บทกลอนสอนตารางธาตุ

รูปภาพของ ssspoonsak

บทกลอนสอนตารางธาตุ

                      Li      Be      B                   C     N                            O          F
                       Na    Mg     Al                 Si    P                             S          
Cl
                       K        Ca     Cr                Ti    Mn                           Fe         Co  and 
Ni
                       Cu     Zn      Y                  In     As                          
Se
                      Br       Rb    Sr                 Ce  and  Zr                 Nb  and  Mo     Rh  and 
Ru

               ความรู้เกี่ยวกับวิชาเคมี (Chemistry)  เป็นวิทยาศาสตร์สาขาหนึ่ง ที่กล่าวถึงองค์ประกอบ โครงสร้าง สมบัติ การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของสารในระดับอะตอม และการเปลี่ยนแปลงพลังงานที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมี เพราะฉะนั้น พื้นฐานสำคัญของวิชาเคมี คือเรื่อง ตารางธาตุ ซึ่งเมื่อผู้เรียนได้ศึกษาธาตุแต่ละตัวในตารางธาตุแล้ว โดยมีสมบัติ และองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ที่น่าศึกษา ได้แก่  ความหมายของธาตุ สมบัติของธาตุที่เป็นโลหะ  อโลหะ และกึ่งโลหะ  ความหมายของตารางธาตุ วิวัฒนาการของการสร้างตารางธาตุ  ตารางธาตุในปัจจุบั และธาตุที่สำคัญต่าง ๆ นอกจากนั้นยังมีบทกลอนทำนองสรภัญที่ให้นักเรียนและผู้สนใจโดยทั่วไปได้ฝึกร้องและท่องจำจะทำให้จดจำตารางธาตุได้เป็นอย่างดี
               บทกลอนสอนตารางธาตุนี้ มีเนื้อหาเหมะสมกับนักเรียนในระดับช่วงชั้นที่ ๓ และช่วงชั้นที่ ๔ โดยเฉพาะนักเรียนที่เลือกเรียนสายวิทยาศาสตร์ ขอให้นักเรียนมีความสุข และมีความสนุกกับบทเรียนเรื่องนี้ 


ศึกษาข้อมูลทั้งหมด คลิกที่นี่

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 18 ธันวาคม 2547

จัดทำโดยครูออน
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2

สร้างโดย: 
ครูอรอุมา โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ดีมากเลยค่ะ ครูออน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 24 คน กำลังออนไลน์