั่น เวลา 1 เดือน
ประสบการณ์ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ปี ที่โรงเรียนบุญวัฒนา จ.นครราชสีมา

โรงเรียนใดสนใจโปรดติดต่อ 0897117659 E-mail : kookai_oho@hotmail.com
ขอขอบพระคุณอย่างสูงคะ

สวัดสดี ค่ะ ดิฉัน นางสาวผกาแก้ว แสนบุญศิริ อายุ 26 ปี จบการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี วทบ.ปี 2549 เกรดเฉลี่ย 2.75
ปัจจุบันทำงาน ของบริษัทเอกชน ทางด้านการนำเข้าส่งออกสินค้าตกแต่งบ้าน มีความประสงค์อยากเป็นครู สอนเด็กนักเรียน ชั้นปรถมศึกษา เขตกรุงเทพฯมหานคร หรือ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งที่ทุรกันดารทั่วประเทศ สามารถพักใกล้โรงเรียนได้ ซึ่งดิฉันไม่ได้จบการสายวิชาชีพโดยตรง แต่ เรียนเสริม สายวิชาชีพครู อยู่ในระหว่างการขอเอกสารประกอบวิชาชีพ ซึ่งดิฉันคิดว่าสามารถที่จะถ่ายทอดวิชาความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานให้กับนักเรียนได้
แม้ จะไม่ได้จบสาย คบ. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ,Internet และความสามารถด้านอื่น ๆ มีจิตใจรักเด็ก อ่อนโยน ร่าเริง แจ่มใส หากท่านที่สนใจอยากให้ดิฉัน เข้าชี้แจงและร่วมงาน จักเป็นพระคุณยิ่ง

ติดต่อ คุณผกาแก้ว โทรศัพท์ 089-982-9766 E-mail Sweet_keaw@hotmail.com

ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ

ชื่อ นางสาวศกลวรรณ อุ่นคง มีความต้องการอยากเป็นครูสอนนักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ เด็กพิเศษ เนื่องจากอยากดูแลให้เขาเป็นคนทีสามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันได้ไม่ได้อยากทำเพราะสงสารแต่เป็นเพราะเมื่อได้เห็นแล้วรู้สึกอยากดูแลและอยากให้ความรักเอาใจใส่พวกเขาไม่ว่าจะเป็นเด็กแบบไหนก็ตาม ดิฉันจบการศึกษาวุฒิ สังคมศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หลักสูตรครูศาสตรบัณฑิต 5 ปี รุ่น 47 เกรดเฉลี่ย 2.57 มีใบประกอบวิชาชีพครู สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office, internet มีประสบการณ์การทำงานฝ่ายต่างๆในโรงเรียนโดยการคอยช่วยเหลืองานต่างๆในโรงเรียนที่ทำการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู(ฝึกสอน) มีประสบการณ์การสอน จากการฝึกสอนที่โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา จ.นครปฐม 2 ภาคเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาท้องถิ่นศึกษา(จังหวัดนครปฐม) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 และ วิชาประชากรกับสิงแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1-2/3อยากให้ความรู้ที่มีมาใช้ให้เป็นประโยชน์ถึงแม้จะมีเกรดเฉลี่ยที่น้อยแต่ใจรักในงานด้านนี้มาก และมีความมานะพยายามที่จะต้องทำงานให้ดีและประสบความสำเร็จ เป็นคนที่ตั้งใจทำงานของตนเอง มีความรับผิดชอบที่สูง ที่จริงดิฉันอยากไปเป็นครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือโรงเรียนชนบทตามชายแดนแต่ละจังหวัด แต่ไม่มีใครเห็นด้วยและไม่รู้จะไปสมัครที่ไหน
โรงเรียนใดสนใจพิจารณาดิฉันเข้าร่วมงาน
ติดต่อได้ที่ โทร. 0838289950 และ 0870658685

สวัสดีค่ะ

ดิฉันอายุ 35 ปี จบป.ตรี ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา บริหารทรัพยากรมนุษย์ มีประสบการณ์ในการทำงาน แต่ยังไม่มีประสบการณ์ในการสอนค่ะ

สนใจสอนพิเศษด้านบริหารงานบุคคลค่ะ

ตั้งใจที่จะให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้และสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตการทำงานได้จริงค่ะ 0810150290

ช่วงเวลา 17.00 เป็นต้นไป และวันอาทิตย์ค่ะ นครปฐม และกทม

ขอบคุณค่ะ

ดีฉันเป็นคนจีน,สมัครครูภาษาจีน , โทรศัพท์Tel:086-5249792

ครูอภิชาติ (ครูโต้ง)
จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวรสุนันทา ปี2550
เอกคณิตศาสตร์ สามารถสอนวิชาคณิตศาตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ประสบการณ์สอน 2 ปี ระดับชั้น ม.1 - ม.3 สนใจติดต่อสอน ที่ 082-078-6418

ตอนนี้หนรูพึ่งจบการศึกษาปฐมวัย 5 ปี ( เกียรตินิยมอันดับ 1 ) มีโรงเรีนต้องการสมัครครูไหมค่ะ สนใจติดต่อ 0861271634

ดิฉัน น.ส ขนิษฐา ทศพร

จบการศึกษา ปริญญาตรี ค.บ. ภาษาอังกฤษ หลักสูตร 5 ปี

จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

มีประสบการณ์ในการฝึกสอน 1 ปี

สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี สามารถสอนในรายวิชาอื่นได้นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ

โรงเรียนใดมีตำแหน่งงานว่าง สามารถติดต่อ 087-2424228

e-mail : rachel.pp@hotmail.com

""ทุ่มเทเพื่องานคือความใฝ่ฝัน""

ผมสุรเชษฐ โกมลตรี อายุ 24 ปี
สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2551 สาขาวิชาเอกภาษาไทย วิชาโทอเมริกันศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เกรดเฉลี่ย 3.35 วุฒิ ศิลปศาสตร์บัณฑิต ( ศึกษาศาสตร์ ) ภาษาไทย ( หลักสูตร 5 ปี )
ที่อยู่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หมายเลขโทรศัพท์ 08 - 4407 - 5681
ประสบการณ์การทำงานระหว่างศึกษา
1. ประธานชมรมวรรณศิลป์
2. ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ชมรมพุทธศาสน์
3. นักศึกษาทุนทำงานในหน่วยงานฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และทุนทำงานในหน่วยไปรษณีย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4. นักศึกษาโครงการครูสหกิจศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รายวิชา ท 31101 ภาษาไทย 1 ระดับชั้นม. 1 โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา

ดิฉัน นันทิยา สิทธิศร จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
คณะครุศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ (ค.บ. 5 ปี) ในปีการศึกษา 2551 เกรดเฉลี่ย 3.40
ต้องการสมัครเป็นครูอัตราจ้างวิชาภาษาอังกฤษ ติดต่อได้ที่ 089-7761282

น.ส. มณทิรา สุขวิสิฎฐ์ อายุ 23 ปี จบจากมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตร
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ - ชีววิทยา เกรดเฉลี่ย 2.96
ประสบการณ์ฝึกสอน
เทอมที่1 รร สาธิต ประสานมิตร วิชาวิทยาศาสตร์ ม.1
เทอมที่ 2 รร ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ วิชาชีววิทยา ม.5 และวิทยาศาสตร์ ม.3

เบอร์ติดต่อ 0841660677
e-mail pang_pango@hotmail.com ค่ะ

ข้าพเจ้าจบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วิชาเอกภาษาอังกฤษ ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.07
ผ่านการฝึกประสบการณ์สอนมา 1 ปี ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3
ต้องการสอนในวิชาภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ 089-6349069

ชื่อนางสาวสถาพร สะตะ จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามเอกภาษาอังกฤษคะ ปีการศึกษา2551 จากนั้นก็สอนที่โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม ตั้งแต่ชั้น ม 1-2 ในรายวิชาภาษาอังกฤษ ม.3 ในรายวิชาสุขศึกษา และ ม.4-6 ในรายวิชาภาษาอังกฤษ แต่ตอนนี้หมดสัญญาจ้างแล้วเลยต้องการจะหางานทำคะ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับการตอบรับนะคะขอบคุณคะ 083- 6766189

ชื่อ นางสาวษิญาภา พรมโสภา มีความต้องการอยากเป็นครูสอนนักเรียนระดับประถมศึกษาหรือ เด็กพิเศษ เนื่องจากอยากดูแลให้เขาเป็นคนทีสามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันได้ไม่ได้อยากทำเพราะสงสารแต่เป็นเพราะเมื่อได้เห็นแล้วรู้สึกอยากดูแลและอยากให้ความรักเอาใจใส่พวกเขาไม่ว่าจะเป็นเด็กแบบไหนก็ตามถึงแม้ดิฉันจะจบในสาขาวิชาที่ไม่ค่อยตรงนักแต่ดิฉันก็มีประสบการณ์ในการสอนเเละดูแลเด็กมากพอสมควร ดิฉันจบการศึกษาวุฒิ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เกรดเฉลี่ย 3.30 จบปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต เอกภาษาญี่ปุ่น เกรดเฉลี่ย 2.00 มีใบประกอบวิชาชีพครู สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office, Photoshop, Authouware, internet มีประสบการณ์การทำงานฝ่ายต่างๆในโรงเรียนโดยการคอยช่วยเหลืองานต่างๆในโรงเรียนประถมที่มีน้าและพ่อสอน มีครูคอยสอนงานในด้านต่างๆให้จึงมีประสบการณ์ เนื่องจากสนใจจึงคอยตามไปช่วยเหลืองานที่โรงเรียนประถมบ่อยๆ มีประสบการณ์การสอน จากการฝึกสอนที่โรงเรียนวัดอรัญญิการาม จ.อุตรดิตถ์ 1 ภาคเรียน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1และ 4/2 และโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 1 ภาคเรียน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาญี่ปุ่น อยากให้ความรู้ที่มีมาใช้ให้เป็นประโยชน์ถึงแม้จะมีเกรดเฉลี่ยที่น้อยแต่ใจรักในงานด้านนี้มาก และมีความมานะพยายามที่จะต้องทำงานให้ดีและประสบความสำเร็จ เป็นคนที่ตั้งใจทำงานของตนเอง มีความรับผิดชอบที่สูง ที่จริงดิฉันอยากไปเป็นครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ไม่มีใครเห็นด้วยและไม่รู้จะไปสมัครที่ไหน
โรงเรียนใดสนใจพิจารณาดิฉันเข้าร่วมงาน
ติดต่อได้ที่ โทร. 083622366 และ 0899545106

ชื่อ นางสาวสุวรรณา นาแก้ว มีความต้องการอยากเป็นครูคอมพิวเตอร์ จบการศึกษาวุฒิ ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เกรดเฉลี่ย 3.70 จบปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต เอกนิเทศศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 3.39 มีใบประกอบวิชาชีพครู สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office, Photoshop, Authouware, Corel Draw, Dream weaver, Swish Max, Pagemaker, FlipAlbum, Macintosh ผ่านการฝึกอบรมและได้รับประกาศนียบัตรจากการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 75 ชั่วโมง ของสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิชา การซ่อมและประกอบคอมพิวเตอร์ จากวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ มีประสบการณ์การสอน จากการฝึกสอนที่โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ จ.อุตรดิตถ์ 1 ปี กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อยากนำความรู้ที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์
โรงเรียนใดสนใจพิจารณาดิฉันเข้าร่วมงาน
ติดต่อได้ที่ โทร. 086-2135630
E-mail aralay98@hotmail.com
ขอบคุณค่ะ

ดิฉันนางสาวศิริกาญจน์ เช้าวรรณโณ อายุ 37 จบการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม คณะบริหารธุรกิจ เอกการจัดการทั่วไป เกรดเฉลี่ย 2.94 มีความประสงค์สมัครงานตำแหน่ง ครูผู้ช่วย /พี่เลี้ยงอนุบาล ดิฉันมั่นใจว่าสามารถนำประสบการณ์ในการทำงานที่ผ่านมานำมาปรับใช้ในการดูแลและให้ความรู้ การเอาใจใส่กับเด็กเล็กๆ ได้เป็นอย่างดี ดิฉันมั่นใจว่าดิฉันสามารถจูงใจ และนำสื่อการเรียนการสอน เพื่อให้เด็กมีความสนุกในการศึกษา และให้เกิดการพัฒนาได้อย่างสมวัย
ประสบการณ์ในด้านการสอน สอนการบ้านและทบทวนการเรียนหลังเด็กเลิกเรียนจากโรงเรียน

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการพิจารณาด้วยค่ะ

สามารถติดต่อที่
กรุงเทพมหานคร โทร 089-0179761 02-9453764

สวัสดีครับ ผมนายภิรวัฒน์ มณีเลิศ นักศึกษาสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี จบเอกการศึกษาปฐมวัย เกรด 3.69 เป็นครู 5 ปี รุ่นแรก ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 ปี จากโรงเรียนอนุบาลตราด ต้องการสมัครครูสอนอนุบาล ในจังหวัด จันทบุรี ระยอง และจังหวัดตราด หากมีโณงเรียนในจังหวัดดังกล่าวสนใจ ติดต่อได้ที่ 085-8275032 , Jackzaa017@hotmail.com
ถึงผมเป็นครูสอนอนุบาลที่เป็นครูผู้ชาย อาจจะไม่ค่อยพบเห็นเท่าไรนัก แต่ผมก็รักเด็ก ๆ อยากที่จะเป็นครูสอนเด็กอนุบาล หากมีโรงเรียนใดให้โอกาสก็ลองติดต่อมาคุยกันนะครับ
การศึกษาจะเป็นแนวทางการแก้ปัญหาทุกอย่างได้ในแบบที่ยั่งยืน เราต้องช่วยกันพัฒนาการศึกษาไทย พัฒนาเด็ฏไทย
ให้เป็นคนดี คนเก่ง และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข นะครับ

ดิฉันจบการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยบูรพา คณะศึกษาศาสตร์ เอกการศึกษาปฐมวัย เป็นนิสิตครูรุ่น 5 ปี

เกรดเฉลี่ย 3.68 ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเป็นระยะเวลา 1 ปี

มีความประสงค์ทำงานในตำแหน่ง ครูปฐมวัย โรงเรี่ยนใ้นกรุงเทพมหานคร

โรงเรียนใดสนใจพิจารณาดิฉันเข้าร่วมงาน

ติดต่อได้ที่ โทร. 089-6809068

ขอบคุณค่ะ

ดิฉันจบจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะอุตสาหกรรมบริการ เอกวิเทศธุรกิจจีน ปี2551
สนใจเป็นครูสอนภาษาจีน ยินดีสอนเป็นพาร์ทไทม์ในกรุงเทพค่ะ
หรือต่างจังหวัดถ้ามีที่พักให้สามารถตกลงกันได้ค่ะ
ติดต่อ บี E-mail:pattybchen(at)hotmail.com

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 43 คน กำลังออนไลน์