G6PD

รูปภาพของ sss27132

 

โรคพร่องเอนไซม์ G6PD หรือ Glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency

เป็นโรคทางพันธุกรรมโรคหนึ่งซึ่งทำให้เม็ดเลือดแดงแตกเมื่อได้รับสิ่งกระตุ้นต่างๆ

 

สาเหตุ

ภาวะพร่องเอนไซม์ จีซิกพีดี หรือ G6PD Deficiency  G6PD Deficiency (Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase deficiency) เป็นภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD ที่พบบ่อยในมนุษย์ มีประชากรประมาณ 400 ล้านคนทั่วโลก ที่มีภาวะนี้  ภาวะนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อ โรคแพ้ถั่วปากอ้า (Favism)  G6PD Deficiency โรคนี้เกิดจากภาวะที่พร่องเอนไซม์ G6PD (Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase) ซึ่งเป็นเอนไซม์สำคัญในกระบวนการเมแทบอลิซึม ในวิถี Pentose Phosphate Pathway (PPP.) ของน้ำตาลกลูโคส ที่จะเปลี่ยน NADP ไปเป็น NADPH ซึ่งจะไปทำปฏิกิริยากับเอนไซม์ Glutathione reductase และ Glutathione peroxidase ต่อไป ส่งผลให้เกิดการทำลายสารอนุมูลอิสระ (Oxidants) ต่าง ๆ เช่น H2O2 ที่เป็นพิษต่อเซลล์ในร่างกายโดยเฉพาะเซลล์เม็ดเลือดแดง

ดังนั้นเอนไซม์ G6PD จึงเป็นเอนไซม์ที่ช่วยป้องกันเม็ดเลือดแดงจากการทำลายของสารอนุมูลอิสระ (Oxidants) คนที่เกิดภาวะพร่องเอนไซม์ชนิดนี้แล้วจะทำให้เกิดอาการเม็ดเลือดแดงแตก (Hemolysis) ได้ง่าย สาเหตุของการพร่องเอนไซม์ G6PD เกิดจากความผิดปกติของพันธุกรรมแบบ X-linked recessive 

มีการถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ผ่านทางโครโมโซมเอกซ์ (X-linked recessive fashion) ทำให้มีผลกระทบต่อเพศชายมากกว่าเพศหญิง การวินิจฉัยโรคนี้ใช้การตรวจสอบทางพันธุกรรม  สิ่งสำคัญคือ ถ้าคุณมีภาวะนี้ เมื่อไม่สบายคุณจะต้องบอกแพทย์ พยาบาล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในทีมสุขภาพ เพื่อจะได้ระมัดระวังในการใช้ยารักษา 

 

อาการ

อาการของคนที่มีภาวะ G6PD deficiency ที่สำคัญคือ ผนังเม็ดเลือดแดงแตก (hemolysis) และทำให้ ฮีโมโกลบินกระจายอยู่ในน้ำเลือด ส่งผลให้เกิดภาวะต่างๆ เช่น hemoglobinemia (น้ำเลือดมีสีชมพู-น้ำตาล), hemoglobinuria (ปัสสาวะมีสีแดงน้ำตาล-ดำ) และภาวะตัวเหลือง (jaundice) 

ภาวะเหล่านี้สามารถเกิดได้อย่างเฉียบพลันเมื่อร่างกายได้รับสารพวก oxidant ต่างๆ ซึ่งอาจเป็นยา หรืออาหารก็ได้ หรือเกิดการติดเชื้อ

เมื่อเกิดภาวะดังกล่าวแลัวผู้ป่วยอาจมีอาการต่างๆต่อๆไปนี้ เช่น ปวดท้อง ปวดหลัง เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ ใจสั่น หายใจลำบาก และถ้าเป็นรุนแรงมาก อาจทำให้เกิดภาวะไตวายได้

 

โรคชนิดนี้ยังไม่มีวิธีการรักษ

 

ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ที่พร่องเอนไซน์ G6PD

           1เมื่อเจ็บป่วย ไม่ควรซื้อยากินเอง ควรปรึกษาแพทย์และแจ้งให้แพทย์ทราบว่าเป็นโรคนี้

           2.หลีกเลี่ยงยาและอาหารบางอย่างเช่น ถั่วปากอ้า

           3.เมื่อมีอาการซีดลง เพลีย ปัสสาวะสีเข้ม(เหมือนสีโค้ก) ตัวเหลือง ตาเหลือง ควรพบแพทย์โดยด่วน

 

 รายชื่อยาที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับผู้ที่พร่องเอนไซน์ G6PD

           1.ยารักษามาเลเรีย ได้แก่  PRIMAQUINE,PAMAQUINE,PENTAQUINE,QUINAQUINEและQUININE

           2.ยาลดไข้แก้ปวด ได้แก่ ACETANILID,ASPIRIN,PHENACETIN,PYRAMIDONE

           3.ยาจำพวกซัลฟา ได้แก่ SULFANILAMIDE,SULFAPYRIDINE,SULFACETAMIDE, SULFISOXAZOLE,SULFANETHOXYPYRIDAZINE

           4.ยาบางอย่างเช่น FURAZOLIDONE,NITROFURANTOIN,CHLORAMPHENICOL, PARAMINOSALICYLIC,NAPIHALINE(ลูกเหม็นที่ใช้ไล่แมลง),VITAMIN K, TRINITROTOLUENE,METHYLENE BLUE, DIMEREAPROL,PHENYLHYDRAZINE,QUINIDINE

 

สะท้อนความคิด

สาเหตุที่ข้าพเจ้าสนใจโรคนี้เพราะว่าข้าพเจ้ามีคนรอบข้างที่เป็นโรคนี้หลายคน  ทั้งเพื่อน ทั้งคนในครอบครัวข้าพเจ้าเองก็เป็นโรคนี้ และข้าพเจ้ายังรู้มาก่อนว่าโรคนี้ไม่มีทางรักษา  ทำให้ข้าพเจ้าอยากจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคนี้มากขึ้น เพื่อที่จะได้ดูแลคนในครอบครัวและเพื่อน ๆ ไม่ให้มีอาการกำเริบขึ้นมา  และอยากเผยแพร่ความรู้นี้ให้ผู้ที่เป็นโรคและผู้ที่มีคนรอบข้างเป็นโรคชนิดนี้ ได้รู้วิธีการป้องกันการเกิดอาการของโรค

 

ที่มาและข้อมูลเพิ่มเติม

http://drug.pharmacy.psu.as.th/Question.asp?ID =1341&gid=1

http://www.pattayahealth.com/th/w_showdetail.php?q_id=602 

http://th.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080225003543AAY3Wvu 

http://guru.sanook.com/answer/question/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%

81%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%

B8%99_G6PD_%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%

B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AD%

E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3_%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%

B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94

%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%

B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99_G6PD_%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%

B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81_%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%

B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%

B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1/

http://www.cmnb.org/index.php?option=com_content&task=view&id=5&Itemid=11

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%9E%E0%B8

%A3%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0

%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%A1%E0%B9%8C_G-6-PD 

http://www.thaikidclinic.com/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=4&Id=339695

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=chuiping&month=11-2007&date=18&group=8&gblog=1

รูปภาพของ sss27178

Coolทำส่งเร็วจังInnocent

 

       เพื่อนเรา

 

เรากะจาเปลี่ยนโรคล่ะ

 

achondrophasia เนื้อหาน้อย

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 31 คน กำลังออนไลน์