การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง2501

การปฏิวัติเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2501           จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ก่อรัฐประหารยึดอำนาจ จอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี (ซึ่งพร้อมใจลาออก) รัฐประหารครั้งนี้ต่อเนื่องมาจากรัฐประหารครั้งก่อน ซึ่งจอมพลสฤษดิ์ยึดอำนาจรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2500 โดยอาศัยเหตุจากการเดินขบวนประท้วง การประท้วงการเลือกตั้งสกปรก และการแย่งอำนาจกันเองในหมู่ทหาร จากนั้นจอมพลสฤษดิ์ได้แต่งตั้งนายพจน์ สารสิน เป็นนายกรัฐมนตรีและจัดให้มีการเลือกตั้งพลโทถนอม กิตติขจร ได้เป็นนายกรัฐมนตรี แต่ก็ไม่สามารถบริหารราชการไปอย่างราบรื่น ในที่สุดจอมพลสฤษดิ์ ในนาม "คณะปฏิวัติ" ก็ได้ทำการรัฐประหารอีกครั้งเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2501           คณะปฏิวัติได้ชีแจงเหตุผลในการปฏิวัติในครั้งนี้ว่า "ขณะนี้ลัทธิคอมมิวนิสสต์ได้แทรกซึมและสร้างอิทธิพลเหนือจิตใจประชาชนชาวไทยโดยทัวไป โดยวิธีและแผนการที่ฉลาด เพื่อทำลายสถาบันทุกอย่างของชาติให้สูญไป พวกตัวแทนของคอมมิวนิสต์ได้ขัดขวางการบริหารประเทศ ได้พยายามก่อความกินแหนงแคลงใจขึ้นและทำให้ไม่ไว้วางใจในชาติไทยเหตุการต่างๆ นี้ ทำให้รัฐบาลไม่มีโอกาสที่จรรโลงประเทศชาติได้เต็มที่ เพราะต้องเผชิญกับอุปสรรคต่างๆ           นอกจากนั้น ในขณะนี้ได้มีบุคคลชาวไทยบางจำพวกที่เห็นแก่ตัว ได้แอบอิงใช้สิทธิและเสรีภาพตามระบอบรัฐธรรมมนูญเป็นเครื่องมือขักขวางความก้าวหน้าของการงานและทำลายความสงบทำให้เกิดการแตกความสามัคคีในหมู่คนไทย เหล่านี้ทำให้ประเทศชาติเสื่อมโทรมและแตกสลายในที่สุด           สำหรับเหตุการณ์ภายนอก เหตุร้ายอาจจะเกิดในประเทศใกล้เคียงกับประเทศไทยและเข้ามาทำลายประเทศไทยได้ง่าย" บ้านเมืองอยู่ในภาวะดังกล่าวแล้ว โดยเหตุนี้จึงได้มีการปฏิวัติ เพื่อจัดระบบการปกครองประเทศชาติเสียใหม่ ให้อยู่บนรากฐานระบอบประชาธิไตยอย่างมั่นคง และเหมาะสมกับความเป็นอยู่ของชาติและประชาชนชาวไทย  

 

 

สร้างโดย นางสาวศิริตระกูล  เขียวศิริ ชั้นม.๖/๑

แหล่งอ้างอิง http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2501

 

รูปภาพของ silavacharee

Kiss

รูปภาพของ sila15039

ครูยังไม่เห็นตรวจเลย อ่า สงสัยยังไม่ว่าง โน๊ะ

 

จากวู้ดดี้  6/1

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์