G6PD

รูปภาพของ sss27132

 

โรคพร่องเอนไซม์ G6PD หรือ Glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency

เป็นโรคทางพันธุกรรมโรคหนึ่งซึ่งทำให้เม็ดเลือดแดงแตกเมื่อได้รับสิ่งกระตุ้นต่างๆ

 

สาเหตุ

ภาวะพร่องเอนไซม์ จีซิกพีดี หรือ G6PD Deficiency  G6PD Deficiency (Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase deficiency) เป็นภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD ที่พบบ่อยในมนุษย์ มีประชากรประมาณ 400 ล้านคนทั่วโลก ที่มีภาวะนี้  ภาวะนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อ โรคแพ้ถั่วปากอ้า (Favism)  G6PD Deficiency โรคนี้เกิดจากภาวะที่พร่องเอนไซม์ G6PD (Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase) ซึ่งเป็นเอนไซม์สำคัญในกระบวนการเมแทบอลิซึม ในวิถี Pentose Phosphate Pathway (PPP.) ของน้ำตาลกลูโคส ที่จะเปลี่ยน NADP ไปเป็น NADPH ซึ่งจะไปทำปฏิกิริยากับเอนไซม์ Glutathione reductase และ Glutathione peroxidase ต่อไป ส่งผลให้เกิดการทำลายสารอนุมูลอิสระ (Oxidants) ต่าง ๆ เช่น H2O2 ที่เป็นพิษต่อเซลล์ในร่างกายโดยเฉพาะเซลล์เม็ดเลือดแดง

ดังนั้นเอนไซม์ G6PD จึงเป็นเอนไซม์ที่ช่วยป้องกันเม็ดเลือดแดงจากการทำลายของสารอนุมูลอิสระ (Oxidants) คนที่เกิดภาวะพร่องเอนไซม์ชนิดนี้แล้วจะทำให้เกิดอาการเม็ดเลือดแดงแตก (Hemolysis) ได้ง่าย สาเหตุของการพร่องเอนไซม์ G6PD เกิดจากความผิดปกติของพันธุกรรมแบบ X-linked recessive 

มีการถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ผ่านทางโครโมโซมเอกซ์ (X-linked recessive fashion) ทำให้มีผลกระทบต่อเพศชายมากกว่าเพศหญิง การวินิจฉัยโรคนี้ใช้การตรวจสอบทางพันธุกรรม  สิ่งสำคัญคือ ถ้าคุณมีภาวะนี้ เมื่อไม่สบายคุณจะต้องบอกแพทย์ พยาบาล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในทีมสุขภาพ เพื่อจะได้ระมัดระวังในการใช้ยารักษา 

 

อาการ

อาการของคนที่มีภาวะ G6PD deficiency ที่สำคัญคือ ผนังเม็ดเลือดแดงแตก (hemolysis) และทำให้ ฮีโมโกลบินกระจายอยู่ในน้ำเลือด ส่งผลให้เกิดภาวะต่างๆ เช่น hemoglobinemia (น้ำเลือดมีสีชมพู-น้ำตาล), hemoglobinuria (ปัสสาวะมีสีแดงน้ำตาล-ดำ) และภาวะตัวเหลือง (jaundice) 

ภาวะเหล่านี้สามารถเกิดได้อย่างเฉียบพลันเมื่อร่างกายได้รับสารพวก oxidant ต่างๆ ซึ่งอาจเป็นยา หรืออาหารก็ได้ หรือเกิดการติดเชื้อ

เมื่อเกิดภาวะดังกล่าวแลัวผู้ป่วยอาจมีอาการต่างๆต่อๆไปนี้ เช่น ปวดท้อง ปวดหลัง เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ ใจสั่น หายใจลำบาก และถ้าเป็นรุนแรงมาก อาจทำให้เกิดภาวะไตวายได้

 

โรคชนิดนี้ยังไม่มีวิธีการรักษ

 

ข้อควรปฏิบัติสำหรับผู้ที่พร่องเอนไซน์ G6PD

           1เมื่อเจ็บป่วย ไม่ควรซื้อยากินเอง ควรปรึกษาแพทย์และแจ้งให้แพทย์ทราบว่าเป็นโรคนี้

           2.หลีกเลี่ยงยาและอาหารบางอย่างเช่น ถั่วปากอ้า

           3.เมื่อมีอาการซีดลง เพลีย ปัสสาวะสีเข้ม(เหมือนสีโค้ก) ตัวเหลือง ตาเหลือง ควรพบแพทย์โดยด่วน

 

 รายชื่อยาที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับผู้ที่พร่องเอนไซน์ G6PD

           1.ยารักษามาเลเรีย ได้แก่  PRIMAQUINE,PAMAQUINE,PENTAQUINE,QUINAQUINEและQUININE

           2.ยาลดไข้แก้ปวด ได้แก่ ACETANILID,ASPIRIN,PHENACETIN,PYRAMIDONE

           3.ยาจำพวกซัลฟา ได้แก่ SULFANILAMIDE,SULFAPYRIDINE,SULFACETAMIDE, SULFISOXAZOLE,SULFANETHOXYPYRIDAZINE

           4.ยาบางอย่างเช่น FURAZOLIDONE,NITROFURANTOIN,CHLORAMPHENICOL, PARAMINOSALICYLIC,NAPIHALINE(ลูกเหม็นที่ใช้ไล่แมลง),VITAMIN K, TRINITROTOLUENE,METHYLENE BLUE, DIMEREAPROL,PHENYLHYDRAZINE,QUINIDINE

 

สะท้อนความคิด

สาเหตุที่ข้าพเจ้าสนใจโรคนี้เพราะว่าข้าพเจ้ามีคนรอบข้างที่เป็นโรคนี้หลายคน  ทั้งเพื่อน ทั้งคนในครอบครัวข้าพเจ้าเองก็เป็นโรคนี้ และข้าพเจ้ายังรู้มาก่อนว่าโรคนี้ไม่มีทางรักษา  ทำให้ข้าพเจ้าอยากจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคนี้มากขึ้น เพื่อที่จะได้ดูแลคนในครอบครัวและเพื่อน ๆ ไม่ให้มีอาการกำเริบขึ้นมา  และอยากเผยแพร่ความรู้นี้ให้ผู้ที่เป็นโรคและผู้ที่มีคนรอบข้างเป็นโรคชนิดนี้ ได้รู้วิธีการป้องกันการเกิดอาการของโรค

 

ที่มาและข้อมูลเพิ่มเติม

http://drug.pharmacy.psu.as.th/Question.asp?ID =1341&gid=1

http://www.pattayahealth.com/th/w_showdetail.php?q_id=602 

http://th.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080225003543AAY3Wvu 

http://guru.sanook.com/answer/question/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%

81%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%

B8%99_G6PD_%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%

B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%AD%

E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3_%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%

B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94

%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%

B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99_G6PD_%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%

B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81_%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%

B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%

B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1/

http://www.cmnb.org/index.php?option=com_content&task=view&id=5&Itemid=11

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%9E%E0%B8

%A3%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0

%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%A1%E0%B9%8C_G-6-PD 

http://www.thaikidclinic.com/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=4&Id=339695

http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=chuiping&month=11-2007&date=18&group=8&gblog=1

รูปภาพของ sss27178

Coolทำส่งเร็วจังInnocent

 

       เพื่อนเรา

 

เรากะจาเปลี่ยนโรคล่ะ

 

achondrophasia เนื้อหาน้อย

 

 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 159 คน กำลังออนไลน์