สรุปสูตรฟิสิกส์เรื่องไฟฟ้าทั้งหมด

รูปภาพของ sss27041

คำนำ :เหมาะสำหรับเด็กวิทย์ที่กำลังทำเมนูสูตร

   ไฟฟ้าสถิต 

สูตร  แรงระหว่างประจุ

F  -  แรงระหว่างประจุ

r  -  ระยะห่าง

สูตร  สนามไฟฟ้า

 -  ความต่างศักย์ระหว่างแผ่นโลหะ

d  -  ระยะห่างระหว่างแผ่นคู่ขนาน

k  -  9 x 109  

สูตร  ศักย์ไฟฟ้า

= q(vB - vA)

V  -  ศักย์ไฟฟ้า

Ep  -  พลังงานศักย์ไฟฟ้า

W  -  งานในการเคลื่นที่ประจุ

 -  งานจาก  A  ไป  B

 shop.gif

สูตร  การรวมศักย์ไฟฟ้า

Vรวม  =  

สูตร  พลังงานไฟฟ้า

W  =  QV

W  -  งานไฟฟ้า

Q  -  ประจุไฟฟ้า

V  -  ความต่างศักย์

V  =  IR

V  -  ความต่างศักย์

I  -  กระแส

R  -  ความต้านทาน

สูตร  พลังงานศักย์ไฟฟ้า (Ep)

Wฟฟ  =  qv  =  

Ek  =  Wไฟฟ้า

สูตร  ตัวเก็บประจุ

C  -  ค่าความจุไฟฟ้า  (F)

Q  -  ประจุไฟฟ้าที่เก็บไว (c)้

V  -  ศักย์ไฟฟ้าของตัวนำ  (V)

a  -  รัศมีทรงกลม

k  -  ค่าคงที่คูลอมบ์ 9 x 109 

   ไฟฟ้ากระแส

สูตร  กระแสและปริมาณไฟฟ้า

I  -  กระแสไฟฟ้า

Q  -  ปริมาณของประจุไฟฟ้า

t  -  เวลา

  V  -  ความเร็วของ  e-  อิสระ

A  -  พื้นที่หน้าตัดของลวดตัวนำ

n  -  จำนวน  e-  /  ปริมาตรของตัวนำ

e  -  ประจุไฟฟ้าของ  e-  1 ตัว  =  1.6 x 10-19  คูลอมบ์

 violet_school_green.gif

สูตร  สภาพความต้านทาน

R  -  ความต้านทานไฟฟ้า

P  -  สภาพต้านทาน

L  -  ความยาว

A  -  พื้นที่หน้าตัด (ตร.ม.)

สูตร  แรงเคลื่อนไฟฟ้า

E  -  แรงเคลื่อนที่ไฟฟ้า

R  -  ความต้านทานภายนอก

r  -  ความต้านทานภายใ

   แม่เหล็ก ไฟฟ้า

สูตร   แม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก

 -  จำนวนเส้นแรงแม่เหล็กหรือฟลักซ์แม่เหล็กที่ผ่านพื้นผิว  A

A  -  พื้นที่ตั้งฉากที่ฟลักซ์แม่เหล็กผ่าน (ตร.ม.)

B  -  ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก  (veber/ตร.ม.)

สูตร   แรงกระทำต่ออนุภาคที่มีสนามแม่เหล็ก

F = qvB

F  -  แรงกระทำต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า

v  -  ขนาดความเร็ว

B  -  ขนาดของสนามแม่เหล็ก

สูตร   แรงที่กระทำต่อลวดตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน  เมื่อวางอยู่ในสนามแม่เหล็ก

 -  ความยาวของลวดตัวนำ

v  -  ความเร็วลอยเลื่อน

N  -  จำนวนอิเล็คตรอน

e  -  ประจุไฟฟ้าอิเล็คตรอน

 bridge_red.gif

สูตร   แรงกระทำต่อลวดตัวนำ

F = qvB

F  =  NevB

F  =  I

B

F  -  แรงกระทำต่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า

v  -  ขนาดความเร็ว

B  -  ขนาดของสนามแม่เหล็ก

 -  ความยาวของลวดตัวนำตรง

I  -  กระแสไฟฟ้า

สูตร   แรงกระทำต่อขดลวดที่อยู่ในสนามแม่เหล็ก

M  =  IAB

M  =  BIAN

M  -  โมเมนต์ของแรงคู่ควบ

I  -  กระแส

N  -  จำนวนรอบ

A  -  พื้นที่ขดลวด

   ไฟฟ้ากระแสสลับ

สูตร    ความต้านทานเชิงความจุ

สูตร    ความต้านทานเชิงเหนี่ยวนำ

สูตร    ความต้านทาน

R  =  

XC  -  ความต้านทานเชิงความจุ  (โอห์ม)

XL  -  ความต้านทานเชิงเหนี่ยวนำ  (โอห์ม)

R  -  ความต้านทาน  (โอห์ม)

W  -  อัตราเร็วเชิงหมุน  (rad/s)

C  -  ค่าความจุ  (ฟาร์ด)

L  -  ค่าความเหนี่ยวนำ  (เฮนรี)

 i_butterfly_spot.gif

สูตร    ไฟฟ้ากระแสสลับ

I  -  กระแสที่เวลาใดๆ (A)

Imax  -  กระแสสูงสุด  

V  -  ความต่างศักย์ที่เวลาใดๆ  (V)

Vmax  -  ความต่างศักย์สูงสุด

W  -  อัตราเร็วเช้งมุมของการหมุนขดลวด  (rad/s)

t  -  เวลาใดๆ

 -  เฟสขณะที่เริ่มต้นหมุนของลวด

สร้างโดย: 
น.ส.โชติชนิต มงคลวิทย์ ม.6/5 เลขที่ 22

ขอบคุงจรร้า

เป็นสิ่งที่ดีมากครับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์