การผ่าตัดหัวใจ/การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ

รูปภาพของ sss26934

               หากต้องมีการผ่าตัดที่เกี่ยวข้องกับส่วนใดส่วนหนึ่งของหัวใจ มีความจำเป็นต้องให้หัวใจหยุดเต้นชั่วคราว เพราะมิฉะนั้นจะไม่สามารถทำอะไรกับหัวใจขณะเต้นได้ เนื่องจากหัวใจมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา การไหลเวียนของโลหิตและระบบการหายใจของร่างกายขณะนั้นจะต้องอาศัยเครื่องมือที่ทำหน้าที่แทนหัวใจและปอด ที่เรียกว่าอุปกรณ์หัวใจและปอดเทียม เพื่อคงสภาพการนำออกซิเจนไปเลี้ยงสมองและอวัยวะที่สำคัญให้ทำงานได้ตามปกติ ดังนั้นไม่ว่าจะต้องผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ ผ่าตัดเสริมหลอดเลือดหัวใจตีบ ก็จำเป็นต้องให้หัวใจหยุดเต้นและใช้อุปกรณ์หัวใจและปอดเทียมเหมือนกัน ซึ่งจะมีเฉพาะในโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชนที่มีหน่วยโรคหัวใจซึ่งมีทั้งแพทย์โรคหัวใจ ศัลยแพทย์ผ่าตัดหัวใจ ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ ที่มีความชำนาญในการใช้เครื่องมือแพทย์ ทั้งในด้านการวินิจฉัย การรักษา ไปจนถึงการผ่าตัดหัวใจที่ต้องมีอุปกรณ์หัวใจและปอดเทียม สำหรับการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ มีจุดประสงค์เพื่อเอาลิ้นหัวใจที่ผิดปกติออก และเอาลิ้นหัวใจใส่เข้าไปแทนที่ ซึ่งอาจจะเป็นลิ้นหัวใจที่ทำจากพลาสติกหรือทำจากโลหะ หรืออาจเป็นลิ้นหัวใจที่นำมาจากเนื้อเยื่อของมนุษย์เองหรือจากสัตว์ก็ได้ การผ่าตัดจะต้องอาศัยวิสัญญีแพทย์เพื่อดมยาสลบให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องลิ้นหัวใจ และต้องอาศัยทีมงานที่คุมอุปกรณ์หัวใจและปอดเทียมที่มีประสิทธิภาพ การผ่าตัดลิ้นหัวใจโดยมากใช้เวลาประมาณ 2-4 ชั่วโมง ผู้ที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจ หรือการผ่าตัดลิ้นหัวใจจะต้องได้รับการดูแลอย่างดีภายหลังผ่าตัด ในห้องอภิบาลผู้ป่วยหนัก หรือ ICU บางแห่งอาจจะมี CCU ซึ่งหมายถึงหออภิบาลผู้ป่วยหนักเฉพาะโรคหัวใจ ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ 2-4 วัน ขึ้นอยู่กับสภาพทั่ว ๆ ไปของผู้ป่วยก่อนผ่าตัดและการผ่าตัดใช้เวลานานเท่าใด มีความยากง่ายในการทำผ่าตัดเพียงใด การปฏิบัติตนภายหลังกลับจากโรงพยาบาลไปแล้ว สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเกี่ยวกับหัวใจผิดปกติทั้งหลาย ผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยที่กลับไปมีกิจกรรมต่าง ๆ ปกติหรือใกล้เคียงปกติ แต่ที่สำคัญที่สุดคือผู้ป่วยเหล่านั้น จะต้องปฏิบัติตนโดยยึดมั่นในแนวทางที่ต้องรักสุขภาพของตนเองอย่างเคร่งครัด เพราะหัวใจตรงตำแหน่งที่ได้รับการผ่าตัดมีโอกาสเกิดการอักเสบติดเชื้อได้ง่าย

 

สร้างโดย: 
นางสาวลินดา มงคลแสงจันทร์ โณงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 24 คน กำลังออนไลน์