อารยธรรมโลก

รูปภาพของ supatkul

     อารยธรรม Civilization คือ สิ่งที่มนุษย์ช่วยกันสั่งสมขึ้นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อดีตของมนุษย์นั้นยืนยาว ถ้านับเมื่อมนุษย์เริ่มประดิษฐ์ตัวอักษรยิ่งยาวนานกว่าเพราะมนุษย์ถือกำเนิดในโลกนี้ประมาณ 3.5-5 ล้านปีล่วงมาแล้ว ช่วงของการประดิษฐ์ตัวอักษรถือว่าเป็นสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ในแต่ละสมัยของสมัยก่อนประวัติศาสตร์ และสมัยประวัติศาสตร์ ยังแบ่งเป็นสมัยย่อยๆ เช่น ยุคหินเก่า ยุคหินกลาง ยุคหินใหม่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันและความสะดวกในการศึกษาค้นคว้า

     ดินแดนที่เป็นต้นกำเนิดอารยธรรมนั้นส่วนใหญ่จะเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำต่างๆ เช่นบริเวณที่ราบลุ่มระหว่างแม่น้ำไทกรีส-ยูเฟรตีส ก็เป็นต้นกำเนิดของอารยธรรมเมโสโปเตเมีย  อารยธรรมอิยิปต์ก็มีศูนย์กลางอยู่ที่ลุ่มแม่น้ำไนล์ (ยาวที่สุดในโลก) ซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดหล่อเลี้ยงให้อียิปต์สามารถดำรงอยู่ได้อารยธรรมกรีกโบราณเจริญอยู่บริเวณแผ่นดินกรีกในยุโรป และชายฝั่งตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีศูนย์กลางที่นครรัฐเอเธนส์ และนครรัฐสปาร์ต้าและในเวลาใกล้เคียงกันนั้น ได้เกิดอารยธรรมโรมันในคาบสมุทรอิตาลี ในทัศนะของโลกตะวันตก โรมันคือการพัฒนาขั้นสูงสุดของอารยธรรมโบราณ เพราะมีการรวมดินแดนทั้งหมด ในเขตทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเป็นจักรวรรดิโรมัน ซึ่งได้รับอิทธิพลความเจริญมาจากกรีก และส่งต่ออารยธรรมนั้นสู่โลกตะวันตกพื้นฐานความเจริญที่โรมันมอบให้ โลกต่อมาคือ ภาษา ตัวอักษร กฎหมาย การเมือง ศาสนา และศิลปะ

     ในการจัดทำและค้นคว้าหาข้อมูลนี้ข้าพเจ้าได้ค้นหาข้อมูลจากหนังสือคู่มือ อารยธรรมตะวันออก อารยธรรมตะวันตก และอารยธรรมโลก นอกจากนี้ก็ยังมีหนังสือเรียน และใบความรู้ต่างๆที่ข้าพเจ้าเคยศึกษามา ข้าพเจ้าได้นำมาดัดแปลงให้ได้ภาษาที่อ่านเข้าใจได้ง่าย ซึ่งเหมาะกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและผู้ที่สนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และอารยธรรม ดังนั้นถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใด ข้าพเจ้าก็กราบขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

ศึกษาเนื้อหาทั้งหมด คลิกที่นี่

สร้างโดย: 
นางสาวตรีจุฑา อภิวัชรมาศ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 63 คน กำลังออนไลน์