ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครประกวดสื่อประเภทสื่อเว็บเพจ และสื่อออนไลน์ วิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ช่วงชั้นที่ 1-4

รูปภาพของ ssspoonsak

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครประกวดสื่อประเภทสื่อเว็บเพจ และสื่อออนไลน์ วิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ช่วงชั้นที่ 1-4
โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 2
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ช่วงชั้นที่ 3

ลำดับที่ สื่อเว็บเพจ สื่อออนไลน์
รายชื่อสมาชิก รายชื่อสมาชิก
1.
หมายเลขการสมัคร 2044
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เลขที่ 39/4  หมู่ 6  ต.บ้านใหม่
อ.ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี  11120
1. นางสาว พัชรี  ยวนลา
2. เด็กหญิงวรัญญา ขุนบุญจันทร์
3. เด็กหญิงชุติมณฑน์  ชีวาเกียรติยิ่งยง
4. เด็กหญิงอลิญญา  ธีรเกียรติกำจร
เรื่อง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (นาฎศิลป์)
หมายเลขการสมัคร 1714
โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม
เลขที่ 716 หมู่ 9 ต.นครสวรรค์ตก
อ.เมืองนครสวรรค์ จ. นครสวรรค์ 60000
1. นางสุมิตตา  เสนาพรหม
2. เด็กชายสุขิต  ศรีทอง
2.
หมายเลขการสมัคร 2733 P
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
เลขที่ 201 ต.ตลาดบางเขน
อ.หลักสี่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10210
1. นางสาวจุฑา     พุทธนิมนต์
2. เด็กหญิงอิสริยา   แก้มเหลี่ยม
3. เด็กหญิงแกมทอง  เวชวิทยาขลัง
4. เด็กชายศศกรณ์    เจริญยืนยง
เรื่อง โครงการตามพระราชดำริ " แก้มลิง"
หมายเลขการสมัคร 1735 P
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1 อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร 10120
1. นางสาวกัลยารัตน์   เมธีวีรวงศ์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์   ภัคโชค   
3.
หมายเลขการสมัคร 2775
โรงเรียนหนองบุญมากประสงค์วิทยา
หมู่  4   ต.หนองหัวแรต
อ. หนองบุญมาก       จังหวัด  นครราชสีมา  30140
1. นายอุทัย  เหตุผล
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  อุทรส
3. เด็กชายเชิดธวัช  พวกดี
4. เด็กชายไตรภพ  เกตุสันเทียะ
เรื่อง เงื่อน (ลูกเสือโลก)
หมายเลขการสมัคร 1832
โรงเรียนคำชะอีพิทยาคม
เลขที่ 93 หมู่ 1ต.คำชะอี อ.คำชะอี
จ.มุกดาหาร 49110
1. นางชนากานต์ พันธ์มุก
2. นายคฑาวุฒิ วงศ์กิตติธร
4.
หมายเลขการสมัคร 1933
โรงเรียนดรุณานุกูลหัวถนน
เลขที่ 367/5 หมู่ 4 ต.พรานกระต่าย
อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
1. นายอวิรุทธ์ เหมานุรักษ์
2. เด็กชายวรรณรัตน์ อุดมสุข
5.
หมายเลขการสมัคร 2690
โรงเรียนบางละมุง
เลขที่    4     หมู่  2    ตำบล   นาเกลือ
อำเภอ  บางละมุง    จังหวัด  ชลบุรี   รหัสไปรษณีย์   20150
1. นางสาวปาณิศา  รัตนโกศล
2. ด.ช. สรายุทธ   ประทุมแด

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
รูปภาพของ NERIYA
ขอเปลี่ยนโหนดใหม่ค่ะอาจารย์
หมายเลขการสมัคร 2192
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1  อ. สาทร จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นางรุจี   อภัยพลชาญ
2. นางสาว เณริญา   ยวดขุนทด
ขอเปลี่ยนโหนดเป็น
รูปภาพของ hong

เรียบร้อยแล้วค่ะ

อาจารย์ หนุจะขอเปลื่ยน node ใหม่คะ และเปลื่ยน ชื่อนำหน้าอาจารย์เป็นนางสาว
หมายเลขการสมัคร 2431
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
เลขที่ 1  อ. สาทร จังหวัด กรุงเทพฯ 10120
1. นายอาทิตยา  บุญเกิด
2. นางสาว ซอฟียะฮ   จิตต์สอาด
รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วค่ะ

แก้ไขค่ะ

มานิดา  จิระเสถียรพงศ์

http://www.thaigoodview.com/node/42912

รูปภาพของ hong

แก้ไขแล้วคะ

รูปภาพของ ssspoonsak

ปัญหาข้อผิดพลาดการสมัครที่พบในขณะนี้
(ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2552)

1. จำนวนสมาชิกไม่ครบจำนวนตามกติกา
2. ไม่กรอกคำนำหน้า เช่น นาย นาง นางสาว เด็กชาย เด็กหญิง ซึ่งจะมีปัญหาตอนพิมพ์วุฒิบัตร
3. ประกวดประเภทสื่อออนไลน์ ไม่สร้างเนื้อหาหน้าแรกก่อน เพื่อกรอก URL ผลงาน จึงไม่มีข้อมูล
    ในใบสมัคร ทำให้กรรมการไม่สามารถตรวจได้
4. ครูเป็นสมาชิกเกินจำนวนกลุ่มที่กำหนด คือ เว็บเพจม.ต้น+ประถม ได้ไม่เกิน 3 ทีม, เว็บเพจม.ปลายไม่เกิน 3 ทีม
    และสื่ออออนไลน์อีกไม่เกิน 3 ทีม กรุณาระวังด้วย เพราะผิดกติกา อาจทำให้โมฆะได้
5. นักเรียนเป็นสมาชิกเกินจำนวนกลุ่มที่กำหนด คือ เว็บเพจได้เพียง 1 ทีม และสื่อออนไลน์ได้อีกเพียง 1 ทีม
    กรุณาระวังด้วย เพราะผิดกติกา อาจทำให้โมฆะได้

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

เรียนอาจารย์พงษ์ศักดิ์ ครับ ผมสมัครประเภทสื่อเว็บเพจแล้วแต่ไม่ปรากฎชื่อในรายชื่อผู้สมัครครับ

ชื่อเรื่องที่จัดทำ  กิจการลูกเสือไทย
โรงเรียนวัดสุทธาราม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์